Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
456789dzień: 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Zarządzenia 2020/2021

Zarządzenie Nr 1/2020/2021
z dnia 19.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Na podstawie:

1.  Art. 69 ust.6 i art. 65 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.  
2. Rozporządzenia MEN z 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 28 sierpnia 2020r. o godz. 10.00 na sali gimnastycznej z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa szkoły.

§2

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie aneksu nr 1 do Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa (w posiedzeniu uczestniczyć mogą nauczyciele bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz nauczyciele, których rodziny nie przebywają 
w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)


Zarządzenie Nr 2/2020/2021
z dnia 25.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania 
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu od 1 września 2020r.
 
Na podstawie:
1.  art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) 

Zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§ 2.
Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu od 1 września 2020r. stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)


Zarządzenie Nr 3/2020/2021
z dnia 25.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia procedury organizacji zajęć lekcyjnych.

Na podstawie:

1.  Art. 68 ust.1 pkt. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w związku z art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się wewnętrzną procedurę organizacji zajęć lekcyjnych  
w Zespole Szkół Nr3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Wewnętrzna procedura organizacji zajęć lekcyjnych  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 4/2020/2021
z dnia 25.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia procedury organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach.

Na podstawie:

1.  Art. 68 ust.1 pkt. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w związku z art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się wewnętrzną procedurę organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach w Zespole Szkół Nr3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Wewnętrzna procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 5/2020/2021
z dnia 25.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia procedury przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły.

Na podstawie:

1.  Art. 68 ust.1 pkt. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w związku z art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się wewnętrzną procedurę przyprowadzania i odbierania uczniów z  Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Wewnętrzna procedura przyprowadzania i odbierania uczniów z Zespołu  Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 6/2020/2021
z dnia 25.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania dezynfekcji.

Na podstawie:

1.  Art. 68 ust.1 pkt. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w związku z art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się wewnętrzną procedurę przeprowadzania dezynfekcji  
w Zespole Szkół Nr3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Wewnętrzna procedura przeprowadzania dezynfekcji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 7/2020/2021
z dnia 25.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia procedury ustalenia technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do realizacji zajęć.

Na podstawie:

1. § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 w brzmieniu od 1 września 2020r.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się wewnętrzną procedurę ustalenia technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do realizacji zajęć
w Zespole Szkół Nr3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Wewnętrzna procedura ustalenia technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do realizacji zajęć stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 


Zarządzenie Nr 8/2020/2021
z dnia 25.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia procedury wyboru formy kształcenia.

Na podstawie:

1.  Art. 68 ust.1 pkt. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w związku z art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 


Zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się wewnętrzną procedurę wyboru kształcenia 
w Zespole Szkół Nr3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Wewnętrzna procedura wyboru kształcenia w Zespole Szkół Nr 3 
w Golubiu-Dobrzyniu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 

…........................................................
(pieczątka i p odpis dyrektora szkoły)

 


Zarządzenie Nr 9/2020/2021
z dnia 25.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia procedury dowozu uczniów do szkoły w warunkach panującej epidemii COVID-19.

Na podstawie:

1. Art. 39 ust.2,3 i 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w związku z § 24 ust. 1 pkt. 1.
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii.

Zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się wewnętrzną procedurę organizacji dowozu uczniów do szkoły w warunkach panującej epidemii COVID-19.

§2

Wewnętrzna procedura dowozu uczniów do szkoły – Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 10/2020/2021
z dnia 25.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia procedury obowiązującej w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19.

Na podstawie:
1. Art. 68 ust.1 pkt. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w związku z art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2.  Rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się wewnętrzną procedurę obowiązującą w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19.

§2

Wewnętrzna procedura obowiązująca w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID -19 tanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 11/2020/2021
z dnia 26.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Zarządzam co następuje:

§1

W związku z COVIDEM rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu nie odbędzie się w formie oficjalnej uroczystej inauguracji z udziałem wszystkich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

§2

1 września 2020r. o godz. 9.00 rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół 
Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się w klasach z wychowawcami z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa.

§3

Rodzice / opiekunowie uczniów czekają przed budynkiem szkoły na swoje dzieci.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie 1 września 2020r.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

Zarządzenie Nr 12/2020/2021
z dnia 08.09.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2018r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 15 września 2020r. o godzinie 1500.

§2

Tematem posiedzenia będzie przedstawienie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2020/2021.


§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 13/2020/2021
z dnia 16.09.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego 
na rok szkolny 2020/2021 

Na podstawie:

1. § 23 pkt. 1, 2,3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego .

Zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się plan nadzoru pedagogicznego  Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3
w Golubiu-Dobrzyniu na rok szkolny 2020/2021. 

§2

Plan nadzoru pedagogicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 


Zarządzenie Nr 14/2020/2021
z dnia 16.09.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej 
w roku szkolnym 2020/2021.

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego - § 22 pkt.1 ust. 1

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 15 września 2020r. zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej:

I. Obszar: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
Zespół nr 1:
przewodniczący – Ewa Malinowska-Grzech
członek – Anna Nozdrzykowska
członek – Magdalena Maciejewska

II. Obszar: Uczniowie są zaangażowani w różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju oraz rozwoju szkoły.
Zespół nr 2:
przewodniczący – Jolanta Kwiecień
członek – Sylwia Kowalska
członek – Renata Klonowska

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
Zarządzenie Nr 15/2020/2021
z dnia 17.09.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej


Na podstawie:


1. Art. 69  ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu rozdz. III § 16 pkt. 1 § 26.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 24 września 2020r. o godzinie 1500.

§2

Tematem posiedzenia będzie uchwalenie w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego, programu doradztwa zawodowego, programu rozwoju szkoły:
• Podjęcie uchwały do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły
• Podjęcie uchwały do Programu Doradztwa Zawodowego – p. Anna Ogniewska.
• Podjęcie uchwały do Planu Rozwoju Szkoły – wicedyrektor.
• Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych – dyrektor szkoły.
• Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycja dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac w zespołach i komisjach – dyrektor szkoły.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez, uroczystości i konkursów – dyrektor szkoły.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach rewalidacyjnych – pedagog szkolny.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia organizacji doskonalenia zawodowego – lider wdn.
• Ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym – dyrektor szkoły.


§3

Spotkanie z rodzicami odbędzie się od 21.09.2020r. do 25.09.2020r.

§4

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przygotowania dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki do 30.09.2020r.

§5

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 16/2020/2021
z dnia 17.09.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
3. Statut Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Zespoły d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2020/2021.

§2

Organizację pracy zespołów oraz zakres zadań zespołu określają procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogiczne.

§3

Lista zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
                                                   (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
Zarządzenie Nr 17/2020/2021
z dnia 25.09.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu bomby  
w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:

1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych.
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.
3. Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam z dniem 25.09.2020r. procedurę postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu bomby.

§2

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu bomby stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 18/2020/2021
z dnia 28.09.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic 
w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:

1. Art. 68 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020r. i art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 29 września 2020r. wprowadzam obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic oraz dezynfekowania rąk lub używania rękawiczek jednorazowych dla wszystkich nauczycieli, pracowników oraz osób przebywających na terenie szkoły.

§2

Obowiązek noszenia środków ochrony osobistej w postaci maseczek lub przyłbic zasłaniających nos i usta dotyczy przestrzeni wspólnych tj. korytarza, szatni, klatki schodowej itp. miejsca w szkole.

§3

Zalecam zachowanie dystansu społecznego (1,5m) w przestrzeniach wspólnych tj. korytarzach, klasach, szatni itp. miejscach w szkole

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
Zarządzenie Nr 19/2020/2021
z dnia 30.09.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Szkoleniowej Rady Pedagogicznej


Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej rozdz. III § 16 pkt. 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Szkoleniowej Rady Pedagogicznej odbędzie się 6 października 2020r.(wtorek) o godz. 1500.

§2

Tematem szkolenia będzie ponowne uruchomienie Platformy Microsoft TEAMS dla nauczycieli i uczniów.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 20/2020/2021
z dnia 19.10.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek nie dotyczy szkół ponadpodstawowych specjalnych i szkół przysposabiających do pracy.

§2

W Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu realizowane jest nauczanie stacjonarne w szkole branżowej I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 21/2020/2021
z dnia 26.10.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - § 1a ust. 1

Zarządzam co następuje:

§ 1

Zajęcia w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie dotyczącym 
kl. IV-VIII oraz szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej I stopnia realizowane są w szkole w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zarządzenie Nr 32/2020/2021

z dnia 16.12.2020r.

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020r.

dla pracowników obsługi i administracji

 

 

Na podstawie:

 1. art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.)

 

 

                       Zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

 

Ustalam dzień 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020r.

 

 • 2.

 

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Zespołu Szkół Nr 3

w Golubiu-Dobrzyniu w formie pisemnej, którzy podpisem potwierdzą zapoznanie się z jego treścią.

