Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 19 września 2019 r. 

BR.0002.XVI.2019


Szanowni Państwo         
                        

                        
Uprzejmie informuję, że w dniu 25 września 2019 roku, godz. 15.00 
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 
odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu  Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji.


Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XVI sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIII, XIV oraz XV sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Uroczyste wręczenie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
9. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za I półrocze 2019 roku. 
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2018.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok, 
c) w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów,
d) w sprawie określenia warunków i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, 
e) zmieniającej uchwałę nr XI/68/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej powiatowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych,
f) w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże w związku z planowaną budową chodnika,
g) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, 
h) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
i) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu,
j) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działanie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
13. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
14.Zakończenie.


Przewodniczący Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego
/-/ Andrzej Grabowski 

 

  • opublikował: Kinga Kacprzykowska
    data publikacji: 2019-09-19 09:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53767
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-19 09:33

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12877393
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 12:39

Stopka strony