Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 2 sierpnia 2018 r. 

ORS.0002.LXIV.2018

 

Szanowni Państwo
                            

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 sierpnia 2018 roku, godz. 15.00 
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
odbędzie się LXIV sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji.

 


Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie LXIV sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok,
b) w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński,
c) w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
5. Wolne wnioski, zapytania, sprawy różne.
6. Zakończenie.

                             
                                    Wiceprzewodniczący Rady 
                                 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
                                  /-/ Roman Mirowski  

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44408
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-03 09:59

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9581941
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-16 14:42

Stopka strony