 • 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kinga Olejnik

 

 

 

 

 

 

 

      Zarządzenie Nr 33/2020/2021

z dnia 13.01.2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

w sprawie wznowienia nauczania stacjonarnego w kl. I-III

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 

Na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                                                           

Zarządzam co następuje:

 • 1

Od 18 stycznia 2021r. do 31.01.2021r. wznowione będzie nauczanie stacjonarne w klasach

I-III Szkoły Podstawowej w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi MEiN, MZ i GIS z dnia 11.01.2021r.

 • 2

Do nauczania w trybie stacjonarnym wracają uczniowie kl. I-III, ZET I-III i ZET I-III A.

 

 • 3

Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywać się będą w/g planu lekcji ustalonego we wrześniu.

 • 4

Do pracy w trybie stacjonarnym wracają wszyscy nauczyciele i specjaliści realizujący zajęcia w klasach i zespołach I-III.

 • 5

Od 18 stycznia 2021r. do pracy w warunkach stacjonarnych wraca pedagog, psycholog, bibliotekarz i świetlica.

 • 6

Pozostali uczniowie Szkoły Podstawowej, Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizują nauczanie zdalne na Platformie Microsoft Teams.

 

 • 7

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizowane będą w trybie nauki stacjonarnej za zgodą rodziców i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności sanitarnej.

 • 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kinga Olejnik

 

Zarządzenie Nr 34/2020/2021

z dnia 20.01.2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu

w sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

Na podstawie:

 

 1. 69 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej 16 pkt 1.
 3. Statut Szkoły 26 pkt 2 ust. 4.

 

 

Zarządzam co następuje:

 

 • 1

 

Dnia 26 stycznia 2021r. o godzinie 14.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. W związku z COVID-19 zebranie odbędzie się online za pomocą Platformy MICROSOFT TEAMS.

 

 • 2

 

Tematem zebrania będzie klasyfikacja uczniów Zespołu Szkół Nr 3

w Golubiu-Dobrzyniu oraz podsumowanie pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.

 

 • 3

 

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji uczniów Szkoły Podstawowej za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.
 6. Przedstawienie sprawozdań z programów za I półrocze 2020/2021.

- Program Wychowawczo-Profilaktyczny – p. Ewa Behling-Drozd.

- Program Doradztwa Zawodowego Szkoły – p. Anna Ogniewska.

- Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli – p. Ewa Syrkowska.

 1. Przedstawienie sprawozdań z zajęć rewalidacyjnych i pracy nauczycieli specjalistów.
 2. Przedstawienie wniosków z kontroli dyrektora szkoły – nadzór pedagogiczny.
 3. Zatwierdzenie wniosków do realizacji w II semestrze roku szkolnego 2020/2021.
 4. Sprawy różne.

 

 • 4

 

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.

 

 • 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kinga Olejnik

 

 

Zarządzenie Nr 35/2020/2021

z dnia 27.01.2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

w sprawie wznowienia kształcenia praktycznego w Szkole Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

Z dniem 2 lutego 2021r. wznawiam kształcenie praktyczne w Szkole Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – w wymiarze 8 godzin tygodniowo – 1 raz w tygodniu (wtorek).

 

 • 2.

Kształcenie praktyczne będzie realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, umożliwiającego zachowanie dystansu społecznego.

 • 3.

Kl. I Branżowa zostaje podzielona na dwie grupy (1 kucharz, 2 monter robót wykończeniowych w budownictwie).

 

 • 4.

Począwszy od 2 lutego w każdy wtorek tygodnia będzie przemiennie realizowane kształcenie  praktyczne w szkole.

 

 • 5.

2 lutego zajęcia praktyczne mają uczniowie z grupy monter robót wykończeniowych w budownictwie. 

9 lutego zajęcia praktyczne mają uczniowie z grupy kucharze.

 

 

 • 6.

Zobowiązuję wychowawcę i nauczycieli praktycznej nauki zawodu do poinformowania uczniów o zmianie formy kształcenia – zajęcia praktyczne  odbywają się stacjonarnie w szkole.

 

 • 7.

 

Pozostałe zajęcia realizowane będą nadal w formie zdalnej.

 

 • 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kinga Olejnik

 

 

Zarządzenie Nr 36/2020/2021

z dnia 29.01.2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

Od 1 lutego 2021r. do dnia 14 lutego 2021r. w kl. VI-VIII Szkoły Podstawowej, kl. I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizowane jest nadal nauczanie zdalne na Platformie Microsoft TEAMS.

 

 • 2.

 

Uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej kontynuują naukę stacjonarnie w  szkole z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego , określonych w wytycznych MEiN, MA, GIS.

 • 3.

 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze kontynuowane są nadal w formie stacjonarnej w domach uczniów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

 • 4.

 

Od 2 lutego 2021r. zostaje wznowione kształcenie praktyczne w kl. I-II Szkoły Branżowej I stopnia 1 raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin. Pozostałe zajęcia odbywają się w formie nauki zdalnej.

 

 

 • 5.

 

Nadal prowadzona jest działalność opiekuńcza dla uczniów kl. I-III w formie opieki świetlicowej dla najmłodszych uczniów.

 

 

 • 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kinga Olejnik

 

 

Zarządzenie Nr 37/2020/2021

z dnia 12.02.2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

Od 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r. w kl. VI-VIII Szkoły

i ZET IV-VIII Szkoły Podstawowej, kl. I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizowane jest nadal nauczanie zdalne na Platformie Microsoft TEAMS.

 

 • 2.

Uczniowie kl. I-III i ZET I-III Szkoły Podstawowej nadal kontynuują naukę stacjonarnie w  szkole z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEN, MZ, GIS.

 

 • 3.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze kontynuowane są nadal w formie stacjonarnej w domach uczniów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

 • 4.

Kształcenie praktyczne w kl. I-II Szkoły Branżowej I stopnia odbywa się

1 raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin. Pozostałe zajęcia odbywają się w formie nauki zdalnej.

 

 • 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kinga Olejnik

 

Zarządzenie Nr 38/2020/2021

z dnia 15.02.2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Zespole Szkół Nr 3

w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
 2. 31 i art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie.

 

Zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

Powołuję Zespół ,,Reprezentacji osób zatrudnionych” do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w składzie:

 1. Jolanta Kwiecień
 2. Izabela Borkowska
 3. Sylwia Kowalska
 4. Anita Sokołowska

 

 • 2.

 

Do zadań zespołu należy:

 1. wybór kryteriów do wskazania instytucji finansowych do obsługi PPK
 2. analiza ofert instytucji finansowych dotyczących PPK
 3. rekomendacja Pracodawcy wyłonionej instytucji finansowej dedykowanej do organizacji i obsługi PPK
 4. sporządzenie protokołów z posiedzeń Zespołu i przedkładanie ich Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
 5. pełne dokumentowanie procesu wdrażania PPK w Zespole Szkół Nr 3

w Golubiu-Dobrzyniu

 

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zawarcia umowy z zarządzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

 

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kinga Olejnik

 

Zarządzenie Nr 39/2020/2021

z dnia 25.02.2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

w sprawie wprowadzenia wykazu symboli literowych komórek organizacyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

Na podstawie:

 

Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

Zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

Wprowadzam wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu wraz z symboliką stosowaną.

 

 • 2.

 

Wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu wraz z symboliką stosowaną stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kinga Olejnik

 

 

 

Zarządzenie Nr 40/2020/2021

z dnia 01.03.2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19

 

 

Zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

Od 1 marca 2021r. do dnia 14 marca 2021r. w kl. VI-VIII Szkoły

i ZET IV-VIII Szkoły Podstawowej, kl. I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizowane jest nadal nauczanie zdalne na Platformie Microsoft TEAMS.

 

 • 2.

Uczniowie kl. I-III i ZET I-III Szkoły Podstawowej nadal kontynuują naukę stacjonarnie w  szkole z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEN, MZ, GIS.

 

 • 3.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze kontynuowane są nadal w formie stacjonarnej w domach uczniów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

 • 4.

Kształcenie praktyczne w kl. I-II Szkoły Branżowej I stopnia odbywa się

1 raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin. Pozostałe zajęcia odbywają się w formie nauki zdalnej.

 

 • 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kinga Olejnik

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Sokołowska
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2020-10-26 18:02
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-02 22:01

Zarządzenia 2019/2020

Zarządzenie Nr 1/2019/2020
z dnia 21.08.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Na podstawie:

1.  Art. 69 ust.6 i art. 65 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.  
2. Regulamin Rady Pedagogicznej rozdz. III § 16 pkt. 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 28 sierpnia 2019r. o godz. 10.00.

§2

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie aneksu nr 1 do Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 2/2019/2020
z dnia 09.09.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej rozdz. III § 16 pkt. 1.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 16 września 2019r. o godzinie 1500.

§2

Tematem posiedzenia będzie przedstawienie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2019/2020.
§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 


Zarządzenie Nr 3/2019/2020
z dnia 16.09.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020i regulaminu przydzielania i organizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli.

