Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Sylwia Foksińska

ul. Dr J.G. Koppa 1A, 87-400 Golub-Dobrzyń

tel: (56) 683 35 66

fax: (56) 475 61 77

NIP: 8781557516

REGON: 871127677

pinb@golub-dobrzyn.com.pl

www.pinbgd.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie E-puap:

/54xrtus97y/skrytka

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-82603-13374-CFDVR-24

Kontakt z Inspektorem Ochrony: Malwina Tchórz, pinb@golub-dobrzyn.com.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dr. J. Koppa 1a,  87-400 Golub-Dobrzyń z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie: 56 683 35 66 lub za pomocą poczty elektronicznej: pinb@golub-dobrzyn.com.pl
2. W PINB został powołany inspektor danych osobowych adres e-mail pinb@golub-dobrzyn.com.pl lub tel. 56 683 35 66.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 lit. c RODO) w związku z realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności;
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
d) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
e) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie (art. 6 lit. e RODO)
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
6. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) prawo dostępu do danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczonego uprawnienia do podania przez Administratora wszelkich danych o źródle pozyskania Pani/Pana danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO)  Ograniczenie to obejmuje dane osobowe osób trzecich w zakresie w jakim ma ono wpływ na prawa i wolności osób, od których dane pozyskano,
c) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
d) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1. lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Informujemy, iż:
a) w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryka

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2021-12-21 13:27
 • zmodyfikował: Marcin Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-21 22:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 82951
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-21 22:27:53