Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

» Pokaż wyszukiwarkę
Wyszukaj umowy
:
:
:
:
:
:
:

Szybki filtr:

Data zawarcia Opis
2019-11-22

Województwo Kujawsko-Pomorskim

Udzielenie dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na realizację projektu. 

Okres realizacji: 2019-11-22 - 2023-12-31
Wartość: 2225071,35 PLN
2019-11-14

extranet Joanna Paździerska

Wykonanie zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1, nowej wizualizacji graficznej serwisu internetowego, opartego o system zarządzania- netadmin.

Okres realizacji: 2019-11-14 - 2020-01-31
Wartość: 5265,00 PLN
2019-11-13

MW Concept Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerach wykonawcy dot. aplikacji eSesja.

Okres realizacji: 2019-11-12 - 2020-11-12
Wartość: 4707,83 PLN
2019-10-31

Województwo Kujawsko-Pomorskim

Udzielenie w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej  na realizację zadania pn ,,Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń ".

Okres realizacji: 2019-10-31 - 2019-12-31
Wartość: 50000,00 PLN
2019-10-29

B.Braun Avitum Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 350,00 m² mieszczących się w budynku nr 37 położonym w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 1F zlokalizowanego na działce o numerze 197/4 z obrębu 0005, o powierzchni 1,6145 ha.

Okres realizacji: 2019-11-01 - 2029-10-31
Wartość: 0,00 PLN
2019-10-24

13p Sp. z o. o.

Realizacja zamówienia pn. ,,Dostawa 3 szt. laptopów dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Okres realizacji: 2019-10-24 - 2019-10-31
Wartość: 10140,12 PLN
2019-10-24

CORSO Sp.j B.Fundamenska, J.Fundamenski

Realizacja zamówienia pn. ,,Dostawa drukarki wielkoformatowej dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu".

Okres realizacji: 2019-10-24 - 2019-11-07
Wartość: 18880,50 PLN
2019-10-21

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo-Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Okres realizacji: 2019-09-30 - 2020-08-31
Wartość: 1714357,00 PLN
2019-10-21

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Okres realizacji: 2019-09-30 - 2020-08-31
Wartość: 1760553,00 PLN
2019-10-21

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin na odcinku Szafarnia-Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449.

Okres realizacji: 2019-09-30 - 2020-08-31
Wartość: 1439285,00 PLN
2019-10-21

Województwo Kujawsko-Pomorskim

Dokształcanie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, jednego młodocianego uczęszczającego do trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

Okres realizacji: 2019-11-01 - 2019-12-31
Wartość: 530,00 PLN
2019-10-07

AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska

Świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań dotyczących przebudowy i remontu dróg powiatowych: 

Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo-Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń  wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin na odcinku Szafarnia-Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449

Okres realizacji: 2019-10-07 - nie określono
Wartość: 75276,00 PLN
2019-10-03

Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Lewandowski

Usługa konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigu osobowego, będącego na wyposażeniu budynku mieszczącego się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu.

Okres realizacji: 2019-10-03 - 2022-10-02
Wartość: 23700,36 PLN
2019-09-30

Firma Derpol Sp. z o. o.

Dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbioru i kasacji tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji.

Okres realizacji: 2019-10-02 - 2020-10-01
Wartość: 99469,30 PLN
2019-09-27

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Dotacja celowa na dofinansowanie działalności Dimu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul.PTTK 6, 87-400 Golub-Dobrzyń, z przeznaczeniem na wydatki remontowe w postaci remontu łazienki, wymiany paneli, malowania pokoi. 

Okres realizacji: 2019-09-27 - 2019-12-31
Wartość: 27000,00 PLN
2019-09-09

Zakład i Dom Pogrzebowy Bożena Stahnke

Przewóz i transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do najbliższego szpitala posiadającego prosektorium 

Okres realizacji: 2019-09-14 - 2022-09-14
Wartość: 4,88 PLN
2019-09-09

GEOMATYKA-KRAKÓW S.C.

Rozbudowa systemu informatycznego EWID 2007.

Okres realizacji: 2019-09-09 - 2019-09-23
Wartość: 36500,00 PLN
2019-08-26

TopGastro Grzegorz Kowalski

Wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim.

Okres realizacji: 2019-08-26 - nie określono
Wartość: 31631,91 PLN
2019-08-13

ZOLTAR Marcin Furmański

Dostawa plotera oraz kamer cyfrowych ze statywami do Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Okres realizacji: 2019-08-13 - nie określono
Wartość: 30900,00 PLN
2019-08-13

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 19,67 m² w budynku mieszczącym się w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac Tysiąclecia 25.

