Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza logopedów ze szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się dnia 21.11.2019r. (czwartek) w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim, 87-410 Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13 w godzinach 9.00-12.00.

Tematem spotkania będzie: - omówienie problemów i trudności zgłaszanych przez uczestników spotkania (studium przypadków) – dyskusja, przykłady dobrych praktyk, propozycje rozwiązań, - zwiedzanie nowopowstałego obiektu przedszkola publicznego w Kowalewie Pomorskim, - podsumowanie spotkania i wnioski do dalszej współpracy. Informujemy, że każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w spotkaniu.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 19.11.2019r. pod numerem telefonu 56 683 26 63 do godziny 12:00.

 


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza szkolnych doradców zawodowych ze szkół placówek oświatowych z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się dnia 22.11.2019r. (piątek) w Zespole Szkół w Działyniu (Działyń 57, 87-645 Zbójno) w godzinach 9.00-11.30.

Tematem spotkania będzie: - omówienie problemów i trudności zgłaszanych przez uczestników spotkania (studium przypadków) – dyskusja, przykłady dobrych praktyk, propozycje rozwiązań, - warsztaty z doradztwa zawodowego pt. „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii (mi. photony, scottie go, magiczny dywan) w prowadzeniu warsztatów doradztwa zawodowego dla młodzieży. Miasto i zawody przyszłości.” - poprowadzone przez doradcę zawodowego mgr Agnieszkę Zarębską z Zespołu Szkół w Działyniu. Informujemy, że każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w spotkaniu.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 18.11.2019r. pod numerem telefonu 56 683 26 63 do godziny 12:00.


 

ZAPROSZENIE

Zapraszamy specjalistów ze szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu golubsko – dobrzyńskiego na pierwsze spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli i dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest:

• wymiana doświadczeń między uczestnikami,

• analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

• poszerzenie ich kompetencji,

• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,

• nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami. Spotkanie dla psychologów i pedagogów odbędzie się 29.11.2019r. w godz. 9:00 – 11.30 w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 22.11.2019r. pod numerem telefonu 56 683 26 63.


 

Biuletyn Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej

Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Żeromskiego 11,
87-400 Golub-Dobrzyń
Tel./fax: 56 683 2663
e-mail: ppp@golub-dobrzyn.com.pl
 www.poradniagolub.pl


Dyrektor: Mariola Waszewska


Czas pracy poradni:

Poniedziałek - 7.30 - 17.00 
Wtorek - 7.30 - 17.00 
Środa - 7.30 - 17.30 
Czwartek - 7.30 - 17.30 
Piątek - 7.30 - 15.30

Sekretariat czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


W godzinach popołudniowych odbywają się badania psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia terapii wg tygodniowego planu pracy poradni.

Inspektor Ochrony Danych: Ariel Siałkowski, kontakt: iod@golub-dobrzyn.com.pl 

Opis strony

Administrator strony podmiotowej: Mariola Waszewska, tel.:56 683 26 63, fax: 56 683 26 63, e-mail: ppp@golub-dobrzyn.com.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34670
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-14 14:51

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12989624
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony