Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/08
 z dnia 08.12.2008r.
 
 
Na podstawie art.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z póżn.zm.)
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul.Sz. Rypińska 26
 
Referent ds. ewidencji i świadczeń
w Referacie Informacji, Ewidencji i Świadczeń
 
I. Zakres wykonywanych zadań :
 
 1. Zadania główne      
 
 - ustalanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń wynikających z ustawy o
   promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
                                   
 - przygotowanie decyzji administracyjnych
 
- wystawianie zaświadczeń o okresie i wysokości pobierania stypendiów, zasiłków dla    
   bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
 
- wystawianie informacji PIT- 11
 
- archiwizacja dokumentacji referatu
 
- aktualizacja komputerowej bazy osób bezrobotnych
 
2. Zadania pomocnicze 
 
- bieżąca współpraca ze stanowiskami referatu RP zajmującymi się aktywizacją osób
   bezrobotnych
 
- bieżąca współpraca z pracownikami referatu OA zajmującymi się archiwizacją
   dokumentacji PUP
 
- weryfikacja uprawnień do świadczeń z tytułu odbywania stażu lub przygotowania
   zawodowego
 
3. Zadania okresowe  – w zależności od potrzeb
 
4. Zakłócenia działalności – nie dotyczy
 
5. Zakres ogólnych obowiązków – patrz zadania główne
 
6. Szczególne prawa i obowiązki – patrz zadania pomocnicze
 
 
 
II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
 
1. Wykształcenie                                            średnie lub wyższe
 
2. Wymagany profil ( specjalność)                preferowane kierunki: ekonomia, administracja
 
3. Obligatoryjne uprawnienia                        nie dotyczy
 
4. Doświadczenia zawodowe             
        
    Wymagany co najmniej 12-miesieczny staż w służbach zatrudnienia – wykonywanie zadań  
     z zakresu obsługi osób bezrobotnych, ustalania i wypłacania świadczeń wynikających z
     ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
5. Predyspozycje osobowościowe                
  
 - odporność psychiczna i fizyczna
 - umiejętność pracy w zespole
 - szybkość działania
 - koncentracja
 - wysoki stopień komunikatywności
 - umiejętność rozwiązywania problemów
 - asertywność
 - punktualność i terminowość
 
6. Umiejętności zawodowe                           
obsługa komputera i innych maszyn i urządzeń biurowych
 
7. Inne wymagania                                        
 
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- znajomość ustawy o pomocy społecznej
- znajomość zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym
- pełna zdolność do czynności prawnych
- niekaralność
- w przypadku uzyskania zatrudnienia na tym stanowisku – obowiązek doskonalenia
   kwalifikacji zawodowych
 
 
III. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys ( CV )
b)    list motywacyjny
c)     dokumenty poświadczające wykształcenie
d)    dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
e)    kwestionariusz osobowy
f)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
g)    oświadczenie kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną
 
Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na referenta ds. ewidencji i świadczeń „ można składać w terminie do 02 stycznia 2009r.
 
 1. osobiście
lub
 1. przesłać droga pocztową na adres : Powiatowy Urząd Pracy
                                                               ul. Szosa Rypińska 26
                                                               87-400 Golub-Dobrzyń
( decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy )
 
Oferty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn.zm).
 
IV. Inne informacje
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
 
Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie rozmowy wstępnej.
 
Dodatkowe informacje: ( 0-56 ) 683-52-31 do 33
 
 
 
                                                                   Dyrektor    
                                                            Powiatowego Urzędu Pracy
                                                                         w Golubiu-Dobrzyniu
                                                                         Jarosław Zakrzewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2008-12-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-11 14:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-11 14:39
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 1/08

Lider klubu pracy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani

Marta Kuchnicka zamieszkała Golub-Dobrzyń.