Na podstawie:

1. § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego .
2. Ustawy z dnia 14 grudnia  2016r. Prawo Oświatowe


Zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 3
w Golubiu-Dobrzyniu na rok szkolny 2019/2020 i regulaminu przydzielania i organizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli.

§2

Plan nadzoru pedagogicznego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin przydzielania i organizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli stanowi załącznik nr 2.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 4/2019/2020
z dnia 16.09.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia dokumentacji danych Systemu Monitoringu Wizyjnego w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:

1. art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z dnia 15 września 2017r., Dz.U. z 2017r. poz. 1868 ze zm.), oraz na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się politykę Ochrony danych w Systemie Monitoringu Wizyjnego.
2. Plan Systemu Monitoringu Wizyjnego.
3. Regulamin Systemu Monitoringu Wizyjnego w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.
4. Rejestr udostępniania nagrań Systemu Monitoringu Wizyjnego.
5. Procedurę udostępniania nagrań Systemu Monitoringu.

§2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia.

§3

Regulamin Systemu Monitoringu będzie wyłożony w pokoju nauczycielskim. 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zarządzenie Nr 5/2019/2020
z dnia 17.09.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej


Na podstawie:


1. Art. 69  ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu rozdz. III § 16 pkt. 1 § 26.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 24 września 2019r. o godzinie 1500.

§2

Tematem posiedzenia będzie uchwalenie w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego, programu doradztwa zawodowego, programu rozwoju szkoły:
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły- p. Agata Witkowska.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Programu Doradztwa Zawodowego – p. Anna Ogniewska.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Planu Rozwoju Szkoły – wicedyrektor.
• Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych – dyrektor szkoły.
• Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycja dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac w zespołach i komisjach – dyrektor szkoły.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez, uroczystości i konkursów – dyrektor szkoły.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach rewalidacyjnych – pedagog szkolny.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia organizacji doskonalenia zawodowego – lider wdn.
• Ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym – dyrektor szkoły.
§3

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 26.09.2019r.

§4

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przygotowania dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki do 20.09.2019r.

§5

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 6/2019/2020
z dnia 17.09.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
3. Statut Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Zespoły d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2019/2020.

§2

Organizację pracy zespołów oraz zakres zadań zespołu określają procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogiczne.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

Zarządzenie Nr 7/2019/2020
z dnia 30.09.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Na podstawie:

1. Art. 69 ust.6 i art. 65 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej rozdz. III § 16 pkt. 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 7 października 2019r. 
o godz. 1305.

§2

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie aneksu nr 2 do Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 8/2019/2020
z dnia 03.10.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Na podstawie:

1. Art. 69 ust.6 i art. 65 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej rozdz. III § 16 pkt. 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 10 października 2019r. 
o godz. 1305.

§2

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie aneksu nr 3 do Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 9/2019/2020
z dnia 16.10.2019r
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Dnia Pieczonego Ziemniaka


Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 23 października 2019r. odbędzie się Dzień Pieczonego Ziemniaka
w godz. 1000-1200.

§2

Uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli, z którymi mają w tym czasie zajęcia.


§3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

…........................................................
                                                                     (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 


Zarządzenie Nr 10/2019/2020
z dnia 31.10.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Na podstawie:

1. Art. 69 ust.6 i art. 65 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej rozdz. III § 16 pkt. 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 7 listopada 2019r. 
o godz. 1025.

§2

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie aneksu nr 5 do Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 11/2019/2020
z dnia 5.11.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w związku z brakiem prądu 
na ul. Konopnickiej

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.


Zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z brakiem dostawy prądu w dniu 6.11.2019r.  zajęcia lekcyjne zostaną skrócone do 30 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Świetlica szkolna działa zgodnie z planem pracy do 1515 .

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


        …........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
Zajęcia w dniu 6.11.2019r.

1.   800-830
2.   835-905
3.   910-940
4.   950-1020
5.   1025-1055
6.   1100-1130
7.   11351205
8.   1210-1240

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 12/2019/2020
z dnia 05.11.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Powiatowych Obchodów Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie organizacji roku szkolnego.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 8.11.2019r. o godz. 1040 na sali gimnastycznej odbędą się Szkolne Obchody Odzyskania Niepodległości

§ 2

Zajęcia lekcyjne odbywają się w/g planu lekcyjnego.
W godz. 1040- 1200 uczniowie szkoły biorą udział w uroczystości.
Opiekę nad uczniami sprawować będą wychowawcy klas. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele zastępujący wychowawców.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 13/2019/2020
z dnia 12.11.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Rady Szkoleniowej


Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej rozdz. III § 16 pkt. 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Szkoleniowej odbędzie się 19 listopada 2019r. o godz. 1400.

§2

Tematem szkolenia będzie prelekcja z zakresu zasad ewakuacji z budynku w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz przedstawienia ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjno-informacyjnej pod hasłem ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 


Zarządzenie Nr 14/2019/2020
z dnia 18.11.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Rady Szkoleniowej 


Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej rozdz. III § 16 pkt.1


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie rady szkoleniowej odbędzie się 19 listopada 2019 r.
o godz. 14.00.

§2

Tematem szkolenia będzie  - RODO- „ ochrona danych osobowych w szkołach 
i placówkach oświatowych”.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli i pracowników jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 15/2019/2020
z dnia 26.11.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Rady Szkoleniowej 


Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej rozdz. III § 16 pkt.1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Szkoleniowej odbędzie się 3 grudnia 2019 r.
o godz. 1415.

§2

Tematem szkolenia będzie „Zachowania trudne wśród dzieci i młodzieży”.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli i pracowników jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 16/2019/2020
z dnia 26.11.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Pedagogicznej
w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu


Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej rozdz. IV §16 pkt. 1 §26 pkt. 2,3.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Nadzwyczajnej odbędzie się 26 listopada 2019 r.
o godz. 1025.

§2

Tematem Rady Nadzwyczajnej będzie omówienie incydentu związanego z pracownią komputerową w szkole.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa (wszyscy nauczyciele zostali powiadomieni o posiedzeniu rady o godz. 730).

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

….......................................................                                 (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 17/2019/2020
z dnia 26.11.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Wprowadzenia Aneksu Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
W Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu 


Na podstawie:

1. Ustawy Świadczeń Socjalnych Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 2 grudnia 2019r. wprowadza się aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 3 
w Golubiu-Dobrzyniu ( dodaje się następujące paragrafy § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39).

§2

Aneks nr 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
                                                   (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 


Zarządzenie Nr 18/2019/2020
z dnia 27.11.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Andrzejek Szkolnych


Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 29 listopada 2019r. od godz. 1000 do godz. 1200 w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu odbędą się Andrzejki Szkolne.

§2

Zajęcia w godz. 1000-1200 odbędą się na Sali gimnastycznej. Przeprowadzone będą wróżby i konkursy andrzejkowe dla wszystkich uczniów szkoły.
Opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele mający zajęcia lekcyjne w danej klasie.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 19/2019/2020
z dnia 29.11.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania komisji ds. przyznawania zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998r. w sprawie udzielania pomocy finansowej  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu rozdz. II § 1 pkt. 3

Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 2 grudnia 2019r. powołuję Komisję przyznawania zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§2

W skład komisji wchodzą :
Pani Ewa Syrkowska – Przewodnicząca
Pani Jolanta Kwiecień – Członek
Pani Joanna Licznerska – Członek


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

Zarządzenie Nr 20/2019/2020
z dnia 30.11.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania komisji ds. udzielania zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998r. w sprawie udzielania pomocy finansowej  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu rozdz. II § 1 pkt. 3

Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 3 grudnia 2019r. powołuję Komisję do spraw udzielania zapomogi związanych z wydatkami świątecznymi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§2

W skład komisji wchodzą :
Pani Jolanta Kwiecień – Przewodnicząca ( członek ZNP)
Pani Sylwia Kowalska – Członek ( członek Inicjatywy Pracowniczej)
Pani Izabela Kaszuba – Członek ( członek NSZZ Solidarność)
Pani Marzena Rygielska – Członek (przedstawiciel Rady Pedagogicznej)
Pani Anita Sokołowska – Członek (przedstawiciel pracowników niepedagogicznych)

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zarządzenie Nr 21/2019/2020
z dnia 09.12.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Jasełek Bożonarodzeniowych


Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
          11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Zarządzam co następuje:

§ 1
Zajęcia edukacyjne w dniu 19.12.2019r. odbywać się będą od godz. 800 do 1300.

§2
O godz. 1030 w sali gimnastycznej odbędą się Jasełka Bożonarodzeniowe.

§3

Opiekę nad uczniami podczas Jasełek sprawować będą wychowawcy klas.
W przypadku nieobecności wychowawcy klasy opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele zastępujący wychowawców.

§4

Po Przedstawieniu Jasełkowym wszyscy wychowawcy i nauczyciele uczestniczyć będą wspólnie z rodzicami w wigiliach klasowych.

