Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
456789dzień: 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-26.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
1 - wywołanie strony głównej,
2 - przejście do menu głównego,
3 - przejście do treści strony,
4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
5 - przejście do wyszukiwarki,
6 - przejście do ułatwienia dostępności,
8 - wywołanie strony w wersji graficznej.
Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

Linux
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

macOS
Safari: Ctrl + litera/cyfra
Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anita Sokołowska, zssgolub@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (56) 683 25 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Marii Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Budynek szkoły jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Szkoła usytuowana jest przy ul. Marii Konopnickiej 15, w sąsiedztwie Zespołu Szkół Miejskich.

Do szkoły można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji. Najłatwiej, do głównego wejścia budynku dotrzeć za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Przed budynkiem Szkoły funkcjonuje parking, na którym nie ma miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów. Są one obustronnie wyposażone w poręcz. Wejście to nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po wejściu do budynku Szkoły, napotykamy 5 stopni prowadzących w górę, które należy pokonać, aby dotrzeć do holu.

Nad przeszkolonymi drzwiami na frontowej ścianie znajduje się tablica informacyjna pokazująca rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, dzięki czemu interesanci od samego wejścia posiadają informację jak poruszać się po budynku. W korytarzu głównym na parterze znajduje się Sekretariat, w którym interesanci mogą uzyskać niezbędne informacje. Z holu kierując się w prawą stronę wchodzimy w korytarz prowadzący do windy. Korytarz główny w budynku ma szerokość min. 95 cm (szerokość drzwi przeciwpożarowych).

Do budynku Szkoły można również dostać się korzystając z drugiego wejścia zlokalizowanego w prawej części budynku (od strony wschodniej). Tutaj znajduje się podjazd przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Bezpośrednio po wejściu do budynku, po lewej stronie, znajduje się winda, która umożliwia dotarcie do wszystkich kondygnacji budynku. Korytarz biegnący prosto od wejścia prowadzi do holu głównego. Sekretariat Szkoły zlokalizowany jest na parterze na holu głównym. Sale lekcyjne rozmieszczone są w piwnicy, na parterze oraz na piętrze budynku. Wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne budynku Szkoły są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Toaleta znajdująca się na parterze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Olejnik
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2020-03-31 20:14
 • zmodyfikował: Marcin Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-26 13:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32040
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-26 13:01:08