Okres realizacji: 2019-08-13 - 2021-12-31
Wartość: 314,77 PLN
2019-07-18

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Najem dwóch garaży, każdy o powierzchni 16,56 m² w części budynku, stanowiącego współwłasność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zlokalizowanego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 1A.

Okres realizacji: 2019-07-18 - 2021-12-31
Wartość: 328,20 PLN
2019-07-17

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja przez Jednostkę samorządu ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, zwanego dalej ,,Programem".

Okres realizacji: 2019-07-17 - 2020-03-31
Wartość: 195738,98 PLN
2019-07-01

TAR s.c. Andrzej Mątowski i Paweł Mątowski

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z transportem na wysypisko i opłatą za składowanie, na terenie nieruchomości mieszczących się przy ul. Dr J. G. Koppa oraz Szosa Rypińska.

Okres realizacji: 2019-07-01 - 2022-06-30
Wartość: 3494,34 PLN
2019-06-24

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: ,,Senior Kulturalnie Zadowolony - Golubsko-Dobrzyńskie Obchody Dnia Seniora".

Okres realizacji: 2019-10-01 - 2019-11-08
Wartość: 500,00 PLN
2019-06-24

Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem

Realizacja zadania pod tytułem Regionalne Biegi Przełajowe Wielgie 2019.

Okres realizacji: 2019-09-02 - 2019-11-30
Wartość: 1000,00 PLN
2019-06-24

Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolice

Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Organizacja XIII Festiwalu Pieśni i Muzyki Ludowej.

Okres realizacji: 2019-09-02 - 2019-10-31
Wartość: 500,00 PLN
2019-05-28

Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna

Świadczenie usług doradczych związanych z przedmiotem umowy w okresie trwania umowy na dostawy energii elektrycznej.

Okres realizacji: 2020-01-01 - 2020-12-31
Wartość: 3360,00 PLN
2019-05-23

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego HUFIEC GOLUB-DOBRZYŃ

Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warsztaty Harcerskie. 

Okres realizacji: 2019-04-01 - 2019-07-31
Wartość: 1000,00 PLN
2019-05-21

Uczniowski Klub Sportowy ,,ORLIK"

Realizacja zadania publicznego pod tytułem XXVI Międzynarodowy Turniej Szachowy w Kowalewie Pomorskim.

Okres realizacji: 2019-03-01 - 2019-07-31
Wartość: 1000,00 PLN
2019-05-16

Jolanta Gardecka

Dzierżawa parterowego obiektu handlowego znajdującego się przy ul. Dr J. G. Koppa 3.

Okres realizacji: 2019-05-16 - 2021-12-31
Wartość: 270,11 PLN
2019-05-14

Działyńskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju, edukacji, kultury i sportu ,,Żeromiak"

Realizacja zadania pod tytułem: ,,Sztuka i teatr moją fascynacją !"

Okres realizacji: 2019-05-15 - 2019-09-30
Wartość: 1000,00 PLN
2019-05-14

Działyńskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju, edukacji, kultury i sportu ,,Żeromiak"

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: ,,dziewczyny też grają w piłkę nożną ! turniej drużyn mieszanych "

 

Okres realizacji: 2019-05-15 - 2019-09-30
Wartość: 500,00 PLN
2019-05-10

Stowarzyszenie zwykłe ,,Bliżej Szkoły"

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: XIX Bieg Uliczny w Kowalewie Pomorskim"

Okres realizacji: 2019-04-01 - 2019-07-15
Wartość: 500,00 PLN
2019-05-06

Województwo Kujawsko-Pomorskim

Dokształcenie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

Okres realizacji: 2019-05-01 - 2019-06-30
Wartość: 480,00 PLN
2019-05-06

Stowarzyszenie Kreatywna Gmina Golub-Dobrzyń z siedzibą w Sokoligórze 29

Wytyczne i Oznakowanie Szlaku Miejsc Pamięci Narodowej.

Okres realizacji: 2019-05-06 - 2019-11-30
Wartość: 500,00 PLN
2019-05-06

Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie

Realizacja zadania publicznego pod tytułem ,, IV Kujawsko-Pomorski Dzień Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych". 

Okres realizacji: 2019-01-22 - 2019-04-17
Wartość: 5850,00 PLN
2019-05-06

Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych RETRO-TRAKTOR

Realizacja zadania publicznego pod tytułem ,, Wydanie Publikacji Poświęconej Pojazdom Prezentowanym na Zlotach i Wystawach Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych"

Okres realizacji: 2019-05-01 - 2019-10-01
Wartość: 17500,00 PLN
2019-05-06

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

Realizacja zadania publicznego pod tytułem Międzynarodowy Turniej Konny - Kruszenie Kopii w Ramach 43. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego.