§5

Wychowawcy klas poinformują uczniów o organizacji zajęć edukacyjnych 
w dniu 19.12.2019r. oraz przeprowadzą pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas zimowej przerwy świątecznej.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…...........................................                                                         (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
Zarządzenie Nr 22/2019/2020
z dnia 12.12.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie właściwej opieki wobec uczniów, egzekwowania zapisów Statutu Szkoły, regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych oraz bezpieczeństwa uczniów.


Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2. Regulaminu Przebywania uczniów na terenie szkoły.

Zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów przypominam że:
1. Dyżur poranny rozpoczyna się w wyznaczonym miejscu o godz. 745 zgodnie z harmonogramem dyżurów;
2. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów oraz zakaz używania telefonów komórkowych przez nauczycieli na zajęciach z uczniami;
3. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania zniszczeń i dewastacji oraz do jednolitego oddziaływania wychowawczego zgodnie z zapisem Statutu Szkoły, regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych;
4. Wychowawcy klas są zobowiązani do weryfikowania zapisanych zwolnień z zajęć lekcyjnych u rodziców uczniów podczas spotkań lub zebrań z rodzicami.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…...........................................                                                     (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)


Zarządzenie Nr 23/2019/2020
z dnia 13.12.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie organizacji pracy placówki w przerwie świątecznej 
w dniach 23-31 grudnia 2019r, oraz wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych w Zespole Szkół Nr 3.


Na podstawie:

1. Art. 68 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.
3. Art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.


Zarządzam co następuje:

§ 1
W czasie przerwy świątecznej trwającej od 23 grudnia do 31 grudnia 2019r. 
w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu zostają zorganizowane dyżury nauczycieli.

§2
Harmonogram dyżurów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 
i został wywieszony w pokoju nauczycielskim i w sekretariacie.

§3
Wprowadza się Regulamin Wynagradzania Pracowników Samorządowych 
w Zespole Szkół Nr 3.
§4
Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…...........................................                                                     (pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 24/2019/2020
z dnia 07.01.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej


Na podstawie:

1. Art. 69 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 16 stycznia 2020r. o godzinie 15.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.
§2

Tematem zebrania będzie klasyfikacja uczniów Zespołu Szkół Nr 3 
oraz podsumowanie pracy szkoły za I semestr roku szkolnego 2019/2020.

§3

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 25/2019/2020
z dnia 17.01.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia  Rady Pedagogicznej


Na podstawie:

1. Art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 24 stycznia 2020r. o godz. 1025 w pokoju nauczycielskim.

§2

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2019/2020.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 26/2019/2020
z dnia 17.01.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Balu Karnawałowego

Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
` 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Zarządzam co następuje:
§ 1
Dnia 23 stycznia 2020r. odbędzie się bal karnawałowy dla uczniów szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy i branżowej szkoły I stopnia.

§2
Odpowiedzialność za organizację balu ponosi pani Ewa Syrkowska.
Opiekę nad uczniami sprawować będą wychowawcy klas i pozostali nauczyciele.
Zajęcia w tym dniu odbywają się na sali gimnastycznej w godz. od 900 do godz. 1215.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

Zarządzenie Nr 27/2019/2020
z dnia 7.02.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac remontowych
 – modernizacja łazienek na parterze i na pierwszym piętrze.

Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. zmieniającego rozporządzenie  z 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – rozdz. I § 6 ust 3 i 4.

Zarządzam co następuje:
§ 1
Prace remontowe łazienek – dostosowanie łazienek do potrzeb uczniów niepełnosprawnych trwać będą od 27.01.2020r. do 27.03.2020r.
                      § 2
W tum czasie zabrania się uczniom, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym oraz osobom postronnym przebywania w pomieszczeniach objętych pracami remontowymi.
§ 3
Zobowiązuje się nauczycieli i pozostałych pracowników zespołu do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bhp na terenie szkoły i do ciągłego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów (w czasie lekcji i na przerwach).
§ 4
Zobowiązuje się wychowawców klas do przeprowadzania z uczniami pogadanek na temat bhp w zakresie zachowania bezpieczeństwa podczas trwającego remontu i odnotowanie tego faktu w dzienniku.
§ 5
Nakazuje się pełnienie dyżurów śródlekcyjnych przez nauczycieli w sposób czynny, tak aby mieć możliwość kontaktu z uczniami. Od 10 lutego 2020r. jeden nauczyciel pełniący dyżur na boisku szkolnym będzie pełnił dyżur na korytarzu przy sali gimnastycznej. Dyżur pierwszy rozpoczyna się o 7:45. Nauczyciele mają obowiązek sprawdzania przydziału dyżurów za nieobecnych nauczycieli. Przypominam o postępowaniu zgodnie z „ Regulaminem dyżurów”. 
§6
W czasie przerw uczniowie przybywają na terenie szkoły tylko pod opieką nauczyciela.
§7
Zobowiązuje się nauczycieli do punktualnego rozpoczynania lekcji i egzekwowania punktualności od uczniów. Nie dopuszcza się pozostawienia uczniów bez opieki nauczyciela, zgodnie z aktualnym planem zajęć. 
§8
Każdy nauczyciel jest zobowiązany do systematycznej kontroli miejsca, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżenie zagrożenia powinien niezwłocznie zgłosić do dyrektora szkoły. 
§9
Pracownicy szkoły zobowiązani są do przebywania w pomieszczeniach dopuszczonych do użytku, niezwłocznego reagowania na zachowania niezgodne z zasadami bhp. Zobowiązani są do dbałości o ład i porządek na terenie szkoły. 
§10
O zmianach w organizacji pracy szkoły związanych z pracami remontowymi dyrektor informować będzie na bieżąco nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 
§11
Zarządzenie wchodzi w życie z nim podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia remontu łazienek.

…......................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 28/2019/2020
z dnia 03.03.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Rekolekcji Wielkopostnych W Szkole


Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.


Zarządzam co następuje:

§ 1

W dniach 11,12,13 marca 2020r. odbędą się Rekolekcje Wielkopostne.

§2

Zajęcia w tym dniu odbywać się będą zgodnie z planem rekolekcji, który wywieszony jest w pokoju nauczycielskim na tablicy ogłoszeń.
Obowiązkiem każdego wychowawcy jest zaprowadzenie uczniów do Kościoła, sprawowanie opieki nad uczniami podczas mszy świętej w Kościele oraz przyprowadzenie uczniów do szkoły na zaplanowane zajęcia.
Zajęcia w Rekolekcje Wielkopostne odbywać się będą w powyższych dniach w godz. od 800 do godz. 1030.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
( pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zarządzenie Nr 29/2019/2020
z dnia 04.03.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzeń Rad Szkoleniowych 


Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej rozdz. III § 16 pkt.1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenia Rad Szkoleniowych odbędą się 11 i 12 marca 2020r.
o godz. 1045.

§2

Tematem szkoleń będą:
„Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży” – 11.03.2020r.
,,Bajkoterapia” – 12.03.2020r.
Wyżej wymienione szkolenia prowadzić będzie pani Agata Witkowska, 
pani Ewa Behling-Drozd i pani Monika Pierzgalska

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 


Zarządzenie Nr 30/2019/2020
z dnia 04.03.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu


Na podstawie:

Rekomendacji MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzić z uczniami pogadanki na temat przestrzegania higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

§2

W klasach wywiesić instrukcje mycia rąk oraz inne zasady higieny osobistej.

§3

Poinformować rodziców ( telefonicznie, listownie, za pośrednictwem strony internetowej i facebooka by nie przysyłali do szkoły przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

§4

Apeluję, aby do szkoły nie przychodzili chorzy nauczyciele i pracownicy.

                                                             §5

Jednocześnie proszę o zachowanie spokoju. Jeżeli uczniowie , nauczyciele, pracownicy nie mieli kontaktu z osobą chorą nie ma powodu do obaw.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
Zarządzenie Nr 31/2019/2020
z dnia 09.03.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie odwołania wyjazdów, wycieczek, imprez i uroczystości
o zasięgu międzyszkolnym i powiatowym.

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 grudnia 2002r. § 2


Zarządzam co następuje:

§ 1

Od dnia 10.03.2020r. obowiązuje w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu zakaz wyjazdów, wycieczek i udziału w imprezach międzyszkolnych i powiatowych.

§2

Decyzja o odwołaniu imprez, uroczystości, wyjazdów i wycieczek podyktowana jest troską o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w związku z pojawiajacymi się przypadkami koronawirusa w Polsce.

§3

Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 


Zarządzenie Nr 32/2019/2020
z dnia 11.03.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronowirusa.

Zarządzam co następuje:

§ 1
W związku z komunikatem z dnia 11 marca 2020r. Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa od 12 do 25 marca 2020r. zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

W dniach 12 i 13 marca 2020r. w szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

§3
Od poniedziałku 16 marca 2020r. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę.

§4

Zobowiązuje wszystkich nauczycieli wychowawców aby poinformowali niezwłocznie rodziców i opiekunów prawnych o ograniczeniu funkcjonowania placówki.

§5

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 


Zarządzenie Nr 33/2019/2020
z dnia 16.03.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie realizowania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli w trybie zdalnym.

