Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Biuro Rzeczy Znalezionych              

Adres:

ul. Plac Tysiąclecia 25

87-400 Golub–Dobrzyń

Telefon:

56 683 53 80/81

Fax:

56 683 53 83

Email:

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Zakres działania:

 1. odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej,
 2. przechowywanie rzeczy znalezionych,
 3. poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych,
 4. udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego, za wyjątkiem:

 • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
 • sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty powołania albo mapy wojskowej, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy oddać do najbliższego posterunku policji.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się muszą określić:

 • jaka rzecz ( przedmiot ) została zgubiona,
 • opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
 • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy np: dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznakowanie bądź opis widocznych skutków zużycia.

Starosta Golubsko–Dobrzyński może odmówić odebrania i przechowywania rzeczy znalezionej, jeżeli rzecz nie przedstawia żadnej wartości.

W przypadku, gdy przechowywanie rzeczy znalezionej pociąga za sobą koszty, rzecz może zostać wydana właścicielowi za zwrotem kosztów.

Zgodnie art. 187 kodeksu cywilnego pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów.

Osoby oddające znalezione rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych wypełniają krótki formularz "Poświadczenie znalezienia rzeczy", który jest potwierdzeniem przyjęcia rzeczy znalezionej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-20 15:03

SZP.5314.11.2019                                                                          Golub-Dobrzyń, 10.10. 2019 r.

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

            Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 908), Starosta Golubsko-Dobrzyński wzywa osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wymienionej rzeczy znalezionej, przechowywanej przez Biuro Rzeczy Znalezionych na Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu :

Portfel brązowy

Znaleziony na jednej z ulic w Golubiu-Dobrzyniu.

 W celu odbioru rzeczy znalezionej należy zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych na Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu pokój nr S 23 (II piętro) w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu ul. Plac 1000-lecia 25, w dniach i godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu  tel. 56 683 5380/81 wew. 52 i 53.

Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. Przy odbiorze wymagany jest dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał  w wyznaczonym przez starostę terminie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń : 10 październik 2019 r.


 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-10 15:23

SZP.5314.8.2019                                                                          Golub-Dobrzyń, 14 sierpnia 2019 r.

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

            Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 908), Starosta Golubsko-Dobrzyński wzywa osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wymienionej rzeczy znalezionej, przechowywanej przez Biuro Rzeczy Znalezionych na Wieloosbowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu :

Portfel brązowy

znaleziony w rejonie Apteki Osiedlowej przy ul. Konopnickiej 12 w Golubiu-Dobrzyniu.

 W celu odbioru rzeczy znalezionej należy zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych na Wieloosbowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu pokój nr S 23 (II piętro) w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu ul. Plac 1000-lecia 25, w dniach i godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu  tel. 56 683 5380/81 wew. 52 i 53.

Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. Przy odbiorze wymagany jest dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał  w wyznaczonym przez starostę terminie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń : 14 sierpnia 2019 r.


 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-14 10:19

Wykaz rzeczy znalezionych zdeponowanych od 03.11.2008 r. - 06.02.2018 r.

 

L.p.

Nazwa depozytu

Nr ewid.

Złożenie rzeczy do depozytu

 

 

 

 

Data

Uwagi

1.

Rower

1/08

03.11.2008

 

2.

Rower

2/08

03.11.2008

 

3.

Rower

3/08

03.11.2008

 

4.

Rower

4/08

03.11.2008

 

5.

Rower

5/08

03.11.2008

 

6.

Rower

6/08

03.11.2008

 

7.

Rower

7/08

03.11.2008

 

8.

Rower

8/08

03.11.2008

 

9.

Rower

9/08

03.11.2008

 

10.

Rower

10/08

03.11.2008

 

11.

Rower

11/08

03.11.2008

 

12.

Rower

12/08

03.11.2008

 

13.

Antena CB

1/09

22.07.2009

 

14.

Antena CB

2/09

22.07.2009

 

15.

Srebrny łańcuszek

3/09

22.07.2009

 

16.

Rower

4/09

10.11.2009

 

17.

Rower

5/09

10.11.2009

 

18.

Rower

1/10

04.03.2010

 

19.

Klucze samochodowe

2/10

04.03.2010

 

20.

Rower

3/10

04.03.2010

 

21.

Rower

4/10

04.03.2010

 

22.

Telefon komórkowy LG

1/12

10.09.2012

 

23.

Klucze samochodowe

1/13

07.01.2013

 

24.

Rower

1/14

29.01.2014

 

25.

Telefon komórkowy Samsung

2/14

08.08.2014

 
26. Kluczyki do samochodu - szt. 2 wraz z pilotem 3/14 14.10.2014  
27. Rower 4/14 12.11.2014

 

28. Rower 5314.1.2015 14.04.2015  
29. Rower 5314.2.2015 14.04.2015  
30. Rower 5314.3.2015 14.04.2015  
31. Rower 5314.4.2015 14.04.2015  
32. Telefon Nokia 5314.5.2015 30.06.2015  
33. Telefon Samsung GT 7580 5/17 9.11.2017  
34. Rower 1 05.06.2017  
35. Telefon komórkowy Nokia 2 04.04.2017  
36. Portfel 3 07.07.2017  
36A. Rower 3A 27.09.2017  
37. Telefon komórkowy LG 4 27.09.2017  
38. Telefon komórkowy SAMSUNG 5 30.07.2017  
39. Skuter 6 18.08.2017  
40. Telefon komórkowy SAMSUNG 7 09.11.2017  
41. Rower 9 18.12.2017   
42. Rower 1/2018 01.01.2018  
43. Rower 2/2018 03.01.2018  
44. Telefon 3/2018 13.07.2018   
45. Portfel z dokumentami 4/2018 19.07.2018  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-20 15:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 14:19

Osoby, które pragną odzyskać swoją własność mogą za pośrednictwem Biura Rzeczy Znalezionych ubiegać się o jej zwrot. Podstawą wydania depozytu jest określenie cech charakterystycznych, miejsca zagubienia przedmiotu oraz uiszczenia opłaty za przechowywanie.

 

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, dnia 20.07.2018 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22552
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-10 15:23

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«styczeń 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516dzień: 171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13234065
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-20 14:07

Stopka strony