Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 21 lutego 2019 r.


BR.0002.VII.2019


Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego 2019 roku, godz. 15.00 
w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.

                        

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie VII sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2018. 
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2018. 
10. Sprawozdanie z działalności leczniczej Sp. z o. o. „Szpital Powiatowy” w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2018. 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Samorządowej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego
/-/ Andrzej Grabowski

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49648
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-22 09:43

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11263334
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-15 15:03

Stopka strony