Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Informacje i ogłoszenia

Stronicowanie

 • ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic/przyjęcia granic nieruchomości

  2021.10.20

  Na podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) w związku z art. 11, art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 2052 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 268, poz. 2663 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) także zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu ID Pracy: GOD.6640.1189.2021 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2021 r. o godnie 9:00 w obrębie Skępsk gm. Golub-Dobrzyń odbędzie się ustalenie i przyjęcie przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 474 z działką sąsiednią numer 413.

 • INFORMACJA o wyniku III Publicznego Przetargu Pisemnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 432E

  2021.10.20

  Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, jako Sprzedający w postępowaniu w trybie publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 432E, informuje, że do dnia 19 października 2021r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez: P.P.H.U. „A2- BUD" Piotr Drobenka, 62-740 Tuliszków, ul. Zaremby 22 - cena oferty 148 000,00 zł brutto

 • Zaproszenie do komisji konkursowej

  2021.10.15

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

 • Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

  2021.10.14

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń, dla których Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00014319/8

 • Ogłoszenie III publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż koparko-ładowarki

  2021.10.13

  Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, 87-400 Golub-Dobrzyń ogłasza publiczny przetarg pisemny (zgodnie z Dz.U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443 r. i uchwałą Nr 94/206/21 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lipca 2021 r.) na sprzedaż n/w środka trwałego: Koparko-ładowarka marki CAT model 432E

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

  2021.10.11

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945)  oraz art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z podjętą w dniu 8 października 2021 r. Uchwałą Nr 99/224/21 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w 2022 roku.

 • Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2021.10.07

  Szanowni Państwo, informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. Postępowanie prowadzone jest na platformie Opennexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/518195 Dokumentacja konkursowa: https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/6051,emisja-obligacji

 • Informacja o zmianie tzw. "uchwały antysmogowej"

  2021.09.28

  Na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu w dniu 30 sierpnia 2021 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XXXV/510/21 zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałę antysmogową”)

 • Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2021.09.15

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego ustnego przetargu ...

 • Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2021.09.15

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego ustnego przetargu:

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie II przetargu publicznego pisemnego na "Sprzedaż Koparko-ładowarki marki CAT model 432E"

  2021.09.13

  Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu unieważnia II publiczny przetarg pisemny na przedaż "Koparko-ładowarki marki CAT model 432E rocznik 2007" z dnia 1 września 2021 r.

 • Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu

  2021.09.09

  Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

 • Ogłoszenie II publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż koparko-ładowarki

  2021.09.01

  Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, 87-400 Golub-Dobrzyń ogłasza publiczny przetarg pisemny (zgodnie z Dz.U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443 r. i uchwałą Nr 94/206/21 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lipca 2021 r.) na sprzedaż Koparko-ładowarki marki CAT model 432E

 • OGŁOSZENIE

  2021.08.31

  Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) Powiat Golubsko-Dobrzyński ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego.

 • Konsultacje

  2021.08.24

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 96/213/21 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 23 sierpnia 2021 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

 • Informacja

  2021.08.09

  Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania prowdzonego w trybie publicznego przetargu pisemnego na "Sprzedaż koparko-ładowarki marki CAT model 432E".

 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego

  2021.07.27

  Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, 87-400 Golub-Dobrzyń ogłasza publiczny przetarg pisemny (zgodnie z Dz.U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443 r. i uchwałą Nr 94/206/21 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lipca 2021 r.) na sprzedaż środka trwałego: Koparko-ładowarka marki CAT model 432E , o nr VIN 0432EVBXE01922, rok produkcji 2007.

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21.07.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.259.2021.CWoj)

  2021.07.21

  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa ul. Sosnowej i Kalinowej w Golubiu-Dobrzyniu”.

 • Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

  2021.07.15

  W dniu 14 lipca 2021 r. Klub Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych ,,Retro – Traktor” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. ,,Ocalić od zapomnienia – część druga”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ww. oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038).

   

   

 • Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2021.07.07
  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń, dla których Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00014319/8
 • Obwieszczenie

  2021.07.02

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.Prawo wodne (Dz. U.z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25 czerwca2021 r. wydałem Gminie Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie decyzję znak:GD.ZUZ.5.4210.75.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński

 • Decyzja

  2021.07.02

  Na podstawie art. 124b ust. 1, 2, 2a i 3, art. 124a, art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust 3, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), art. 104, art. 107 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak.....

 • Obwieszczenie

  2021.06.29

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2021 r. wydałem Gminie Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.74.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie

 • Obwieszczenie

  2021.06.29

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31 maja 2021 r. wydałem Gminie Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.73.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie

 • Obwieszczenie

  2021.06.02

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się dwóch studni głębinowych, tj.: studni nr 2 (dz. ewid. nr 1/13 obręb ewid. nr 0021 Wielka Łąka) i studni nr 3 (dz. ewid. nr 32/9 obręb ewid. nr 0021 Wielka Łąka), zlokalizowanego w miejscowości Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 258118
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-03 07:43