Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Menu przedmiotowe

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 6

zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-11-16 godz. 18:10 do środa 2018-11-21
Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest poniżej w plikach.
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-11-09 godz. 12:55 do piątek 2018-11-30 godz. 11:00
Treść ogłoszenia dostępna jest w pliku poniżej. Postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie zakupowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/171756  
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-10-08 godz. 15:20 do środa 2018-11-14 godz. 10:00 poniedziałek 2018-11-19 godz. 10:00
06/10/2018    S193    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  I. II. III. IV. VI. Polska-Golub-Dobrzyń: Usługi w zakresie danych 2018/S 193-436507 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresyPowiat Golubsko-Dobrzyński ul. Plac 1000-lecia...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-15 13:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-10-05 godz. 21:40 do piątek 2018-10-19 godz. 10:00
Ogłoszenie nr 632924-N-2018 z dnia 2018-10-05 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński: Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2131C, 2133C, 2124C OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
ostatnia aktualizacja: 2018-10-19 11:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-09-24 godz. 19:25 do wtorek 2018-10-09 godz. 10:00 piątek 2018-10-12 godz. 10:00 piątek 2018-10-19 godz. 11:00 piątek 2018-10-26 godz. 11:00 poniedziałek 2018-10-29 godz. 11:00
Ogłoszenie nr 621077-N-2018 z dnia 2018-09-24 r.    Powiat Golubsko-Dobrzyński: Przebudowa drogi nr 2118 C Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:  Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:  Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...
ostatnia aktualizacja: 2018-10-29 15:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-09-14 godz. 16:25 do poniedziałek 2018-10-01 godz. 10:00
Ogłoszenie nr 617383-N-2018 z dnia 2018-09-14 r.    Powiat Golubsko-Dobrzyński: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem oraz budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8...
ostatnia aktualizacja: 2018-10-01 17:45

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10277594
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-19 13:42

Stopka strony