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu do nawiązania kontaktów z uczniami oraz wprowadzenia elementów nauczania zdalnego, którego główną ideą będzie utrwalanie zdobytych wiadomości.

§2

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, aby w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych wspierali uczniów  i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnym wsparciem proszę objąć uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

§3

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do korzystania ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Zakładki – Informację w sprawie koronawirusa i E-materiały dla nauczycieli, uczniów i strony internetowej MEN oraz innych platform edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

§4
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do założenia rejestru z podejmowanych działań – uczenia zdalnego.
§5

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do regularnego śledzenia wiadomości od dyrektora szkoły.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zarządzenie Nr 34/2019/2020
z dnia 23.03.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

Na podstawie:

1. Art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawach szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu do przekazania rodzicom i uczniom informacji o sposobie i trybie realizacji zajęć dydaktycznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły ( przekazanie informacji za pomocą rozmów telefonicznych, smsów, facebooka, messengera, maili)- wpis w rejestrze.

§2

Poinformowanie dyrektora szkoły mailowo o tygodniowym planie nauczania zdalnego z uczniami – zajęcia wynikające z przydziału godzin.

§3

Zobowiązuję każdego nauczyciela do przesyłania w każdy piątek tygodnia informacji o postępach ucznia w nauce (uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym), a także uzyskanych przez uczniów ocenach ( uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

§4
Obowiązuje w dalszym ciągu rejestr podejmowanych działań  przez nauczycieli w stosunku do uczniów w czasie nauczania zdalnego.
§5

Zobowiązuję każdego nauczyciela do przesyłania drogą mailową w każdy piątek tygodnia rejestru podejmowanych działań podczas nauczania zdalnego.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  …........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
Zarządzenie Nr 35/2019/2020
z dnia 25.03.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Wprowadzenia  Regulaminu Szczegółowych Rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19

Na podstawie:

1. Art. 30c Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. 
w sprawie szczegółowych rozwiązań czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 25.03.2020r. wprowadzam Regulamin Szczegółowych Rozwiązań 
w okresie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 
w Golubiu-Dobrzyniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19

§2

Regulamin Szczegółowych Rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)


Zarządzenie Nr 36/2019/2020
z dnia 25.03.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zmiany terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

§ 1

Datę 25 marca 2020r. zastępuję się datą 10 kwietnia 2020r.

§2

W okresie od 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. realizacja zadań edukacyjno-wychowawczych szkoły jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 37/2019/2020
z dnia 10.04.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zmiany terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

§ 1

Wydłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkole do dnia 26 kwietnia 2020r.

§2

W dalszym ciągu realizacja zadań edukacyjno-wychowawczych prowadzona jest na odległość.


§3

Organizując kształcenie na odległość należy pamiętać o uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną (komputery, tablety, telefony itp.).

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zarządzenie Nr 38/2019/2020
z dnia 27.04.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zmiany terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

§ 1

Do 24 maja 2020r. zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 prowadzone jest nadal kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.


§3

Nauka prowadzona na odległość ma być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli. nauczanie na odległość może mieć różne formy. Pierwsza to nauczanie synchroniczne. Odbywa się ona w czasie rzeczywistym, tu i teraz. Uczeń i nauczyciel są w bezpośrednim kontakcie podczas zajęć. Druga równoprawna forma kształcenia na odległość to model asynchroniczny. Ten sposób zakłada przekazywanie informacji bez pośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. Uczniowie otrzymują informacje dotyczące materiału do nauki za pomocą internetu poprzez pocztę elektroniczną, media społecznościowe i inne.

 

§4

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się 16,17,18 czerwca 2020r. Zobowiązuję wychowawcę klasy o poinformowaniu uczniów klas VIII o terminie egzaminu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 39/2019/2020
z dnia 04.05.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zmiany dodatkowych dni wolnych 
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020


Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 11 o ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust. 1 i 2

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020 ustalone na 21-23 kwietnia 2020r. po zaciągnięciu opinii rady Pedagogicznej zostały zmienione na dni 16-18 czerwca 2020r.

§2

W dniach 16-18 czerwca 2020r. odbywać się będzie w naszej szkole egzamin ósmoklasisty i w tych dniach uczniowie szkoły podstawowej nie będą brali udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

§3

Zobowiązuję każdego wychowawcę klasy o poinformowaniu uczniów i ich rodziców o zmienionych w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)


Zarządzenie Nr 40/2019/2020
z dnia 18.05.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zmiany terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

§ 1
Do 7 czerwca 2020r. zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Od dnia 18 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. dopuszcza się możliwość  realizacji zajęć rewalidacyjnych i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą  rodziców dzieci i uczniów posiadających orzeczenia i potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecko lub uczeń z osobą prowadzącą te zajęcia.

§3

Dnia 18 maja 2020r. o godzinie 900 odbędzie się zebranie z nauczycielami realizującymi zajęcia rewalidacyjne z uczniami – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.
§4

Dnia 19 maja 2020r. o godzinie1000 odbędzie się zebranie z nauczycielami realizującymi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.
§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
Zarządzenie Nr 41/2019/2020
z dnia 18.05.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjnych od dnia 20 maja 2020r.


Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § pkt. 4


Zarządzam co następuje:

§ 1

Od dnia 20 maja 2020r. w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu rozpoczyna się realizacja zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w formie stacjonarnej w szkole.

§2

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne do przygotowania planu pracy stacjonarnej i przedstawienie dyrektorowi szkoły.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 42/2019/2020
z dnia 18.05.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia Procedur Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w okresie epidemii COVID-19

Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

§ 1
W związku z możliwością realizacji zajęć rewalidacyjnych i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 18 maja 2020r. i możliwością zapewnienia konsultacji uczniom kl. VIII szkoły podstawowej w formie stacjonarnej wprowadzam Procedury Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w okresie epidemii COVID-19 od dnia 18 maja 2020r.

§2

Procedury Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w okresie epidemii COVID-19 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 


Zarządzenie Nr 43/2019/2020
z dnia 21.05.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej i korzystania z konsultacji dla uczniów kl. VIII.

Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

§ 1
Od 25 maja 2020r. istnieje możliwość przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów 
kl. I-III Szkoły Podstawowej i konsultacji dla uczniów kl. VIII.

§2

W okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do kl. I-III Szkoły Podstawowej i korzystania z konsultacji dla uczniów kl. VIII.

§3

Dnia 25 maja 2020r. odbędzie się zebranie z wychowawcami uczniów kl. I-III 
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 44/2019/2020
z dnia 27.05.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zapewnienia konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz korzystanie z biblioteki szkolnej.

Na podstawie:

1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzam co następuje:

§ 1
Od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. uczniom szkoły podstawowej 
i ponadpodstawowej szkoła zapewnia konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki.

§2

Konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależało będzie od decyzji rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia.

§3

Dnia 2 czerwca 2020r. odbędzie się zebranie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 45/2019/2020
z dnia 03.06.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zmiany czasowego organizowania funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Datę 7 czerwca zastępuje się wyrazami 28 czerwca 2020r., co jest jednoznaczne z tym, że uczniowie nie wrócą do szkoły przed wakacjami.

§2

Do 25 czerwca 2020r. realizowane jest nadal nauczanie i kształcenie na odległość.
§3

Od 18 maja 2020r. w szkole realizowane są zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze w formie stacjonarnej.

§4

W związku z niewyrażeniem zgody przez rodziców/ opiekunów prawnych nie są realizowane stacjonarne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze kl. I-III, konsultacyjne
kl. VIII i konsultacje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

Zarządzenie Nr 46/2019/2020
z dnia 03.06.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty w dniach 16/17/18 czerwiec 2020r.

Na podstawie:

1.  Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
Zarządzam co następuje:

§ 1

 Sala nr 17 Sala nr 19
16 czerwca 2020r.
Godz. 9 00
j. polski 1. Anna Ogniewska -przewodniczący
2. Artur Chojnacki -Członek
Rezerwowy członek:
Małgorzata Kamińska 1. Marzena Rygielska-przewodniczący
2. Paweł Szymański-Członek
Rezerwowy członek:
Magdalena Maciejewska
17 czerwca 2020r.
Godz. 9 00
matematyka 1. Jolanta Kwiecień-przewodniczący
2. Artur Chojnacki -Członek
Rezerwowy członek:
Renata Klonowska 1. Paweł Korpalski-przewodniczący
2. Paweł Szymański-Członek
Rezerwowy członek:
Izabela Borkowska
16 czerwca 2020r.
Godz. 9 00
j. obcy nowożytny
j. angielski 1. Joanna Licznerska-przewodniczący
2. Artur Chojnacki -Członek
Rezerwowy członek:
Hanna Wierzbowska 1. Sylwia Kowalska-przewodniczący
2. Paweł Szymański-Członek
Rezerwowy członek:
Iwona Pniewska

§2

Zobowiązuję wszystkich członków komisji egzaminacyjnej o zapoznanie się z procedurami przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)


      Zarządzenie Nr 47/2019/2020
z dnia 10.06.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Klasyfikacyjnej i Podsumowującej Rady Pedagogicznej 

Na podstawie:

1. Art. 69 ust. 5, 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku. 
Prawo Oświatowe
2. Statutu Szkoły § 26 pkt 2 ust 4
3. Regulaminu Rady Pedagogicznej § 16 pkt 1

Zarządzam co następuje:
  
Dnia 22 czerwca 2020 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się klasyfikujące i podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej
     § 2

Tematem zebrania będzie klasyfikacja i promocja uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz podsumowanie pracy szkoły za rok 2019/2020.

