Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne: -treść nietekstowa - ok. 660 plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej – podmiot sukcesywnie uzupełnia braki, -informacje i relacje – brak dostępności w zamieszczanych plikach, -kontrast - brak dostępności w zamieszczanych plikach, -tekst w postaci grafiki - brak dostępności w zamieszczanych plikach

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
1 - wywołanie strony głównej,
2 - przejście do menu głównego,
3 - przejście do treści strony,
4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
5 - przejście do wyszukiwarki,
6 - przejście do ułatwienia dostępności,
8 - wywołanie strony w wersji graficznej.
Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

Linux
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

macOS
Safari: Ctrl + litera/cyfra
Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Nowak, m.nowak@golub-dobrzyn.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 683 53 80 w. 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe, Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Budynek Starostwa Powiatowego jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w centralnej części miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia, w sąsiedztwie parku miejskiego oraz zabytkowego Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu. Do Starostwa Powiatowego można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji. Do głównego wejścia do budynku najłatwiej dotrzeć korzystając z parkowych ścieżek pieszych znajdujących się przed budynkiem bądź za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabo widzących. Przed budynkiem Starostwa Powiatowego funkcjonuje parking, na którym pierwsze miejsce parkingowe znajdujące się najbliżej głównego wejścia do budynku jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, natomiast kolejne 2 miejsca postojowe przeznaczone są wyłącznie dla interesantów. Wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem pięciu stopni schodów, na których pierwszy oraz piąty stopień zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Po lewej stronie schodów wejściowych do budynku zamontowano poręcz, wyposażoną w nakładkę Braille'a. Po prawej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Do budynku Starostwa Powiatowego można również dotrzeć korzystając z drugiego wejścia zlokalizowanego po prawej stronie budynku. Tutaj również, jak ma to miejsce w przypadku wejścia głównego, wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem pięciu stopni schodów, na których pierwszy oraz piąty stopień zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Po lewej stronie schodów znajduje się poręcz wyposażona w nakładkę Braille'a, natomiast po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Przed drugim wejściem do budynku również znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Większość Wydziałów i pomieszczeń Starostwa Powiatowego znajduje się na parterze, w związku z czym, dostęp do nich przez osoby z niepełnosprawnością nie stanowi problemu. Jedynie Wydziały Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Komunikacji, Transportu i Dróg oraz Finansowy znajdują się na I piętrze. W związku z powyższym kwestia załatwiania spraw urzędowych przez osoby z niepełnosprawnością odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi w Sekretariacie Starostwa Powiatowego. Informacja zostaje przekazana do merytorycznego pracownika z danego Wydziału, po czym ów pracownik obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu. Drzwi wejściowe do budynku Starostwa Powiatowego są przystosowane do przejazdu osoby na wózku. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przy wejściu do budynku przez pracowników Starostwa Powiatowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48(56) 6835380, 81. Bezpośrednio po wejściu do budynku Starostwa Powiatowego, znajdujemy się w holu głównym, który wyposażony został w ścieżki naprowadzające. Po prawej stronie holu, przy wejściu na korytarz główny Starostwa Powiatowego, znajduje się tyflomapa z dzwonkiem przywołującym. Ścieżki naprowadzające umieszczone w holu głównym kierują interesantów również do Punktu Kasowego oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością. Po lewej stronie tyflomapy znajdują się przeszklone drzwi korytarza głównego Starostwa Powiatowego, przystosowane do przejazdu osób na wózku. Szklana powierzchnia drzwi została oklejona kontrastową taśmą. Po lewej stronie korytarza głównego Starostwa Powiatowego umieszczona została tablica informacyjno-nawigacyjna z rozmieszczeniem poszczególnych Wydziałów. Ścieżka naprowadzająca znajdująca się w korytarzu głównym prowadzi do biura Koordynatora Dostępności oraz Biura Podawczego. W środkowej części korytarza, po prawej stronie, znajduje się Sekretariat, w którym interesanci mogą otrzymać niezbędne informacje. Korytarz główny w budynku ma szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających na wózkach. Przy drzwiach wejściowych do poszczególnych Wydziałów zostały umieszczone tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem numeru pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR. Ponadto, informacje o poszczególnych Wydziałach oraz pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabo widzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje. Przy istotnych dla interesanta biurach umieszczone zostały również tabliczki z oznaczeniami za pomocą piktogramów. Na korytarzu głównym, przy Biurze Podawczym, zamontowana jest lupka powiększająca druk, z której mogą swobodnie korzystać interesanci. Ponadto, Biuro Podawcze zostało wyposażone w stolik z blatem umożliwiającym obsługę osób poruszających się na wózkach. Budynek nie jest wyposażony w windę. Toaleta, znajdująca się w holu głównym jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze budynku znajdują się dwie sale konferencyjne, które są dostosowane do organizacji wydarzeń z udziałem osób poruszających się na wózkach. W Starostwie Powiatowym znajdują się dwie przenośne pętle indukcyjne. Jedna znajduje się w Biurze Podawczym, druga w biurze Koordynatora Dostępności. Możliwość skorzystania z pętli indukcyjnych została oznaczona za pomocą piktogramów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Starostwie Powiatowym można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Starostwa Powiatowego i jest bezpłatna. Skorzystanie z usługi tłumacza polskiego języka migowego nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę i odbywa się online w czasie rzeczywistym w biurze Koordynatora Dostępności. Miejsce skorzystania z usługi zostało oznaczone piktogramem. Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się ze Starostwem Powiatowym poprzez przesłanie:
 • wiadomości e-mail pod adres: powiat@golub-dobrzyn.com.pl bądź bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl
 • wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP pod adresem: /SPGDobrzyn/SkrytkaESP

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-08 21:30
 • zmodyfikował: Marcin Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-20 21:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68100
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-20 21:30:42