 

                                         Dyrektor Jarosław Zakrzewski

16.06.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2008-06-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-16 14:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-16 14:51
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 2/08

Doradca zawodowy-stażysta

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane

następujące osoby:

 

1. Paulina Pietrzak zam. Golub-Dobrzyń

2. Wioletta Słapińska-Brzóska zam. Golub-Dobrzyń

 

                                           Dyrektor Jarosław Zakrzewski

16.06.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2008-06-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-16 14:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-16 14:51
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

"Ogłoszenie o naborze NR 1/08 na stanowisko
Lider rynku pracy"

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu
rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1. Beata Cellmer zam. Radziki Małe
2. Marika Mądra zam. Wąbrzeźno
3. Agnieszka Chmielewska zam. Golub-Dobrzyń
4. Katarzyna Lompart zam. Radomin
5. Ewelina Sztanka zam. Golub-Dobrzyń
6. Iwona Anna Nychnerewicz zam. Rypin
7. Marzena Żuchlińska zam. Golub-Dobrzyń
8. Anna Piechocka zam. Golub-Dobrzyń
9. Marta Kuchnicka zam. Golub-Dobrzyń
10. Anna Stasiak zam. Wąbrzeźno
11. Anna Kordas zam. Golub-Dobrzyń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2008-06-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-09 12:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-09 12:24
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

"Ogłoszenie o naborze NR 2/08 na stanowisko
Doradca zawodowy - stażysta - 2 stanowiska pracy"

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu
rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1. Anna Kordas zam. Golub-Dobrzyń
2. Beata Cellmer zam. Radziki Małe
3. Ewelina Sztanka zam. Golub-Dobrzyń
4. Marika Mądra zam. Wąbrzeźno
5. Wioletta Słapińska-Brzóska zam. Golub-Dobrzyń
6. Katarzyna Pawłowska zam. Golub-Dobrzyń
7. Paulina Kinga Pietrzak zam. Golub-Dobrzyń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2008-06-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-09 12:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-09 12:23

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/08
z dnia 12 maja 2008 r.
Na podstawie art.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593  z póź.zm.)
Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu - Dobrzyniu
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Golubiu-Dobrzyniu  ul. Szosa Rypińska 26
Lider klubu pracy -  1 stanowisko pracy
w Referacie Rynku Pracy
Pełen etat
I.      Zakres wykonywanych zadań:
1. Zadania główne
- realizacja szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
- realizacja zajęć aktywizacyjnych
- tworzenie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych
2. Zadania pomocnicze
- współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy zakresie wymiany informacji o możliwościach aktywizacji osób bezrobotnych
3. Zadania okresowe
- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań
II.     Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)
Wykształcenie średnie
2. Wymagany profil (specjalność)
Nie dotyczy
3. Obligatoryjne uprawnienia
Nie dotyczy
4. Doświadczenie zawodowe
4a. Doświadczenie zawodowe poza administracją publiczną przy wykonywaniu podobnych  czynności
Nie dotyczy
4b. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym na pokrewnych stanowiskach
Mile widziane wykonywanie zadań w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w publicznych służbach zatrudnienia.
5. Predyspozycje osobowościowe
Odporność psychiczna, cierpliwość, empatia, wysoki stopień komunikatywności
6. Umiejętności zawodowe
Obsługa komputera i innych maszyn i urządzeń biurowych, znajomość
systemu informatycznego PULS
III.   Inne wymagania: 
- pełna zdolność do czynności prawnych
- niekaralność
- w przypadku uzyskania zatrudnienia na tym stanowisku – obowiązek doskonalenia
kwalifikacji zawodowych
IV.   Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokumenty poświadczające wykształcenie
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f) oświadczenie kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną
Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze NR 1/08 na stanowisko Lider klubu pracy” można składać w terminie do 2 czerwca 2008r.
1.   osobiście
     2. lub przesłać na adres:                           Powiatowy Urząd Pracy
 (decyduje data wpływu do                             ul. Szosa Rypińska 26
 Powiatowego Urzędu Pracy)                         87 – 400 Golub-Dobrzyń
Oferty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyje: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
V. Inne informacje:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu - Dobrzyniu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-56) 683-52- 31 do 33  wew.12

                                                                                                  Dyrektor

                                                                                      Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                          w Golubiu-Dobrzyniu

