Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

S T A T U T
Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ I
NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1

 1. Zespół Szkół nr 2 został powołany uchwałą Rady Powiatu nr XXXII/265/02 z dnia 9 września 2002r. w sprawie włączenia technikum do Zespołu Szkół w Golubiu-Dobrzyniu oraz zmianie nazwy tej szkoły.
 2. W skład Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu zwanego w dalszej części statutu „szkołą”, wchodzą następujące szkoły:

I szkoły ponadgimnazjalne:

a) Technikum – czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

b) Liceum Profilowane - trzyletnie liceum profilowane, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa - o okresie nauczania nie krótszym niż dwa i nie dłuższym niż trzy lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących oraz trzyletnich technikach uzupełniających,

d) Technikum Uzupełniające – trzyletnie dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

II Siedzibą Zespołu Szkół Nr 2 jest budynek przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu.

 1. Zespół Szkół Nr2 jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym  jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z 2005r.), a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
 2. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, która:

1. zapewnia bezpłatne nauczanie zgodnie z ramowymi planami nauczania w :

a)      2 – 3 letnim cyklu kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej,

b)      3 - letnim cyklu kształcenia w Liceum Profilowanym,

c)      3 – letnim cyklu kształcenia w Technikum Uzupełniającym,

d)      4 – letnim cyklu kształcenia w Technikum,

2. przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami o   powszechnej dostępności nauki;

3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4.  szkoła prowadzi ośrodek nauki jazdy w zakresie kategorii prawa jazdy A,B,T;

5.  realizuje ustalone odpowiednimi przepisami:

a)      podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego,

b)      programy nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,

c)      ramowe plany nauczania;

 1. Szkoła stosuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r. Dz. U. Nr 83, poz. 562) z uwzględnieniem:

a)      wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

b)     zasad organizowania egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 1. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

a)     biblioteki,

b)     gabinetu pielęgniarki szkolnej,

c)     sali sportowej,

<< wstecz

<

Metryka

 • opublikował: GRZEGORZ RÓŻAŃSKI
  data publikacji: 2003-06-17 11:28
 • zmodyfikował: GRZEGORZ RÓŻAŃSKI
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-11 06:56
STATUT Zespołu Szkół Nr 2

Metryka

 • opublikował: GRZEGORZ RÓŻAŃSKI
  data publikacji: 2007-09-11 07:00
 • zmodyfikował: GRZEGORZ RÓŻAŃSKI
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-11 07:12

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20293
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 09:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«styczeń 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516dzień: 171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13229003
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-20 14:07

Stopka strony