Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 20 czerwca 2018 r.


ORS.0002.LXII.2018

 

            Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2018 roku, godz. 14.00 
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 
odbędzie się LXII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie LXII sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017:
a) wystąpienie Starosty,
b) opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego   absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017.
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok;
b) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2017 rok,
c) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. 
12. Wnioski i oświadczenia.
13.  Zakończenie.

                        Przewodnicząca Rady Powiatu 
                       Golubsko-Dobrzyńskiego
                       /-/ Maria Wiśniewska

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43333
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-22 10:58

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9179272
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-25 18:23

Stopka strony