Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
456789dzień: 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Sprawozdanie z Realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego:

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY 2024

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY 2024

 

            Uprzejmie informuję, że podczas LXXVI sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zwołanej na dzień 29listopada 2023 r., uchwalony został „Roczny Program Współpracy PowiatuGolubsko-Dobrzyńskiegozorganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

         Powyższy Program poprzedzony został konsultacjami społecznymi.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowenie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu.

        

 

 

 

 

 

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

  i Spraw Społecznych

 

/-/ Monika Ciechanowska

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

 

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z uchwałą Nr 175/452/23 z dnia
6września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” przedstawił
do konsultacji poprzez opublikowanie przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, tablicy ogłoszeń znajdującejsię w budynku Starostwa Powiatowegow Golubiu-Dobrzyniu oraz na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie do Biura Podawczego, pok. S4, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w godzinach pracy urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 11września 2023 r. do 26września 2023 r.

            W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu.W związku
z powyższym niniejsze sprawozdanie nie zawiera zestawienia uwagi wniosków, o których mowa w uchwale Nr LIX/279/10 RadyPowiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznegolub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

  i Spraw Społecznych                    

  /-/ Monika Ciechanowska              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Kinga Pasternak

Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

KONSULTACJE

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 175/452/23 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu6września 2023 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w terminie

od dnia 11września 2023 r. do dnia26września2023 r.

w następujących formach:

1.      publikacji projektu Programu na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego www.golub-dobrzyn.com.pl;

2.      przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w Biurze Podawczym, pok. nr S4, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;

3.      przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.pasternak@golub-dobrzyn.com.pli poczty tradycyjnej.

W związku z powyższym zapraszamyorganizacje pozarządowe i inne podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania uwagi wnioskówdoprojektu Programu. Uwagi przyjmowane są na formularzu (do pobrania na stronie internetowej), stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały.Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia26 września 2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu) za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, e-mailem:k.pasternak@golub-dobrzyn.com.pllub osobiście do Biura Podawczego, pok. nr S4.

                                                                                                                                                                                                                    Kierownik Wydziału Organizacyjnego

  i Spraw Społecznych                     

/-/ Monika Ciechanowska              

 

 

Sporządziła:

Kinga Pasternak

Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY 2023

Uprzejmie informuję, że podczas LVI sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zwołanej na dzień 28września 2022 r., uchwalony został „Roczny Program Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Powyższy Program poprzedzony został konsultacjami społecznymi.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwagi opinii dotyczących projektu Programu.

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

  i Spraw Społecznych

/-/ Monika Ciechanowska

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z uchwałą Nr 133/313/22z dnia
29lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” przedstawił
do konsultacji poprzez opublikowanie przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, tablicy ogłoszeń znajdującejsię w budynku Starostwa Powiatowegow Golubiu-Dobrzyniu oraz na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie do Biura Podawczego, pok. S4, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w godzinach pracy urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 1 sierpnia 2022 r. do 16sierpnia 2022 r.

            W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu.W związku
z powyższym niniejsze sprawozdanie nie zawiera zestawienia uwagi wniosków, o których mowa w uchwale Nr LIX/279/10 RadyPowiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznegolub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Sekretarz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

/-/ Katarzyna Orłowska

 

 

Sporządziła:

Kinga Pasternak

Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu


 

KONSULTACJE

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 133/313/22 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 29 lipca 2022 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.

w następujących formach:

 1. publikacji projektu Programu na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego golub-dobrzyn.com.pl;
 2. przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w Biurze Podawczym, pok. nr S4, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
 3. przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl i poczty tradycyjnej.

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu. Uwagi przyjmowane są na formularzu (do pobrania na stronie internetowej), stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały. Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu) za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, e-mailem: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl lub osobiście do Biura Podawczego, pok. nr S4.

                                                                                                                             

Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

/-/ Monika Ciechanowska

 

Sporządziła:

Kinga Pasternak

Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu


 

ROK 2022

KONSULTACJE

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu„Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 96/213/21 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 23 sierpnia 2021 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w terminie

od dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia7 września 2021 r.

w następujących formach:

 1. publikacji projektu Programu na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego golub-dobrzyn.com.pl;
 2. przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w Biurze Podawczym, pok. nr S4, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
 3. przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ciechanowska@golub-dobrzyn.com.pli poczty tradycyjnej.

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania uwagi wnioskówdoprojektu Programu. Uwagi przyjmowane są na formularzu (do pobrania na stronie internetowej), stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały.Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2021 r.(liczy się data wpływu do urzędu) za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, e-mailem: m.ciechanowska@golub-dobrzyn.com.pl lub osobiście do Biura Podawczego,pok. nr S4.

                                                                                                                            

Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

/-/ Monika Ciechanowska                      

       

 

Sporządziła:

Agata Celmer

Referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu


Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z uchwałą Nr 96/213/21z dnia23 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” przedstawił do konsultacji poprzez opublikowanie przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, tablicy ogłoszeń znajdującejsię w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie do Biura Podawczego, pok. S4, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w godzinach pracy urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 24 sierpnia 2021 r. do 7 września 2021 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu.W związku z powyższym niniejsze sprawozdanie nie zawiera zestawienia uwagi wniosków, o których mowa w uchwale Nr LIX/279/10 RadyPowiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznegolub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

 i Spraw Społecznych

/-/ Monika Ciechanowska


 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY 2022

Uprzejmie informuję, że podczas XLIV sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zwołanej na dzień 24 listopada 2021 r., uchwalony został „Roczny Program Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Powyższy Program poprzedzony został konsultacjami społecznymi.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwagi opinii dotyczących projektu Programu.

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

          i Spraw Społecznych

       /-/ Monika Ciechanowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1332
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-30 10:04:50