 § 3 
Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się na Sali gimnastycznej z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
         § 4
Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.
        § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         Dyrektor 
               Kinga Olejnik
Zarządzenie Nr 48/2019/2020
z dnia 10.06.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Na podstawie:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

     § 1

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i ocen z zachowania w terminie do 15.06.2020roku.

     § 2

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do dostarczenia do szkoły w terminie do 17.06.2020 roku wszystkich dokumentów , które prezentowane będą na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.06.2020r. 

     § 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniem podpisania . 

 Dyrektor  Kinga Olejnik   

 

 


Zarządzenie Nr 49/2019/2020
z dnia 10.06.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zakończenia roku szkolnego 2019/2020 .
Na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego.
Zarządzam co następuje:
     § 1
W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkole realizowane jest nauczanie na odległość. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 26 czerwca 2020 roku. W tym dniu uczniom będą wydawane świadectwa szkolne. 26 czerwca to data wpisywana na świadectwie promocyjnym.
    § 2
Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią i ograniczenie pracy szkoły wyznaczam godziny odbioru świadectw dla danej klasy z zachowaniem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli wg zaleceń ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego :
Klasa I-III; ZET I-III; ZET I-III A – godzina 9.00
Klasa IV-VIII; ZET IV-VII; ZET IV-VI A – godzina 9.15
Klasa ZET VIII; ZET VII-VIII A; ZET VIII A – godzina 9.30
Klasa I BR; PdP I-III; PdP I-IIIs; PdP III; PdP IIIs – godzina 10.
                                                
                                                § 3
Zobowiązuję wszystkich wychowawców do poinformowania rodziców o terminie i godzinie odbioru świadectw promocyjnych.
                            § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
          Dyrektor 
                 Kinga Olejnik

 


Zarządzenie Nr 50/2019/2020
z dnia 17.06.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie rozliczenia się nauczycieli z dokumentacji za rok szkolny 2019/2020
Na podstawie:

Art. 47ust. 1 pkt 7   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. 
Prawo Oświatowe Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji art. 64 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

Zarządzam co następuje:
§ 1
Zobowiązuję każdego nauczyciela Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu do uzupełnienia i złożenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej do dnia 25 czerwca 2020 roku do godziny 12.00.

§ 2
Dokumentację należy składać do dyrektora lub wicedyrektora szkoły po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym przez Sekretariat Szkoły.

§ 3
W przypadku braków w złożonej dokumentacji przebiegu nauczania dyrektor szkoły działając na podstawie art. 64 ust 2 pkt 2 karty Nauczyciela może wezwać nauczycieli do stawienia się w szkole w celu uzupełnienia braków.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


     Dyrektor 
Kinga Olejnik


Zarządzenie Nr 51/2019/2020
z dnia 26.06.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia procedury uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego po zakończeniu stażu

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 29 czerwca 2020r. wprowadzam Procedury uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego po zakończeniu stażu.

§ 2

Procedury uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego po zakończeniu stażu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 52/2019/2020
z dnia 26.06.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie terminu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego dla nauczyciela Kingi Lewandowskiej

Na podstawie:
1. Ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam na dzień 7 lipca 2020r. o godz. 900 termin posiedzenia komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego dla Kingi Lewandowskiej.

§ 2

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego został złożony 23 czerwca 2020r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)


Zarządzenie Nr 53/2019/2020
z dnia 26.06.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego dla nauczyciela Kingi Lewandowskiej

Na podstawie:
1. Ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela – art. 9b ust. 4 pkt. 1
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego dla nauczyciela Kingi Lewandowskiej.

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1. dyrektor szkoły – Kinga Olejnik – przewodniczący komisji
2. wicedyrektor szkoły – Barbara Sosnowska – członek komisji
3. opiekun stażu – Marzena Rygielska – członek komisji

§ 2

Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli odbędzie się 6 lipca 2020r. o godz. 800.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 54/2019/2020
z dnia 06.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia Procedur Funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 
w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2020r. wprowadzam Procedury Funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w czasie epidemii od 1.09.2020r.

§ 2

Procedury Funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w czasie epidemii od 1.09.2020r.stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Sokołowska
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2020-10-26 18:05

Zarządzenia 2018/2019

Zarządzenie Nr 1/2018/2019
z dnia 28.08.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019

 

Na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2017r. Poz.2198).
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego IDz. U. z 2018r. poz. 1133).


Zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin Oceny Pracy nauczyciela.

§2

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 


Zarządzenie Nr 2/2018/2019
z dnia 5.09.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019

 

Na podstawie:
1. Art. 47 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

Zarządzam co następuje:


§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 13 września 2018r. o godzinie 1500 i 25 września 2018r. o godzinie 1500.

§2

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 20 września 2018r. o godzinie 1500.

§3

Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do przygotowania dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki do dnia 17 września 2018r.

§4

Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole, a w szczególności do przestrzegania regulaminu pełnienia dyżurów podczas przerw w szkole i dbanie o bezpieczeństwo uczniów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
Zarządzenie Nr 3/2018/2019
z dnia 6.09.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 13 września 2018r. o godzinie 1500.

§2

Tematem posiedzenia będzie przedstawienie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2018/2019.
§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 4/2018/2019
z dnia 10.09.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu rozdz. III § 16 pkt. 1 § 26.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 25 września 2018r. o godzinie 1500.

§2

Tematem posiedzenia będzie uchwalenie w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego, programu doradztwa zawodowego, programu rozwoju szkoły.
• Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
• Zaopiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
• Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego  nauczycieli szkoły.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 5/2018/2019
z dnia 13.09.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie:

1. § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego .


Zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 3
w Golubiu-Dobrzyniu na rok szkolny 2018/2019.

§2

Plan nadzoru pedagogicznego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 6/2018/2019
z dnia 14.09.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
3. Statut Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Zespoły d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2018/2019.

§2

Organizację pracy zespołów oraz zakres zadań zespołu określają procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogiczne.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 


Zarządzenie Nr 7/2018/2019
z dnia 21 .09.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania zastępstwa za dyrektora i wicedyrektora w dniu 28.09.2018r.

Na podstawie:

1. Art. 68  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
• Rozdz. IV §26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Szkoły.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela – art. 64 ust. 2a.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z nieobecnością dyrektora szkoły i wicedyrektora szkoły w dniu 28.09.2018r.
• Wyznaczam Panią Annę Ogniewską – pedagoga szkolnego do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Zastępstwo dotyczy obowiązków dotyczących bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz organizacji zajęć lekcyjnych w dniu 28.09.2018r. od godz. 745 do godz. 1415.
§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 8/2018/2019
z dnia 24.10.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej


Na podstawie:

1. Art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Statut Szkoły § 26 pkt 2 ust.4.
3. Regulamin Rady Pedagogicznej § 16 pkt 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej odbędzie się 30 października 2018r. o godz. 13.05 w pokoju nauczycielskim.

§2

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2018/2019.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 9/2018/2019
z dnia 25 .09.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania zastępstwa za dyrektora i wicedyrektora w dniu 29.10.2018r.

Na podstawie:

2. Art. 68  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
• Rozdz. IV §26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Szkoły.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela – art. 64 ust. 2a.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z nieobecnością dyrektora szkoły i wicedyrektora szkoły w dniu 29.10.2018r.
• Wyznaczam Panią Annę Ogniewską – pedagoga szkolnego do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Zastępstwo dotyczy obowiązków dotyczących bezpieczeństwa uczniów
i pracowników oraz organizacji zajęć lekcyjnych w dniu 29.10.2018r. od godz. 745 do godz. 1415.
§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 10/2018/2019
z dnia 24.10.2018r
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Dnia Pieczonego Ziemniaka


Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 31 października 2018r. odbędzie się Dzień Pieczonego Ziemniaka
w godz. 1040-1200.

§2

Uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli, z którymi mają w tym czasie zajęcia.


§3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

…........................................................
                                                                              (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 11/2018/2019
z dnia 06.11.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Rady Szkoleniowej


Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie rady szkoleniowej odbędzie się 7 listopada 2018r. o godz. 1445.

