Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
456789dzień: 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

Strona internetowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie po raz ostatni sporządzono dnia: 14 lutego 2023 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością do strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Iwona Lewandowska, pcom@golub-dobrzyn.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 533 061 969. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnych oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej lub jego elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury postępowania można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu przeznaczone jest dla 14 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Czynne jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu

Centrum posiada oddzielne wejście, a działka przyległa do budynku jest częściowo ogrodzona.

 Od strony wjazdu na posesję znajduje się parking na 6 miejsc parkingowych, w tym jedno z możliwością zaparkowania przez osoby z niepełnosprawnością.

 Na terenie, za Centrum znajduje się altana ogrodowa.

 

 

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Dr J.G. Koppa 1G spełnia podstawowe wymagania zgodne z treścią obowiązujących aktów prawnych.

 

 

Budynek Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Stanowi własność powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Obiekt usytuowany jest na obrzeżach miasta Golubia-Dobrzynia przy ulicy Koppa 1 G, w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Mieszkalnej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego i innych urzędów administracyjnych (m.in. KRUS, PCPR, Urząd Skarbowy). Do Placówki można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji bądź autobusem PKS (przystanek usytuowany ok. 200 m od siedziby). Najłatwiej do głównego wejścia do budynku dotrzeć korzystając za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących, jak również nie są wyposażone w sygnalizację świetlną ani dźwiękową, nie zastosowano ramp krawężnikowych ani zmiennej faktury nawierzchni. Przed budynkiem Centrum funkcjonuje parking, na którym jedno miejsce parkingowe znajdujące się najbliżej głównego wejścia do budynku przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością.  Do budynku prowadzą wejście główne i dwa wejścia boczne. Budynek nie posiada barier architektonicznych. Zarówno drzwi wejściowe, jak i wszystkie pozostałe przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Centrum przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. 533 940 854.

Po wejściu do Centrum znajdujemy się w korytarzu głównym.
Po prawej stronie od wejścia znajduje się plan tyflograficzny, pokazujący rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, dzięki czemu interesanci od samego wejścia mają możliwość zaznajomienia się, jak można poruszać się wewnątrz budynku. Plan wyposażony jest w znacznik G-Mark, wspierający nawigację osób z dysfunkcją wzroku.

Idąc na wprost od wejścia głównego po prawej stronie kolejno znajdują się: gabinet zabiegowy, pokój dzienny, pokój kąpielowy oraz pokoje mieszkańców 14, 13,12,11,10,9. Po lewej stronie korytarza kolejno znajdują się sala rehabilitacyjna, WC dostosowane oraz pokoje mieszkańców 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki. Na końcu korytarza, na wprost wejścia głównego znajduje się wyjście do ogrodu. Między pokojem kąpielowym a pokojem numer 14 znajduje się wyjście boczne,

 

Cały korytarz, jak i poszczególne pomieszczenia, dostosowane są do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Placówce nie ma pętli indukcyjnych. W budynku są oznaczenia w alfabecie Brajlll’a,  oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Centrum nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Golubiu-Dobrzyniu poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: pcom@golub-dobrzyn.com.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1830
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-14 12:45:09