                                                                                          Jarosław Zakrzewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2008-05-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-05-12 12:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-12 12:25

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/08
z dnia 12 maja 2008 r.
Na podstawie art.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593  z póź. zm.)
Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu - Dobrzyniu
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Golubiu-Dobrzyniu  ul. Szosa Rypińska 26
Doradca zawodowy - stażysta - 2 stanowiska pracy
w Referacie Rynku Pracy
Pełen etat
I.      Zakres wykonywanych zadań:
1. Zadania główne
- udzielanie porady indywidualnej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy
- udzielanie porady w formie grupowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy
- udzielanie informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy
- udzielanie informacji zawodowej grupie bezrobotnych lub poszukujących pracy
- udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy
2. Zadania pomocnicze
- współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy zakresie wymiany informacji o możliwościach aktywizacji osób bezrobotnych

3. Zadania okresowe
- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań
II.     Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:                         
1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)
Wykształcenie wyższe
2. Wymagany profil (specjalność)
Zalecane: pedagogika, socjologia, psychologia

3. Obligatoryjne uprawnienia
Nie dotyczy
 4. Doświadczenie zawodowe
4a. Doświadczenie zawodowe poza administracją publiczną przy wykonywaniu podobnych  czynności
Nie dotyczy

4b. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym na pokrewnych stanowiskach
 Mile widziane wykonywanie zadań w zakresie poradnictwa zawodowego

5. Predyspozycje osobowościowe
Odporność psychiczna, cierpliwość, empatia, wysoki stopień komunikatywności

6.  Umiejętności zawodowe
Obsługa komputera i innych maszyn i urządzeń biurowych, znajomość systemu informatycznego PULS
III.   Inne wymagania:                                
- pełna zdolność do czynności prawnych
- niekaralność
- w przypadku uzyskania zatrudnienia na tym stanowisku – obowiązek doskonalenia
kwalifikacji zawodowych
IV.   Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokumenty poświadczające wykształcenie
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f) oświadczenie kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną
Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze NR 2/08 na stanowisko Doradca zawodowy – stażysta” można składać w terminie do 2 czerwca 2008 r.
1.   osobiście
     2. lub przesłać na adres:                           Powiatowy Urząd Pracy
 (decyduje data wpływu do                             ul. Szosa Rypińska 26
 Powiatowego Urzędu Pracy)                         87 – 400 Golub-Dobrzyń
Oferty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyje: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
V. Inne informacje:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu - Dobrzyniu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-56) 683-52- 31 do 33  wew.12
 

                                                                      Dyrektor

                                                         Powiatowego Urzędu Pracy

                                                              w Golubiu-Dobrzyniu

                                                              Jarosław Zakrzewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2008-05-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-05-12 12:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-12 12:22

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 
Referent ds. ewidencji i świadczeń
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowsiko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
1. Judyta Włodarczyk zam. Golub-Dobrzyń
2. Natalia Brzustewicz zam. Martyniec
3. Joanna Jędrzejewska zam. Karczewo
 
 
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Golubiu-Dobrzyniu
Jarosław Zakrzewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2009-01-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-08 12:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-08 12:06

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Referent ds. ewidencji i świadczeń:
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Natalia Brzustewicz zamieszkała w Martyniec.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Osoba spełnia wymogi formalne. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2009-01-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-15 08:48

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2009
 z dnia 26.02.2009r.
 
 
Na podstawie art.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z póżn.zm.)
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul.Sz. Rypińska 26
 
Specjalista do spraw rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Referacie Informacji, Ewidencji i Świadczeń
 
I. Zakres wykonywanych zadań :
 
 1. Zadania główne       
 
 -  rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 
 - ustalanie uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych      
                              
 -  przygotowanie decyzji administracyjnych
 
-  aktualizacja komputowej bazy osób bezrobotnych
 
-  prowadzenie rejestrów osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 
- przygotowanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem osób bezrobotnych do ubezpieczenia
    zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych
 
2. Zadania pomocnicze 
 
- bieżąca współpraca ze stanowiskami referatu RP zajmującymi się aktywizacją osób
   bezrobotnych
 
