Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 56 683 24 32 lub 56 683-53-80,81 wew. 161,171,172

I piętro, pokój nr S16-S17, II piętro, pok. S22

Geodeta Powiatowy: Jan Kuźmiński, e-mail: j.kuzminski@golub-dobrzyn.com.pl

Z-ca Kierownika Wydziału: Emilia Piotrowska, e-mail: e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Joanna Brzozowska, e-mail: j.brzozowska@golub-dobrzyn.com.pl

Anna Bolewska, e-mail: a.bolewska@golub-dobrzyn.com.pl

Agnieszka Chmielewska, e-mail: a.chmielewska@golub-dobrzyn.com.pl

Joanna Skowron, e-mail: j.skowron@golub-dobrzyn.com.pl

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Nazwa Wydziału:
-Wydział Geodezji, Kartografii, Gospodarki Nieruchomościami

2. Podstawa Prawna:
-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

3. Wymagane dokumenty:
- Pisemny wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej
(Do pobrania ze strony BIP)

Wniosek powinien określić :
- położenie uzgadnianego obiektu
- liczbę i rodzaj sieci bezwzględnie podlegających uzgodnieniu oraz ewentualnie liczbę i rodzaj przyłączy i/lub sieci, których uzgodnienie jest uzasadnione
- sposób odbioru dokumentacji
- sposób uiszczenia opłaty

Do wniosku należy dołączyć:
- nie mniej niż dwa egzemplarze aktualnych map w formie analogowej zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- plik w formacie .dxf, .dgn. lub .kcd z warstwą zawierającą przebieg projektowanych sieci w przypadku sporządzenia projektu przy użyciu programu komputerowego.

4. Opłata za koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobierana jest zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
Opłatę należy uiścić przed rozpatrzeniem sprawy na naradzie koordynacyjnej gotówką w kasie starostwa lub przelewem na konto. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

*Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu :
- 150 zł za pierwszą sieć uzbrojenia terenu
- Każdy następny rodzaj sieci ze współczynnikiem 0,7

*Uzgodnienie usytuowania projektowanego przyłącza :
- 105 zł za pierwszy rodzaj przyłączy
- Każdy następny rodzaj przyłączy ze współczynnikiem 0,7

5. Narady koordynacyjne odbywają się we czwartki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu Plac 1000-lecia 25 w pok. S20. Przebieg narady utrwala się w protokole, o którego odpis może wystąpić wnioskodawca. Po uzgodnieniu zwracane są wnioskodawcy złożone przez niego plany zagospodarowania przestrzennego opatrzone klauzulą iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.
 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2014-08-05 19:04

Katalog usług realizowanych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Karty usług


GN-1 Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynkówGN- 2 Wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynkówGN- 3 Rejestrowanie umów dzierżawyGN- 4 Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomościGN- 5 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościGN- 6 Zwrot nieruchomości wywłaszczonychGN- 7 Nieodpłatne przekazanie własności działki dożywotnej i siedliskowej wyłączonej z przekazanego gospodarstwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę.GN-8 Wywłaszczenie nieruchomościGN-9 Zatwierdzenie Gleboznawczej Klasyfikacji GruntówGN-10 Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, ze względu na niskie dochodyGN-11 Wydawanie zaświadczeń do wykreślenia hipotekiGN-12 Uzgodnienia dotyczące inwestycji wykonywanych na gruncie Skarbu PaństwaGN-13 Uzgodnienia dotyczące inwestycji wykonywanych na gruncie Powiatu Golubsko - DobrzyńskiegoGN-14 - Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym


drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32054
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-30 11:45

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10528903
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-17 12:40

Stopka strony