§2

Tematem szkolenia będzie prelekcja przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej
dot. kampanii  ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 12/2018/2019
z dnia 06.11.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Powiatowych Obchodów Odzyskania Niepodległości
w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie organizacji roku szkolnego.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 9.11.2018r. o godz. 1100 w sali gimnastycznej odbędą się Powiatowe Obchody Odzyskania Niepodległości

§ 2

Zajęcia lekcyjne odbywają się w/g planu lekcyjnego.
W godz. 1100- 1300 uczniowie szkoły biorą udział w uroczystości.
Opiekę nad uczniami sprawować będą wychowawcy klas. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele zastępujący wychowawców.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 13/2018/2019
z dnia 19.11.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie przypomnienia nauczycielom procedur związanych z powiadomieniem dyrekcji szkoły o wypadkach i sytuacjach trudnych wychowawczo

 

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
 i placówkach.
2. Regulaminu pełnienia dyżurów  podczas przerw międzylekcyjnych.

§1

Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do natychmiastowego informowania Dyrekcji szkoły o każdym wypadku i sytuacji trudnej, które mają miejsce na terenie szkoły
i poza nią oraz do spisania notatki służbowej z danego dnia.

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 14/2018/2019
z dnia 19.11.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie sprostowania błędów i oczywistych omyłek w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

 

Na podstawie:


1.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. §25 ust. 2 i 3 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz 1646).


Zarządzam co następuje:

§ 1

Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełnia lub dyrektor, wicedyrektor szkoły.

§ 2

Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym
nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 15/2018/2019
z dnia 19.11.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zobowiązania nauczycieli przebywających na zwolnieniu lekarskim do przekazania informacji dotyczącej ewentualnego dalszego zwolnienia lub powrotu do pracy

 

Na podstawie:


1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r.
w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuje nauczycieli przebywających na zwolnieniu lekarskim do przekazania
w sekretariacie szkoły informacji dotyczącej ewentualnego dalszego zwolnienia
lub powrotu do pracy najpóźniej ostatniego dnia zwolnienia do godz. 1130.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 16/2018/2019
z dnia 19.11.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki oświaty


Na podstawie:


1. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje komisję do przeprowadzenia kontroli stanu bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły.


§ 2

W skład komisji wchodzą:
1. Pani Jolanta Kwiecień – przewodnicząca
2. Pani Zofia Błażejewicz - członek
3. Pani Anna Ogniewska - członek

§ 3

Zobowiązuje komisję do przygotowania harmonogramu kontroli na rok szkolny 2018/2019.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

Zarządzenie Nr 17/2018/2019
z dnia 19.11.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Rady Szkoleniowej RODO


Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie rady szkoleniowej odbędzie się 26 listopada 2018 r.
o godz. 15.00.

§2

Tematem szkolenia będzie ''Twoje dane-Twoja sprawa, Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych".

§3

Obecność wszystkich nauczycieli i pracowników jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)


Zarządzenie Nr 18/2018/2019
z dnia 27.11.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Nr 3
w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:

1.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119, s.1)-RODO; Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., oraz inne przepisy krajowe oraz Unii Europejskiej.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Od dnia 1 grudnia 2018r. zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcją zarządzenia systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wprowadzam zakaz przebywania na terenie szkoły w pomieszczeniach, gdzie są przetwarzane dane osobowe poza godzinami pracy nauczycieli
i pracowników.
§2

W sytuacji gdy dostęp do pomieszczeń jest niezbędny poza godzinami pracy wszystkich nauczycieli i pracowników wymagane jest pisemne zezwolenie administratora danych, czyli dyrektora szkoły.

§3

Od 1 grudnia 2018r. obowiązywać będzie rejestr, w którym ewidencjonowane będzie przebywanie pracowników poza godzinami pracy w Zespole Szkół Nr 3
w Golubiu-Dobrzyniu.
§4

Zarządzenie dotyczy wszystkich nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Nr 3
w Golubiu-Dobrzyniu.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018r.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
Zarządzenie Nr 19/2018/2019
z dnia 22.11.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Andrzejek Szkolnych


Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 29 listopada 2018r. od godz. 940 do godz. 1230 odbędą się Andrzejki Szkolne.

§2

Zajęcia odbędą się na korytarzu pierwszego piętra szkoły  i sali muzycznej. Przeprowadzone będą wróżby i konkursy andrzejkowe dla wszystkich uczniów szkoły.
Opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele mający zajęcia lekcyjne w danej klasie.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 20/2018/2019
z dnia 4.12.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania komisji ds. przyznawania funduszu socjalnego

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998r. w sprawie udzielania pomocy finansowej  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4. Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu rozdz. II § 1 pkt. 3

Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 4 grudnia 2018r. powołuję Komisję Socjalną d/s przyznania funduszu socjalnego za rok 2018.
§2

W skład komisji wchodzą :
Pani Ewa Syrkowska – Przewodniczący
Pan Bogdan Dzierżanowski – Członek
Pani Sylwia Kowalska – Członek
Pani Anita Sokołowska - Członek
Pan Ryszard Daraszewski – Członek


§3

Zobowiązuję komisję do podziału środków z funduszu socjalnego za rok 2018 
do 14 grudnia 2018r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zarządzenie Nr 21/2018/2019
z dnia 4.12.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie powołania komisji zdrowotnej
Na podstawie:

1. Uchwały Nr XVIII/93/08 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 marca 2008r.
2. Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania jednorocznego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli, emerytów i rencistów szkół i placówek oświaty dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński § 7 pkt. 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 4 grudnia 2018r. powołuję Komisję Zdrowotną do przyznania środków finansowych.
§2

W skład komisji wchodzą :
Pani Ewa Syrkowska – Przewodniczący
Pani Sylwia Kowalska – Członek
Pani Jolanta Kwiecień - Członek
Pan Bogdan Dzierżanowski – Członek
Pani Bożena Janosz – Przedstawiciel emerytów i rencistów
Pani Małgorzata Piaskowska – Przedstawiciel organu prowadzącego.


§3

Zobowiązuję Komisję  Zdrowotną do podziału środków z funduszu zdrowotnego za rok 2018 do 11 grudnia 2018r.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

Zarządzenie Nr 22/2018/2019
z dnia 12.12.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego pracownikom pedagogicznym Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu


Na podstawie: 

1. Ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela art.30.
2. Uchwały Nr LXIV/287/2018 Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych rzez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
3. Statutu i Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.
4. Rozporządzenia MEN z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 12 grudnia 2018r. wprowadza się Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego pracownikom pedagogicznym Zespołu Szkół Nr 3 
w Golubiu-Dobrzyniu

§2

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
Zarządzenie Nr 23/2018/2019
z dnia 13.12.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Jasełek Bożonarodzeniowych


Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
          11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 20 grudnia 2018r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej odbędą się Jasełka Bożonarodzeniowe połączone z Wigilią.

§2

Zajęcia lekcyjne odbywać się będą od godz. 8.00 do godz. 13.00.
Opiekę nad uczniami sprawować będą wychowawcy klas.
W przypadku nieobecności wychowawcy klasy opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele zastępujący wychowawców.
Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do pracy w tym dniu od godz. 8.00 do godz. 13.00.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 24/2018/2019
z dnia 21.12.2018r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej


Na podstawie:

1. Art. 69 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 8 stycznia 2019r o godzinie 15.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.
§2

Tematem zebrania będzie klasyfikacja uczniów Zespołu Szkół Nr 3 
oraz podsumowanie pracy szkoły za I semestr roku szkolnego 2018/2019.

§3

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 25/2018/2019
z dnia 23.01.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Rady Szkoleniowej


Na podstawie:

1.Art. 69  ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie rady szkoleniowej odbędzie się 31 stycznia 2019r. o godz. 15.00.

§2

Tematem szkolenia będzie ,,Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”, ,,Bezpieczeństwo I Higiena Pracy” i ,,Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe”.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 26/2018/2019
z dnia 30.01.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Balu Karnawałowego


Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
` 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 6 lutego 2019r. odbędzie się bal karnawałowy dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.
§2

Odpowiedzialność za organizację balu ponosi pani Ewa Syrkowska.
Opiekę nad uczniami sprawować będą wychowawcy klas i pozostali nauczyciele.
Zajęcia w tym dniu odbywają się na sali gimnastycznej w godz. od 9.00 do godz. 12.00.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

Zarządzenie Nr /2018/2019
z dnia 01.02.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich pracowników szkoły od pracy.


Na podstawie:

1. Art. 68 ustawy  z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.


Zarządzam co następuje:


§ 1

Z dniem 1 lutego 2019r. w ramach obowiązku i uprawnienia związanego 
z kontrolowaniem zwolnień lekarskich składanych przez pracowników, dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona będzie kontrolować zwolnienia lekarskie pracowników szkoły.

§2

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich będzie polegała 
na ustaleniu czy dana osoba w okresie, w którym jest niezdolna do pracy:
- nie wykonuje pracy zarobkowej,
- nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jej celem.

§3

Kontrole przeprowadzane będą w miejscu zamieszkania pracownika lub miejscu jego czasowego pobytu.

§4

Z każdej kontroli zostanie sporządzony protokół prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzony przez dyrektora szkoły bądź upoważnioną przez niego osobę.


§5

Informacje o przeprowadzonych kontrolach będą przekazywane do jednostek ZUS-u.