- bieżąca współpraca z pracownikami referatu OA zajmującymi się archiwizacją
   dokumentacji PUP i programem komputerowym Płatnik
 
 
3. Zadania okresowe  – w zależności od potrzeb
 
4. Zakłócenia działalności – nie dotyczy
 
5. Zakres ogólnych obowiązków – patrz zadania główne
 
6. Szczególne prawa i obowiązki – patrz zadania pomocnicze
 
 
 
II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
 
1. Wykształcenie                                            wyższe
 
2. Wymagany profil ( specjalność)                preferowane kierunki: ekonomia, administracja,
 
3. Obligatoryjne uprawnienia                        nie dotyczy
 
4. Doświadczenia zawodowe             
         
    Wymagany co najmniej 12-miesieczny staż w służbach zatrudnienia – wykonywanie zadań   
     z zakresu obsługi osób bezrobotnych, ustalania i wypłacania świadczeń wynikających z
     ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
5. Predyspozycje osobowościowe                
  
 - odporność psychiczna i fizyczna
 - umiejętność pracy w zespole
 - szybkość działania
 - koncentracja
 - wysoki stopień komunikatywności
 - umiejętność rozwiązywania problemów
 - asertywność
 - punktualność i terminowość
 
6. Umiejętności zawodowe                           
obsługa komputera i innych maszyn i urządzeń biurowych
 
7. Inne wymagania                                        
 
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeń
- znajomość ustawy o pomocy społecznej
- znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
 publicznych
- znajomość zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym
- pełna zdolność do czynności prawnych
- niekaralność
- w przypadku uzyskania zatrudnienia na tym stanowisku – obowiązek doskonalenia
   kwalifikacji zawodowych
 
 
III. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys ( CV )
b)    list motywacyjny
c)     dokumenty poświadczające wykształcenie
d)    dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
e)    kwestionariusz osobowy
f)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
g)    oświadczenie kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną
 
Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na specjalistę do spraw rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy  „ można składać w terminie do 19 marca 2009r.
 
 1. osobiście
lub
 1. przesłać droga pocztową na adres : Powiatowy Urząd Pracy
                                                               ul. Szosa Rypińska 26
                                                               87-400 Golub-Dobrzyń
( decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy )
 
Oferty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn.zm).
 
IV. Inne informacje
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
 
Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie rozmowy wstępnej.
 
Dodatkowe informacje: ( 0-56 ) 683-52-31 do 33
 
 
 
                                                                                                   Dyrektor                                                                                
                                                                                            Powiatowego Urzędu Pracy
                                                                                                    w Gołubiu-Dobrzyniu
                                                                                                     Jarosław Zakrzewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2009-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-26 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-16 11:00

 

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu z dniem 12 marca 2009r. unieważnia

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2009
 z dnia 26.02.2009r.
 
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Golubiu-Dobrzyniu
Jarosław Zakrzewski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2009-03-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-16 11:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-16 11:04

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/09
z dnia 01.10.2009r.
 
 Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)
  
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26
  
Księgowy
 
w Referacie Finansowo - Księgowym
 
I. Zakres wykonywanych zadań :
 1. Zadania główne     
- sporządzanie przelewów,
- dekretowanie i księgowanie dokumentów,
- prawidłowe naliczanie płac i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
- sprawozdawczość.
 
2. Zadania pomocnicze
3. Zadania okresowe – w zależności od potrzeb
- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań
- inne, w zależności od potrzeb
 
4. Zakłócenia działalności 
– nie dotyczy
5. Zakres ogólnych obowiązków – patrz zadania główne
Patrz: zadania główne
6. Szczególne prawa i obowiązki – patrz zadania pomocnicze
Nie dotyczy
 
II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
 
1. Wykształcenie co najmniej średnie
 
2. Wymagany profil ( specjalność) preferowane kierunki:
Ekonomiczne, Administracyjno-Ekonomiczne
 
3. Obligatoryjne uprawnienia nie dotyczy
Nie dotyczy
 
4. Doświadczenia zawodowe            
Minimum 12-miesięczny staż w publicznych służbach zatrudnienia – wykonywanie zadań związanych z obsługą budżetu.
 
