Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                                                      Golub-Dobrzyń, 16 sierpnia 2019 r.

BR.0002.XV.2019        
        
    
                                                                                                               Szanowni Państwo    
                                    

Zapraszam  do udziału w XV sesję Rady Powiatu
Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji, która odbędzie się
w dniu 23 sierpnia 2019 r., godz. 14.00
w sali posiedzeń Rady Powiatu.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XV sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza Obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok,
b) zmieniającej uchwałę nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019,
c) w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń".
6. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
7. Zakończenie.

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                              /-/ Andrzej Grabowski

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53303
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-20 09:43

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12706571
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-13 15:16

Stopka strony