Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Informacje i ogłoszenia

Stronicowanie

 • Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 3 miasta Kowalewo Pomorskie stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2022.05.13

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku ustnego przetargu:

 • Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół

  2022.05.09

  Powiat Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz § 3 ust. 1, § 6, § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449) ogłasza konkursy:

  1) na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
  2) na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
  3) na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Wielgiem

 • Informacja o wyniku czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

  2022.04.25

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku czwartego ustnego przetargu

 • Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie 3 miasta Kowalewa Pomorskiego

  2022.04.06

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie 3 miasta Kowalewa Pomorskiego (działki za warsztatami).

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku

  2022.03.23

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę nr 119/267/22 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • Ogłoszenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu

  2022.03.22

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje do składu lekarzy posiadających specjalizację, co najmniej I stopnia, w następujących dziedzinach medycyny:
   
  •    okulistyki,
  •    laryngologii,
  •    chorób płuc lub alergologii,
  •    neurologii,
  •    reumatologii, ortopedii,
  •    medycyny rodzinnej,
  •    pediatrii.

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

  2022.03.17

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń, dla których Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00014319/8

 • Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030"

  2022.03.08

  Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030" oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030”.

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 03.03.2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  2022.03.03

  Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych    zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam że dnia 03.03.2022 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 1/ZRID/2022, znak: AB.6740.476.2021.CWoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu”.

 • Komisja Konkursowa

  2022.02.28

  Uprzejmie informuję, że w związku z brakiem zgłoszenia przez organizacje pozarządowe kandydatur do prac w Komisji Konkursowej, do oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku

 • Zaproszenie do komisji konkursowej

  2022.02.17

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

 • Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert dla Organizacji Pozarządowych oraz innych Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

  2022.02.15

  Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 15 lutego br. podjął uchwałę nr 115/257/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W związku
  z powyższym zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie do składania ofert w terminie:

 • Obwieszczenie

  2022.02.07

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2022 r. wydałem Gminie Zbójno, Zbójno 35A, 87-645 Zbójno decyzję znak: GD.ZUZ.5.421.459.2018.MT pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Zbójno, gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński, składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 3 – podstawowej (dz. ewid. nr 268/1, obręb nr 0015 Zbójno) i studni nr 2A – dodatkowej (dz. ewid nr 268/6, obręb nr 0015 Zbójno), którą jednocześnie odmówiłem Gminie Zbójno, Zbójno 35A, 87-645 Zbójno udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – wprowadzanie ścieków, tj. podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno, do jeziora Ruduskiego (Wojnowskiego) za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce ewid. nr 258/1, obręb 0015 Zbójno, na wysokości działki ewid. nr 262/11.

 • Informacja o wyniku trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2022.01.28

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku trzeciego ustnego przetargu:

  1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 20 stycznia 2022 r. o godz. 10-tej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, parter, pokój nr S5 (Biuro Rady Powiatu).
  2. Do przetargu dopuszczono : 0 osób, nikt nie wpłacił wadium.

  Do przetargu nie dopuszczono: 0 osób.

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 20.01.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.476.2021.CWoj)

  2022.01.20

  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu”.

 • Rozporządzenie Nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.01.2022 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

  2022.01.13

  Rozporządzenie Nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.01.2022 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

 • Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 9/2021 z dnia 21 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

  2022.01.13

  Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 9/2021 z dnia 21 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2022.01.10

  Na podstawie art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oznaczoną numerem geodezyjnym 320/1 o powierzchni 0,0188 ha, położoną w obrębie 8 miasta Golubia-Dobrzynia dla której nie została urządzona księga wieczysta do dnia 30 kwietnia 2022 r.

 • Zawiadomienie

  2022.01.05

  Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. 32 ust. 7 rozp. Min. Rozw.Pracy i Technologii w spr.ewid gr. i bud. z dnia 27 lipca 2021 (Dz.U. z 2021r. poz. 1390) zawiadamia się j.w. że dnia 21.01.2022r. g.10:00 dokona się czynności związanych z ustaleniem granic nieruchomości położonej w obr. Elgiszewo gm. Ciechocin oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 311/2.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

  2021.12.21

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały NR XLV/276/2021 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dn. 15 grudnia 2021 r., Zarząd Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy lub użyczenia.

 • Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo

  2021.12.20

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń, dla których Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00014319/8

 • Ogłoszenie

  2021.12.08

  Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.

 • Raport z konsultacji społecznych opracowania pn. „Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030”

  2021.12.06

  Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030 to dokument mający charakter operacyjno-wdrożeniowy, opracowany zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). Program wskazuje, jaki zadania rozwojowe, podejmowane i realizowane przez władze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do końca 2030 roku, wpisują się w ramy określone w innych dokumentach strategicznych - zwłaszcza w „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030- Strategii Przyspieszenia 2030+”

 • ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY 2022

  2021.11.30

  Uprzejmie informuję, że podczas XLIV sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zwołanej na dzień 24 listopada 2021 r., uchwalony został „Roczny Program Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 272043
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-03 07:43