Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
456789dzień: 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA STAROSTWA 

W celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu wprowadzono politykę antykorupcyjnąZarządzenie Nr 13/2018 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.

Definicja korupcji  (istnieje wiele definicji korupcji)

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671) korupcją jest czyn:

1)     polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

2)     polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub   dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

3)     popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

4)     popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

 

POWIADAMIANIE O ZDARZENIACH KORUPCYJNYCH

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, każdy kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ma obowiązek zawiadomienia prokuratora lub Policji o tym fakcie.

Art. 304. Kpk

§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (…).

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu ścigania powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

 

Przykładowe adresy kontaktowe w Golubiu-Dobrzyniu:

 

Prokuratura Rejonowa w Golubiu-Dobrzyniu
87-400 Golub-Dobrzyń, ul Plac Tysiąclecia 25c
tel.
56 683 23 77, fax. 56 683 23 77
e-mail:
golub-dobrzyn@torun.po.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Piłsudskiego 19
tel.
47 754 92 00, 47 754 92 21

tel. kom. 514 970 576, fax. 47 7549247

tel. alarmowe 997, 112*

e-mail: epuap-golub@bg.policja.gov.pl

https://golub-dobrzyn.policja.gov.pl

 

*połączenie z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy
85-403 Bydgoszcz, ul. Siedlecka 10

tel.(52) 525 10 00; (22) 456 10 00

fax: (22) 456 10 90

e-mail: bydgoszcz@cba.gov.pl

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne

00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9

Zgłoszenie korupcji: 800 808 808, email: sygnal@cba.gov.pl
fax: 22 437 2297, tel.: 22 437 2222, email: bip@cba.gov.pl

 

Informacje dotyczące zjawiska korupcji i sposobu przeciwdziałania korupcji można uzyskać m.in. na: 1) stronie internetowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego: https://www.antykorupcja.gov.pl

2) stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

STAROSTWA POWIATOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 

Kierownictwo i pracownicy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z przestępstw korupcyjnych dla postrzegania funkcjonowania Starostwa i Państwa Polskiego, mając na względzie realizację celów i zadań, w sposób świadomy i odpowiedzialny przy zapewnieniu zachowania najwyższych standardów zasad etycznych i społecznych, przyjmują do realizacji Politykę Antykorupcyjną jako wyraz chęci wdrożenia efektywnych mechanizmów i przeciwdziałania zjawiskom korupcji w naszym Starostwie

 

Polityka Antykorupcyjna Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu została wprowadzona Zarządzeniem Nr 13/2018 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.

Realizacja przyjętych założeń ułatwi budowanie wizerunku Starostwa jako organizacji działającej w sposób uczciwy, przejrzysty i zawsze gotowej do uzasadnienia podjętej decyzji, jak również zwiększy zaufanie obywateli.

Powyższy cel zamierzamy realizować poprzez następujące działania:

Ø  zapewnienie jawności przy realizacji zadań administracji publicznej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych,

Ø  stosowanie przejrzystych procedur postępowania ograniczających uznaniowość pracowników Starostwa w rozstrzyganiu spraw,

Ø  analizowanie i wskazywanie obszarów zagrożonych korupcją oraz podejmowanie odpowiednich środków prewencyjnych,

Ø  stosowanie zasad ustanowionych w Kodeksie etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,

Ø  podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa w zakresie wiedzy merytorycznej oraz świadomości zagrożeń korupcyjnych,

Ø  podnoszenie świadomości społecznej pracowników Starostwa i promocji etycznych wzorców postępowania,

Ø  doskonalenie i rozwijanie niezależnej i obiektywnej funkcji audytu wewnętrznego,

Ø  stworzenie przejrzystej i przyjaznej klientom struktury organizacyjnej,

Ø  rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań, które zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia korupcyjnego,

Ø  okresową analizę istniejących dokumentów, także pod kątem doskonalenia systemu eliminującego zagrożenia korupcyjne.

 

Metryka

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2022-11-15 22:02

Metryka

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2022-11-15 22:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-15 22:03:35