Okres realizacji: 2019-05-06 - 2019-09-30
Wartość: 3500,00 PLN
2019-05-01

Eden Springs Sp. z o.o.

Używanie urządzenia dozującego wodę.

Okres realizacji: 2019-05-01 - 2020-05-01
Wartość: 140,00 PLN
2019-04-30

Stowarzyszenie Świętego Huberta

Realizacja zadania pod tytułem Regionalna Liga Strzelecka Golub-Dobrzyń 2019. 

Okres realizacji: 2019-02-01 - 2019-04-17
Wartość: 2850,00 PLN
2019-04-25

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą: Termomodernizacja oraz przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego.

Okres realizacji: 2019-04-25 - 2019-11-30
Wartość: 1200000,00 PLN
2019-04-24

Stowarzyszenie Miłośników Kultury

Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kulturalny Powiat 2019.

Okres realizacji: 2019-04-02 - 2019-10-31
Wartość: 3000,00 PLN
2019-04-01

FORM&STYLE Wojciech Osłowski

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi nr 2118C Szafarnia-Płonne wraz z chodnikiem - Etap III"

Okres realizacji: 2019-04-01 - 2019-05-06
Wartość: 12275,40 PLN
2019-03-22

EUR Consulting Sp. z o.o.

Szkolenie pn. ,,Kelner, Kelner od win, Serwis Specjalny, Kelner Merchant, Barman & Hedrosommelier" w ramach projektu ,, Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim". 

Okres realizacji: 2019-03-22 - 2019-04-22
Wartość: 7425,00 PLN
2019-03-14

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy"

Powierzenie grantu przez LGD na realizację projektu objętego grantem oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy.

Okres realizacji: 2019-03-14 - nie określono
Wartość: 49902,00 PLN
2019-03-01

Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego ,,GASTRO-POL"

Realizacja zamówienie pn. ,,Wyposażenie pracowni dla zawodu TŻiUG w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim"

Okres realizacji: 2019-03-01 - nie określono
Wartość: 37538,37 PLN
2019-02-28

VULCAN sp. z o.o.

Przygotowanie środowiska do przeprowadzenia szkoleń z aplikacji Finanse VULCAN oraz przeszkolenie pracowników. 

Okres realizacji: 2019-02-28 - nie określono
Wartość: 14071,00 PLN
2019-02-28

VULCAN sp. z o.o.

Przygotowania środowiska do przeprowadzania szkoleń z aplikacji Płace i Kadry VULCAN oraz przeszkolenie. 

Okres realizacji: 2019-02-28 - nie określono
Wartość: 9321,00 PLN
2019-02-14

Firma19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych  BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu golubsko-dobrzyńskiego realizowanych w ramach projektu ,,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 2019-02-14 - 2021-10-31
Wartość: 1959998,85 PLN
2019-02-05

Neo-System Marcin Krajewski

Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz odbioru zużytych tonerów/tuszy w 2019 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Okres realizacji: 2019-02-05 - 2020-01-31
Wartość: 53059,57 PLN
2019-02-05

Neo-System Marcin Krajewski

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Okres realizacji: 2019-02-05 - 2020-01-31
Wartość: 36396,19 PLN
2019-02-05

Neo-System Marcin Krajewski

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Okres realizacji: 2019-02-05 - 2020-01-31
Wartość: 36396,19 PLN
2019-01-24

Centrum Eksperckich Rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewski

Udzielenie licencji na oprogramowanie ,,Pomoc Prawna" oraz świadczenie usługi w zakresie udostępniania na serwerach Wykonawcy oprogramowania ,,Pomoc Prawna".

Okres realizacji: 2019-01-21 - 2020-01-24
Wartość: 840,00 PLN
2019-01-15

Firma Szkoleniowa ,,RENOMA" Małgorzata Cachnij

Wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi zakresu ppoż.

Okres realizacji: 2019-01-15 - 2021-01-15
Wartość: 2200,00 PLN
2019-01-10

Studio Produkcji Telewizji i Muzyki ,,AKI"

Realizacja materiału filmowego promującego działania Samorządu Powiatowego i jednostki organizacyjne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Okres realizacji: 2019-01-10 - 2019-12-31
Wartość: 2032,52 PLN
2019-01-09

AGENT PR Sylwester Wolak

Dostawa usługi składu, łamania i druku gazety powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Okres realizacji: 2019-01-09 - nie określono
Wartość: 25018,20 PLN
2019-01-08

Zespół Szkół Nr 3

Użyczenie garażu o powierzchni 51,74 m² zlokalizowanym w Golubiu-Dobrzyniu przy ul Dr J. G. Koppa 1a.

