Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
456789dzień: 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-26.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
1 - wywołanie strony głównej,
2 - przejście do menu głównego,
3 - przejście do treści strony,
4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
5 - przejście do wyszukiwarki,
6 - przejście do ułatwienia dostępności,
8 - wywołanie strony w wersji graficznej.
Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

Linux
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

macOS
Safari: Ctrl + litera/cyfra
Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Lewandowska , i.lewandowska@golub-dobrzyn.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 475 61 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Wielgie 80 a, 87-645 Zbójno

Obiekt usytuowany jest w skrzydle przylegającym do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem. Do Placówki można dojechać korzystając z własnego bądź publicznego środka transportu – przystanek autobusowy usytuowany jest ok. 100 m od budynku. Najłatwiej, do głównego wejścia do budynku dotrzeć korzystając za pośrednictwem utwardzonego placu znajdującego się przed obiektem. Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Przed budynkiem funkcjonuje parking przeznaczony dla interesantów, nie ma oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wejście do Placówki z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem 4-stopniowych schodów wyposażonych w barierkę, która ma zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom z nich korzystających. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe do Placówki są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Placówki przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. 730 934 730. Po wejściu do Placówki, znajdujemy się w korytarzu głównym, gdzie tuż po lewej stronie znajduje się pomieszczenie administracyjne - gabinet dyrektora, dzięki czemu interesanci od samego wejścia mogą zaczerpnąć informacji jak poruszać się po budynku oraz niezbędnych do załatwienia sprawy. W dalszej części korytarza rozmieszczone są pokoje wychowanków, aneksy kuchenne, pokój wychowawców i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Cały korytarz, jak i poszczególne pomieszczenia, dostosowane są do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Placówce nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlll’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Placówce nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Wielgiem poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: ppow@golub-dobrzyn.com.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Lewandowska
  data wytworzenia: 2020-03-31
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2020-03-31 20:22
 • zmodyfikował: Marcin Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-26 13:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17051
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-26 13:03:10