Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe

ul.Plac 1000-Lecia 25,

87-400 Golub-Dobrzyń, 

Biuro Rady, parter, pok. S10 

tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 w. 114

Karolina Kowalska, Kierownik Biura Rady, parter, pok. S10, wew. 114, e-mail: k.kowalska@golub-dobrzyn.com.pl

Agnieszka Malon, Biuro Rady, parter, pok. S10, wew. 114, e-mail:biurorady@golub-dobrzyn.com.pl

Kinga Kacprzykowska, parter, pok. S10, wew. 114, e-mail:k.kacprzykowska@golub-dobrzyn.com.pl

Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

II. Zadania i kompetencje Biura Rady:

Biuro Rady zapewnia obsługę Rady Powiatu.
1. Do podstawowych zadań Biura Rady w zakresie obsługi Rady Powiatu  należy:
1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i  jej komisji;
2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i  komisji;
3) protokołowanie obrad Rady oraz posiedzeń komisji;
4) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady,
b) wniosków  Komisji Rady,
c) interpelacji i zapytań  radnych;
5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady właściwym kierownikom wydziałów Starostwa  oraz kierownikom  jednostek organizacyjnych powiatu;
6) przekazywanie  do Zarządu  wniosków Komisji;
7) przekazywanie Staroście  interpelacji i zapytań radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;
8) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
9) przekazywanie materiałów  do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
10) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
2. Obsługa systemu e-Sesja oraz transmisji on-line, a także podawanie do publicznej wiadomości imiennych wykazów głosowań radnych.
3. Przygotowywanie rocznej informacji o petycjach.
4. Przygotowywanie rocznej informacji o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 353
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-28 10:58

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12520660
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-14 10:19

Stopka strony