Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
456789dzień: 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-26.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
1 - wywołanie strony głównej,
2 - przejście do menu głównego,
3 - przejście do treści strony,
4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
5 - przejście do wyszukiwarki,
6 - przejście do ułatwienia dostępności,
8 - wywołanie strony w wersji graficznej.
Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

Linux
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

macOS
Safari: Ctrl + litera/cyfra
Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Bogdańska span> Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 0 570 549 910. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu przeznaczony jest dla 30 osób z upośledzeniem umysłowym oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Czynny jest 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Dom posiada oddzielne wejście, a całość działki należącej do Domu jest ogrodzona.

Z dwóch stron obiekt otoczony jest lasem, natomiast od strony wjazdu na posesję znajduje się parking na 9 pojazdów. Na terenie przed Domem znajduje się altana o powierzchni 29,75m2 oraz siłownia zewnętrzna.

Dom wyposażony jest w trzy drzwi wejściowe, w tym przy jednych drzwiach jest zbudowany specjalistyczny podjazd dla wózków inwalidzkich, natomiast kolejne drzwi są drzwiami ewakuacyjnymi przez, które również mogą wyjeżdżać wózki inwalidzkie.

Przez cały Dom prowadzi korytarz o szerokości 1,45 m, który umożliwia bezproblemowe poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

W Domu znajdują się trzy łazienki, w tym jedna z prysznicem, które również są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się kuchnia, w której uczestnicy przygotowują, zarówno proste jak i bardziej złożone posiłki. W bezpośrednim sąsiedztwie kuchni, znajduje się obieralnia, zmywalnia oraz jadalnia. Po wejściu do ośrodka z prawej strony znajduje się gabinet kierownika, następnie pokój socjalny, a w dalszej kolejności gabinet terapeutyczny, w którym pracuje psycholog i który graniczy bezpośrednio z pokojem wyciszeni.

Pokój ten pełni funkcję wyciszającą i zapewniającą spokój uczestnikom. Poza tym w Domu znajduje się pomieszczenie porządkowe, wyposażone w pralkę oraz środki czystości; pomieszczenie biurowe, w którym pracuje pracownik socjalny oraz terapeuci zajęciowi; sala ogólna przeznaczona do spotkań uczestników; czytelnia i pracownia komputerowa; sala terapii zajęciowej oraz szatnie pracowników i uczestników. Ponadto w Domu znajduje się sala rehabilitacyjna, wyposażona m.in. w bieżnię, fotel relaksacyjny, platformę wibrującą, ugul, urządzenie do terapii ultradźwiękiem i elektroterapii oraz innego rodzaju sprzęty, mające na celu usprawnianie i podnoszenie sprawności fizycznej uczestników. W ramach działalności prowadzone są usługi w zakresie : treningów funkcjonowania w życiu codziennym: trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening nauki higieny i dbania o wygląd zewnętrzny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych i społecznych – zajęcia z pedagogiem; umiejętności spędzania czasu wolnego, a także poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, niezbędna opieka, terapia ruchowa i zajęciowa oraz inne formy wsparcia dostosowane indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestników.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia dowóz uczestników z całego powiatu na prowadzone zajęcia.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Domu, a ponadto jest bezpłatna dla osób głuchych. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić w Sekretariacie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Domem poprzez przesłanie:

• wiadomości e-mail pod adres: psds@golub-dobrzyn.com.pl

• wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Bogdańska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-03-31 20:40
 • zmodyfikował: Marcin Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-26 13:06

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 11:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37533
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-26 13:06:46