§6

Zarządzenie dotyczy wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 27/2018/2019
z dnia 12.02.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Rady Szkoleniowej


Na podstawie:

1.Art. 69  ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Szkoleniowej odbędzie się 19 lutego 2019r. o godz. 15.00.

§2

Temat szkolenia  ,,Kompetencje kluczowe”. Rada Szkoleniowa będzie prowadzona przez panią Aleksandrę Plec.
§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 28/2018/2019
z dnia 14.02.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Wprowadzenia Zasad Współpracy Członków Zespołu Do Spraw Tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

 

Na podstawie:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych dostosowaniem społecznym § 6.
2. Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.


Zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadza się Zasady Współpracy Członków Zespołu do spraw Tworzenia IPET(ów) w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Zasady Współpracy Członków Zespołu do spraw IPET(ów) stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 29/2018/2019
z dnia 22.02.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Wprowadzenia Regulaminu Wyjść/Wyjazdów Grupowych Uczniów Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach rozdz. 1 § 2.
2. Rozporządzenia MEN z dnia 31 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach rozdz. 1§2a pkt. 1,2.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 1 marca wprowadzam Regulamin wyjść/wyjazdów grupowych uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Regulamin wyjść/wyjazdów grupowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)


Zarządzenie Nr 30/2018/2019
z dnia 23.02.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie dostosowania długości i organizacji przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia zmieniającego w § 1

Na podstawie:

1. Rozporządzenia MEN z dnia 31 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
                  i placówkach 

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu szkolnego ustala, że długość przerw międzylekcyjnych i przerw umożliwiających uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły pozostaje według dotychczasowych zasad. 


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019r.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 31/2018/2019
z dnia 27.02.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu  
W Sprawie Posiedzenia Rady Pedagogicznej


Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
     2. Statut Szkoły § 26 pkt. 2 ust. 4
     3. Regulamin Rady Pedagogicznej § 16 pkt. 1


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 4 marca 2019r. o godz. 1025 w pokoju nauczycielskim.

§2

Temat posiedzenia będzie zaopiniowanie aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2018/2019.
§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 32/2018/2019
z dnia 05.03.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej


Na podstawie:

1. Art. 69  ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
     2. Statut Szkoły § 26 pkt. 2 ust. 4
     3. Regulamin Rady Pedagogicznej § 16 pkt. 1


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej odbędzie się 5 marca 2019r. o godz. 1025 w pokoju nauczycielskim.

§2

Temat posiedzenia będzie zaopiniowanie aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2018/2019.
§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 33/2018/2019
z dnia 13.03.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Organizacji Rekolekcji Wielkopostnych W Szkole


Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.


Zarządzam co następuje:

§ 1

W dniach 20,21,22 marca 2019r. odbędą się Rekolekcje Wielkopostne.

§2

Zajęcia w tym dniu odbywać się będą zgodnie z planem rekolekcji.
Obowiązkiem każdego wychowawcy jest zaprowadzenie uczniów do Kościoła, sprawowanie opieki nad uczniami podczas mszy świętej w Kościele oraz przyprowadzenie uczniów do szkoły na zaplanowane zajęcia.
Zajęcia w Rekolekcje Wielkopostne odbywać się będą w powyższych dniach w godz. od 800 do godz. 1100.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
( pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

Zarządzenie Nr 34/2018/2019
z dnia 25.03.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej


Na podstawie:

1. Art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Statut Szkoły § 26 pkt 2 ust.4.
3. Regulamin Rady Pedagogicznej § 16 pkt 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej odbędzie się 1 kwietnia 2019r. 
o godz. 1025 w pokoju nauczycielskim.

§2

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2018/2019.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 35/2018/2019
z dnia 29.03.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Rady Szkoleniowej


Na podstawie:

1.Art. 69  ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Szkoleniowej odbędzie się 4 kwietnia 2019r. o godz. 15.00.

§2

Temat szkolenia ,,Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty”. 
§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 36/2018/2019
z dnia 29.04.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej


Na podstawie:

     1.  Art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Statut Szkoły § 26 pkt 2 ust.4.
3. Regulamin Rady Pedagogicznej § 16 pkt 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej odbędzie się 30 kwietnia 2019r. 
o godz. 1025 w pokoju nauczycielskim.

§2

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 37/2018/2019
z dnia 14.05.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie Posiedzenia Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej


Na podstawie:

4. Art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
5. Statut Szkoły § 26 pkt 2 ust.4.
6. Regulamin Rady Pedagogicznej § 16 pkt 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej odbędzie się 20 maja 2019r. 
o godz. 1025 w pokoju nauczycielskim.

§2

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2018/2019.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 


Zarządzenie Nr 38/2018/2019
z dnia 21.05.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Rady Szkoleniowej


Na podstawie:

1.Art. 69  ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Szkoleniowej odbędzie się 28 maja 2019r. o godz. 15.00.

§2

Temat szkolenia ,,Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wynikające z przepisów prawa oświatowego procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych”. 
§3

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 39/2018/2019
z dnia 21.05.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zorganizowania spotkań z rodzicami i przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami.


Na podstawie:

1.Art. 84 pkt. 2  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuję wszystkich wychowawców klas do zorganizowania spotkań z rodzicami, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązującego na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

§2

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 30 maja 2019r, od godz. 13.00 do godz. 15.00.

§3

Zobowiązuję wszystkich wychowawców do przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka.

§4

Godziny wychowawcze należy przeprowadzić do dnia 30 maja 2019r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zarządzenie Nr 40/2018/2019
z dnia 21.05.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie organizacji Dnia Matki i Ojca


Na podstawie:

1.Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 27 maja 2019r. od godz. 900 do godz. 1230 odbędzie się Dzień Matki i Ojca.

§2

Uroczystość szkolna odbędzie się w Rybaczówce.

§3

W uroczystości będą brali udział wszyscy uczniowie zespołu edukacyjno-terapeutycznych i szkoły przysposabiającej do pracy z rodzicami.

§4

Opiekę nad uczniami podczas uroczystości sprawować będą wychowawcy klas.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Zarządzenie Nr 41/2018/2019
z dnia 28.05.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie organizacji Dnia Dziecka.


Na podstawie:

1. Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 4 czerwca 2019r. od godz. 900 do godz. 1200 w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się Dzień Dziecka.

§2

Zajęcia edukacyjne w klasach odbędą się do 900 i od 1215 Uroczystość Dnia Dziecka odbywać się będzie na Sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.

§3

Bezpośrednią opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy klas i nauczyciele, którzy maj…ą w tym czasie zajęcia lekcyjne.

§4

Za przebieg uroczystości odpowiedzialni są: pani Katarzyna Stefańska, pani Magdalena Maciejewska, pani Ewa Malinowska-Grzech.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)


Zarządzenie Nr 42/2018/2019
z dnia 31.05.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
W Sprawie Posiedzenia Klasyfikacyjnej I Podsumowującej Rady Pedagogicznej

Na podstawie:

1. Art. 69 ust. 5 i 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Statut Szkoły § 26 pkt 2 ust. 4.
3. Regulamin Rady Pedagogicznej § 16 pkt 1.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 11.06.2019r. o godzinie 1500 odbędzie się klasyfikacyjne i podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

§2

Tematem posiedzenia będzie klasyfikacja i promocja uczniów Zespołu Szkół Nr 3 oraz podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2018/2019.
§3

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

Zarządzenie Nr 43/2018/2019
z dnia 11.06.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w związku z wysoką temperaturą 

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.


Zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z wysoką temperaturą powietrza od dnia 12.06.2019r. do dnia 14.06.2019r. zajęcia lekcyjne zostaną skrócone do 30 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Świetlica szkolna działa zgodnie z planem pracy do 1515 .

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 44/2018/2019
z dnia 14.06.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w związku z wysoką temperaturą 

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.


Zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z wysoką temperaturą powietrza od dnia 17.06.2019r. do dnia 18.06.2019r. zajęcia lekcyjne zostaną skrócone do 30 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Świetlica szkolna działa zgodnie z planem pracy do 1515 .

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 45/2018/2019
z dnia 14.06.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Na podstawie:

1. Art. 47 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.


Zarządzam co następuje:

§ 1

Dnia 19 czerwca 2019r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

§2

Uroczystość odbędzie się na boisku szkolnym, a w razie niesprzyjającej pogody na sali gimnastycznej.

§3

Obecność wszystkich nauczycieli i pracowników jest obowiązkowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

…........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 46/2018/2019
z dnia 14.06.2019r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 W Golubiu-Dobrzyniu
w sprawie rozliczenia się nauczycieli z dokumentacji za rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie:

1. Art. 47 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
2. Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
3. Art. 64 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

 


Zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuję każdego nauczyciela Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu do złożenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej do dnia 18 czerwca 2019r. do godziny 12.00.

§2

Dokumentację należy składać do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

§3

W przypadku braków w złożeniu dokumentacji przebiegu nauczania dyrektor działając na podstawie art. 64 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela może wezwać do uzupełnienia braków.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

          ....................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Sokołowska
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2020-10-26 18:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21699
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-02 22:01:14