Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                          Golub-Dobrzyń, 16 kwietnia 2018 r.

ORS.0002.LX.2018

                                                                                Szanowni Państwo 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku, godz. 15.00

w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

odbędzie się LX sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie LX sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych.
9. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2017. 
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za rok 2017.
12. Informacja w zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2017 oraz ocena zasobów społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. 
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego    za rok 2017.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok;
b) w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019;
c) w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017;
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie golubsko-dobrzyńskim;
e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zakończenie.


                         Przewodnicząca Rady Powiatu 
                       Golubsko-Dobrzyńskiego
                    /-/ Maria Wiśniewska

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42154
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-17 12:09

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8734356
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-17 14:30

Stopka strony