Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Specjalnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-26.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
1 - wywołanie strony głównej,
2 - przejście do menu głównego,
3 - przejście do treści strony,
4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
5 - przejście do wyszukiwarki,
6 - przejście do ułatwienia dostępności,
8 - wywołanie strony w wersji graficznej.
Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

Linux
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

macOS
Safari: Ctrl + litera/cyfra
Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Lewandowska , i.lewandowska@golub-dobrzyn.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 475 60 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego, ul. J. G. Koppa 1 f, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Budynek Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Stanowi własność powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Obiekt usytuowany jest na obrzeżach miasta Golubia-Dobrzynia przy ulicy Koppa 1 f, w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego i innych urzędów administracyjnych (m.in. KRUS, PCPR, Urząd Skarbowy). Do Placówki można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji bądź autobusem PKS (przystanek usytuowany ok. 100 m od siedziby). Najłatwiej do głównego wejścia do budynku dotrzeć korzystając za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących, jak również nie są wyposażone w sygnalizację świetlną ani dźwiękową, nie zastosowano ramp krawężnikowych ani zmiennej faktury nawierzchni. Przed budynkiem Placówki funkcjonuje parking, na którym trzy miejsca parkingowe znajdujące się najbliżej głównego wejścia do budynku przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi wejście główne i boczne. Budynek nie posiada barier architektonicznych. Zarówno drzwi wejściowe, jak i wszystkie pozostałe przystosowane SA do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Placówki przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. 56 475 60 25. Po wejściu do Placówki, znajdujemy się w korytarzu głównym, gdzie tuż po prawej stronie znajduje się pomieszczenie administracyjne - gabinet dyrektora, dzięki czemu interesanci od samego wejścia mogą zaczerpnąć informacji jak poruszać się po budynku oraz niezbędnych do załatwienia sprawy. W dalszej części korytarza rozmieszczone są gabinety specjalistów (pedagoga, psychologa, terapeutów) oraz pracownika socjalnego, jak również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Kierując się do drugiej części budynku, przechodzimy do korytarza, gdzie rozmieszczone są m.in. pokoje wychowanków, stołówka, pokój odwiedzin, kuchnia, toalety. Cały korytarz, jak i poszczególne pomieszczenia, dostosowane są do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Placówce nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlll’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Placówce nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: ppowgd@golub-dobrzyn.com.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Lewandowska
  data wytworzenia: 2020-03-31
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2021-02-09 08:53
 • zmodyfikował: Marcin Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-26 13:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18535
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-26 13:07:30