Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 6 grudnia 2018 r.


ORS.0002.III.2018

 


Szanowni Państwo

 


Uprzejmie informuję, że w dniu 12 grudnia 2018 roku, godz. 15.00
w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
odbędzie się III sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.


                        

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie III sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok;
b) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr LI/221/2017 w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych i opiekuńczych, dla których Powiat Golubsko-Dobrzyński jest organem prowadzącym;
c) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019;
d) zmieniająca uchwałę Nr LVIII/258/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2018;
e) zmieniającą uchwałę Nr XV/71/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Dróg i Transportu” w Golubiu-Dobrzyniu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Dróg Powiatowych” w Golubiu-Dobrzyniu;
f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019;
g) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich;
i) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie.


                            Przewodniczący Rady Powiatu
                                Golubsko-Dobrzyńskiego
                                 /-/ Andrzej Grabowski

 

  • opublikował: Kinga Kacprzykowska
    data publikacji: 2018-12-07 11:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47707
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-10 07:35

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10534413
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-17 12:40

Stopka strony