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2021-12-31
Wartość: 253,53 PLN
2019-01-08

Agencja Detektywistyczna i Ochrony ,,UREUS"

Najem garażu o powierzchni 16,56 m² zlokalizowanego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 1A.

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2021-12-31
Wartość: 149,10 PLN
2019-01-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Najem pomieszczenia o powierzchni 81,92 m² oraz 10,11 m² w budynku mieszczącym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu. 

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2021-12-31
Wartość: 1788,62 PLN
2019-01-08

Z.H.U.P. Goltronet Dawid Kujawiński

Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod obiekt reklamowy o powierzchni 3,41 m² położony w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 3.

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2021-12-31
Wartość: 101,92 PLN
2019-01-08

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu

Najem garażu o powierzchni 20,71 m² zlokalizowanym w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Plac Tysiąclecia 25.

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2021-12-31
Wartość: 186,47 PLN
2019-01-08

Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 21,11 m² w budynku mieszczącym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu Dobrzyniu (przeznaczone na działalność gabinetu zabiegowego). 

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2023-12-31
Wartość: 472,32 PLN
2019-01-08

Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Najem pomieszczenia o powierzchni 254,49 m² zlokalizowanym w budynku przy ul. Dr J. G. Koppa 1d w Golubiu-Dobrzyniu (pomieszczenie przeznaczone na świadczenie usług medycznych). 

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2023-12-31
Wartość: 4811,03 PLN
2019-01-08

Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Najem pomieszczenia o powierzchni 1137,39 m² mieszczącego się w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 1e (pomieszczenie na świadczenie usług medycznych).

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2023-12-31
Wartość: 17067,67 PLN
2019-01-08

Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 31,32 m² w budynku mieszczącym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a (przeznaczone na działalność ośrodka medycyny pracy). 

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2023-12-31
Wartość: 658,75 PLN
2019-01-08

Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 18,41 m² w budynku mieszczącym się przy ul Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu (przeznaczone na pomieszczenie socjalne dla pracowników poradni specjalistycznych). 

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2023-12-31
Wartość: 405,53 PLN
2019-01-08

Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 30,25 m² w budynku mieszczącym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu (przeznaczone na działalność poradni dermatologicznej i poradni kardiologicznej).

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2023-12-31
Wartość: 664,57 PLN
2019-01-08

Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 131,18 m² w budynku mieszczącym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu (przeznaczone na działalność poradni ginekologiczno-połoźniczej). 

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2023-12-31
Wartość: 2759,11 PLN
2019-01-08

Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 37,47 m² w budynku mieszczącym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu (przeznaczonego na działalność poradni okulistycznej). 

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2023-12-31
Wartość: 873,08 PLN
2019-01-08

Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 16,10 m² w budynku mieszczącym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu (przeznaczone na działalność poradni otolaryngologicznej).

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2023-12-31
Wartość: 455,23 PLN
2019-01-08

Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 20,68 m² w budynku mieszczącym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu (przeznaczone na działalność poradni zdrowia psychicznego).

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2023-12-31
Wartość: 473,30 PLN
2019-01-08

Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 28,33 m² w budynku mieszczącym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu (przeznaczonym na działalność rejestracji poradni specjalistycznych). 

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2023-12-31
Wartość: 632,50 PLN
2019-01-08

Dom Pomocy Społecznej

Najem garażu o powierzchni 28,16 m² w budynku gospodarczym zlokalizowanym w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. PTTK 7.

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2021-12-31
Wartość: 206,13 PLN
2019-01-08

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,69 m² w budynku mieszczącym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu.

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2021-12-31
Wartość: 1163,31 PLN
2019-01-08

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Najem garażu o powierzchni 16,56 m² zlokalizowanego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 1A. 

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2021-12-31
Wartość: 149,10 PLN
2019-01-08

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 69,45 m² w budynku mieszczącym się przy ul. DR J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu.

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2019-12-31
Wartość: 1568,26 PLN
2019-01-08

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku

Najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 10,34 m² w budynku mieszczącym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu.

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2021-12-31
Wartość: 246,09 PLN
2019-01-08

Firma Gold-Drew Łukasz Padykuła

Najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 15,00 m² w budynku mieszczącym się przy ul Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu. 

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2021-12-31
Wartość: 240,03 PLN
2019-01-08

Audiofon Sp.z o.o. Sp.k.

Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod obiekt reklamy

Okres realizacji: 2019-01-08 - 2021-12-31
Wartość: 45,00 PLN
2019-01-07

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 176,67 m² w  budynku mieszczącym się przy ul Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu. 

Okres realizacji: 2019-01-07 - 2021-12-31
Wartość: 3769,32 PLN

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13042974
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-04 15:11

Stopka strony