Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

 Golub-Dobrzyń, 08.03.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

referent

 (nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko

została wybrana Pani Agnieszka Boniecka zamieszkała w Rudawiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Boniecka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.
W procedurze naboru spełniła wszystkie wymagania formalne a także spełniła wymagania dodatkowe. Pani Agnieszka posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków. Posiada największą wiedzę merytoryczną i ogólną spośród wszystkich kandydatek. Odpowiedziała bezbłędnie na wszystkie pytania zadane przez komisję. Obsługuje komputer w stopniu dobrym, świetnie redaguje pisma. Posiadana wiedza oraz dotychczas zdobyte umiejętności w administracji publicznej pozwolą Pani Agnieszce Bonieckiej na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na stanowisku referenta.

 

Rafał Gumiela

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Gumiela
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2021-03-08 15:09

Golub-Dobrzyń, 05.03.2021 r.

 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

REFERENT (nazwa stanowiska pracy)

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

              Lp.                Imię i nazwisko                                   Miejsce zamieszkania

 1. Anna Rojek                      Lisewo
 2. Paulina Bartoszewska Golub-Dobrzyń
 3. Agnieszka Boniecka                             Rudaw
 4. Emilia Szwagierek                               Dobre

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się:

Dla Pani Anny Rojek w dniu 08.03.2021 r. o godz. 9:00

Dla Pani Pauliny Bartoszewskiej w dniu 08.03.2021 r. o godz. 9:30

Dla Pani Agnieszki Bonieckiej w dniu 08.03.2021 r. o godz. 10:30

Dla Pani Emilii Szwagierek w dniu 08.03.2021 r. o godz. 10:00

 

Rafał Gumiela

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Gumiela
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2021-03-05 14:50

Golub-Dobrzyń, dnia 19 lutego 2021 r.

 

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

referenta

Wymiar etatu: 1, stanowiska pracy:1

Miejsce wykonywania pracy – Golub-Dobrzyń

Adres urzędu: Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

 1. Marii Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyń

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa,
 • stres związany z działaniem pod presją czasu,
 • praca na parterze,
  • oświetlenie sztuczne i naturalne, stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe takie jak: skaner, drukarka,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych,
  • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,
 • prowadzenie składnicy akt,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,
 • realizacja zadań z zakresu planowania pracy szkoły,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz innych druków i aktów kadrowych,
 • prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych oraz ewidencji urlopów i zwolnień,
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 • organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, opieka nad mieniem szkoły,
 • wypożyczanie instrumentów i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
 • obsługa dokumentacji przebiegu nauczania,
 • prowadzenie spraw uczniowskich,
 • prowadzenie ewidencji uczniów szkoły,
 • redagowanie strony internetowej szkoły oraz funpage na Facebook.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Ms Office umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point),
 • znajomość przepisów kodeksu pracy, karty nauczyciela,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • kurs kancelaryjno-archiwalny,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów (np. świadectw pracy, zaświadczeń, umów, zakresów czynności) potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu uregulowanego stosunku do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania kandydatki/kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń PSM I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: "Oświadczam, że spełniam wymagania określone w pozycji: wymagania niezbędne, umieszczone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko - referent".

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopia dokumentu o ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego/szkolenia archiwalnego,
 • kserokopie o posiadaniu innych kompetencji lub umiejętności.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 3 marca 2021 r. do godz.12:00 osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (WAŻNE! decyduje data wpływu aplikacji do szkoły, a nie data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie lub które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów, bądź nie spełniają wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane w dalszym procesie naboru.

Miejsce składania dokumentów:

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Marii Konopnickiej 15
87-400 Golub-Dobrzyń
z dopiskiem:
"Oferta zatrudnienia na stanowisko referent"

Metryka

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2021-02-19 14:53

Metryka

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2021-02-19 14:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8670
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-08 15:09