Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 23 stycznia 2019 r.

BR.0002.VI.2019


Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 stycznia 2019 roku, godz. 15.00 
w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
odbędzie się VI sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.

                        

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie VI sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołów z III, IV oraz V sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030,
b) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok,
c) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok,
d) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2021 z pespektywą na lata 2022-2025”,
e) w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na „Budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”,
f) w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Kowalewie Pomorskim Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019,
h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019,
i) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019,
j) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Kiełpiny i Ostrowite,
k) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Lipienica, Chełmonie, Bielsk, Szychowo i Józefat.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego
/-/ Andrzej Grabowski

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49186
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-25 10:52

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11096691
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-21 13:43

Stopka strony