Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja o Powiatowej Społecznej Radzie
do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz.560).
                             
Ustawa o Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej do spraw Osób Niepełnosprawnych

1. Powiatowe rady składają się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
2. Powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych, stanowi organ opiniodawczo-doradczy.
3. Do zakresu działania powiatowej rady należy:
    1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
        a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
        b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
     2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
     3) ocena realizacji programów,
     4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
4. Członków powiatowych rad powołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy.
5. Powiatowe Rady wybierają przewodniczącego spośród swoich członków.
6. Powołanie członków powiatowej rady odpowiednio przez starostę następuje w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa w drodze rozporządzenia, organizację oraz tryb działania wojewódzkich i powiatowych rad, w tym sposób powoływania i odwoływania członków rad oraz częstotliwość posiedzeń, mając na względzie zapewnienie właściwego wykonywania zadań przez te rady.
8. Członek rady może zostać odwołany:
1) na swój wniosek,
2) na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
3) na wniosek marszałka lub starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.
9. Odwołanie członka powiatowej rady odpowiednio przez starostę następuje, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od złożenia wniosku o odwołanie.
10. W celu uzupełnienia składu powiatowej rady odpowiednio starosta zamieszcza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie 30 dni od dnia odwołania członka, ogłoszenie informujące o możliwości zgłaszania kandydatów na członka rady.
11. Posiedzenia powiatowej rady zwołuje przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady,
3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.
12. Pierwsze posiedzenie wojewódzkiej i powiatowej rady zwołuje odpowiednio starosta w terminie 21 dni od dnia powołania rady. 
13. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady. Na czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
14. Na wniosek członków rady zamieszkałych poza miejscem obrad, rady mogą być finansowane odpowiednio z budżetu samorządu powiatu, koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji, na zasadach określonych w przepisach dotyczących zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

Skład Powiatowej Rady

Kadencja 2003-2007

1. Roman Borys -przewodniczący
2. Maria Wiśniewska- z-ca przewodniczącego
3. Wioletta Szymańska- sekretarz
4. Ewa Podczasza -członek
5. Kazimierz Goszkowski- członek

Kadencja 2007-2011

1. Irena Müller- przewodnicząca
2. Beata Meredyk-Chlebowska-sekretarz
3. Wanda Szewczykowska- z-ca przewodniczącej
4. Iwona Stolarska-członek
5. Jerzy Krygier- członek

Kadencja 2011 – 2015
1. Elżbieta Zapiór - przewodnicząca
2. Jadwiga Klugiewicz – z – ca przewodniczącego
3. Maria Nowatka – sekretarz
4. Iwona Stolarska – członek
5. Beata Meredyk Chlebowska – członek

Kadencja 2015 – 2018 
1.Wiesława Alechniewicz – Przewodnicząca 
2.Iwona Wieczorkowska -  Za – ca przewodniczącej   
3.Magdalena Zygnarowska – sekretarz 
4.Aldona Orzechowska – członek
5.Iwona Stolarska – członek

Kadencja 2018 – 2022
1. Wiesława Alechniewicz – przewodnicząca,
2. Iwona Wieczorkowska -  za – ca przewodniczącej,
3. Kinga Olejnik – sekretarz,
4. Małgorzata Badźmirowska – członek,
5. Jadwiga Stanewicz – członek.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27104
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-13 07:38

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«marzec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13581995
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 10:01

Stopka strony