Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 3 października 2018 r.

ORS.0002.LXVII.2018

 

            Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 października 2018 roku, godz. 15.00

w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

odbędzie się LXVII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie LXVII sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu.
6. Uroczyste wręczenie nagród wyróżnionym uczniom szkół Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 
7. Informacja o analizie składanych oświadczeń majątkowych, dokonanej przez:
a) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
b) Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego,
c) Przewodniczącą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
d) Naczelnika Urzędu Skarbowego.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
9. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych.
11. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim za rok szkolny 2017/2018.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego    za rok 2018.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego na 2018 rok,
c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018,
d) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
14. Podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji – prezentacja multimedialna. 
15. Wręczenie okolicznościowych podziękowań z okazji zakończenia V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 
16.  Wnioski i oświadczenia.
17. Zakończenie.


Przewodnicząca Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego
/-/ Maria Wiśniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45708
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-04 11:36

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10020832
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-19 09:45

Stopka strony