Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

I piętro, pokój nr  S19 

e-mail: podgik@golub-dobrzyn.com.pl

tel. 56 683 53 80 lub 56 683 53 81 wewn. 191,192,201

p.o. Kierownika: Paweł Warszewski, e-mail: p.warszewski@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Adam Dołęgowski, e-mail: a.dolegowski@golub-dobrzyn.com.pl

Jakub Malinowski, e-mail: j.malinowski@golub-dobrzyn.com.pl

Milena Nisio, e-mail: m.nisio@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1.  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zajmuje się realizacją zadań z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie teleinformatycznym w zakresie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych;

2) zakładanie i aktualizacja powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);

3) zakładanie i aktualizacja baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500);

4) aktualizacja baz danych GESUT i BDOT500 na podstawie decyzji określającej przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego;

5) zakładanie i aktualizacja baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);

6) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

7) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

8) udostępnianie informacji z operatu ewidencyjnego w postaci wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wypisy do bazy danych oraz plików komputerowych;

9) udostępnianie materiałów z zasobu w postaci standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tj. mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej a także kopii innych materiałów;

10) sporządzanie i wydanie licencji określającej uprawnienia wnioskodawcy dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu;

11) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępniania materiałów niezbędnych do realizacji tych prac;

12) weryfikacja przekazania zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych;

13) przyjmowanie i ewidencjonowanie zbiorów danych będących wynikiem prac geodezyjnych lub materiałów będących przedmiotem realizacji zamówienia publicznego na prace geodezyjne oraz aktualizacja baz danych;

14) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do pzgik;

15) naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

16) ocena przydatności użytkowej materiałów zasobu i wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywanie do archiwum państwowego materiałów wyłączonych z zasobu;

17) prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w tym tworzenie, utrzymywanie, aktualizowanie i udostępnianie danych;

18) współpraca z gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi organami administracji samorządowej w zakresie uzupełniania i bieżącej aktualizacji prowadzonych baz danych;

19) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennych;

20) tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych w tym usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekazywania oraz usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych;

21) udostępnienie innym organom administracji, w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych, zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

22) wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego.

III. Katalog usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przewodniczący - Adam Dołęgowski

Zastępca przewodniczącego - Paweł Warszewski

1. Nazwa Wydziału:
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2. Podstawa Prawna:
-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r Nr 193, poz. 2101 z późn. zm.)

3. Wymagane dokumenty:
- Pisemny wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej
(Do pobrania ze strony BIP)

Wniosek powinien określić :
- położenie uzgadnianego obiektu
- liczbę i rodzaj sieci bezwzględnie podlegających uzgodnieniu oraz ewentualnie liczbę i rodzaj przyłączy i/lub sieci, których uzgodnienie jest uzasadnione
- sposób odbioru dokumentacji
- sposób uiszczenia opłaty

Do wniosku należy dołączyć:
- nie mniej niż dwa egzemplarze aktualnych map w formie analogowej zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- plik w formacie .dxf, .dgn. lub .kcd z warstwą zawierającą przebieg projektowanych sieci w przypadku sporządzenia projektu przy użyciu programu komputerowego.

4. Opłata za koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobierana jest zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r Nr 193, poz. 2101 z późn. zm.)
Opłatę należy uiścić przed rozpatrzeniem sprawy na naradzie koordynacyjnej gotówką w kasie starostwa lub przelewem na konto. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

*Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu :
- 150 zł za pierwszą sieć uzbrojenia terenu
- Każdy następny rodzaj sieci ze współczynnikiem 0,7

*Uzgodnienie usytuowania projektowanego przyłącza :
- 105 zł za pierwszy rodzaj przyłączy
- Każdy następny rodzaj przyłączy ze współczynnikiem 0,7

5. Narady koordynacyjne odbywają się we czwartki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu Plac 1000-lecia 25 w pok. S19. Przebieg narady utrwala się w protokole, o którego odpis może wystąpić wnioskodawca. Po uzgodnieniu zwracane są wnioskodawcy złożone przez niego plany zagospodarowania przestrzennego opatrzone klauzulą iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Opis strony


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 54707
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-12 14:59