5. Predyspozycje osobowościowe               
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność rozwiązywania problemów,
- koncentracja,
- punktualność i terminowość,
- odporność psychiczna,
- cierpliwość,
- dokładność, systematyczność.
 
6. Umiejętności zawodowe                          
Obsługa komputera (WORD, EXCEL) i urządzeń biurowych, znajomość systemu informatycznego SI PULS, SYRIUSZ STD, iPKO, Programu Finansowo-Księgowego FK Papirus SQL.
 
7. Inne wymagania                                       
Nie dotyczy
 
III. Wymagane dokumenty:
 
a)      życiorys ( CV )
b)      list motywacyjny
c)      dokumenty poświadczające wykształcenie
d)      dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
e)      kwestionariusz osobowy
f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
g)      oświadczenie kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną
 
Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na księgowego” można składać w terminie do 14 października 2009r.
 
Osobiście lub przesłać drogą pocztową pod adres : Powiatowy Urząd Pracy ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń ( decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy )
 
Oferty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz.1458).
 
IV. Inne informacje
 
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
 
Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
 Dodatkowe informacje: ( 0-56 ) 683-52-31 do 33
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Golubiu-Dobrzyniu
Jarosław Zakrzewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2009-10-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-02 18:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-02 18:34

Golub-Dobrzyń, dnia 23.10.2009r.POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

księgowy

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Prusińska, zamieszkała w Olszówce.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w procedurze kwalifikacyjnej, osiągnąła bardzo dobry wynik z testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja wnioskowała o zatrudnienie ww. kandydata.
Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2009-10-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-26 14:16

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/09

z dnia 02.11.2009r.

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26
 Księgowy
w Referacie Finansowo - Księgowym
I. Zakres wykonywanych zadań :
 1. Zadania główne     
- gromadzenie i przygotowanie do księgowania dokumentów,
- dekretowanie i księgowanie dokumentów,
- sprawozdawczość.
2. Zadania pomocnicze
3. Zadania okresowe – w zależności od potrzeb
- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań
- inne, w zależności od potrzeb
4. Zakłócenia działalności 
– nie dotyczy
5. Zakres ogólnych obowiązków – patrz zadania główne
Patrz: zadania główne
6. Szczególne prawa i obowiązki – patrz zadania pomocnicze
Nie dotyczy
 II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Wykształcenie co najmniej średnie
2. Wymagany profil ( specjalność) preferowane kierunki:
Ekonomiczne, Administracyjno-Ekonomiczne
3. Obligatoryjne uprawnienia nie dotyczy
Nie dotyczy
4. Doświadczenia zawodowe            
Znajomość zagadnień z zakresu ewidencji księgowej. Mile widziane zatrudnienie w publicznych służbach zatrudnienia.
5. Predyspozycje osobowościowe               
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność rozwiązywania problemów,
- koncentracja,
- punktualność i terminowość,
- odporność psychiczna,
- cierpliwość,
- dokładność, systematyczność.
6. Umiejętności zawodowe                          
Obsługa komputera (WORD, EXCEL) i urządzeń biurowych. Mile widziana znajomość Programów Finansowo-Księgowych oraz iPKO.
7. Inne wymagania                                       
Nie dotyczy
III. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys ( CV )
b)      list motywacyjny
c)      dokumenty poświadczające wykształcenie
d)      dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
e)      kwestionariusz osobowy
f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
g)      oświadczenie kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną
Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na księgowego” można składać w terminie do 17 listopada 2009r.
Osobiście lub przesłać drogą pocztową pod adres : Powiatowy Urząd Pracy ul. Szosa Rypińska 26,                                           87-400 Golub-Dobrzyń ( decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy )
Oferty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz.1458).
IV. Inne informacje
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: ( 0-56 ) 683-52-31 do 33
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Golubiu-Dobrzyniu
Jarosław Zakrzewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2009-11-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-02 12:06

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34952
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-11-02 12:17