Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

I piętro, pokój nr  S19 

e-mail: podgik@golub-dobrzyn.com.pl

tel. 56 683 53 80 lub 56 683 53 81 wewn. 191,192,201

p.o. Kierownika: Paweł Warszewski, e-mail: p.warszewski@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Adam Dołęgowski, e-mail: a.dolegowski@golub-dobrzyn.com.pl

Jakub Malinowski, e-mail: j.malinowski@golub-dobrzyn.com.pl

Milena Nisio, e-mail: m.nisio@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1.  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zajmuje się realizacją zadań z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie teleinformatycznym w zakresie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych;

2) zakładanie i aktualizacja powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);

3) zakładanie i aktualizacja baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500);

4) aktualizacja baz danych GESUT i BDOT500 na podstawie decyzji określającej przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego;

5) zakładanie i aktualizacja baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);

6) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

7) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

8) udostępnianie informacji z operatu ewidencyjnego w postaci wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wypisy do bazy danych oraz plików komputerowych;

9) udostępnianie materiałów z zasobu w postaci standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tj. mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej a także kopii innych materiałów;

10) sporządzanie i wydanie licencji określającej uprawnienia wnioskodawcy dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu;

11) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępniania materiałów niezbędnych do realizacji tych prac;

12) weryfikacja przekazania zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych;

13) przyjmowanie i ewidencjonowanie zbiorów danych będących wynikiem prac geodezyjnych lub materiałów będących przedmiotem realizacji zamówienia publicznego na prace geodezyjne oraz aktualizacja baz danych;

14) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do pzgik;

15) naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

16) ocena przydatności użytkowej materiałów zasobu i wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywanie do archiwum państwowego materiałów wyłączonych z zasobu;

17) prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w tym tworzenie, utrzymywanie, aktualizowanie i udostępnianie danych;

18) współpraca z gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi organami administracji samorządowej w zakresie uzupełniania i bieżącej aktualizacji prowadzonych baz danych;

19) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennych;

20) tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych w tym usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekazywania oraz usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych;

21) udostępnienie innym organom administracji, w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych, zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

22) wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego.

III. Katalog usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przewodniczący - Adam Dołęgowski

Zastępca przewodniczącego - Jakub Malinowski

1.       Nazwa Wydziału:
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2.       Podstawa Prawna:
-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)

3.       Narady koordynacyjne odbywają się w sposób elektroniczny za pośrednictwem portalu WEBEwid powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

Link do portalu: https://golubsko-dobrzynski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO
Projektant/inwestor składa wniosek za pomocą dedykowanego do tego celu Portalu projektanta.

Projektant/inwestor, chcący uzyskać dostęp do portalu projektanta może złożyć do PODGiK w Golubiu-Dobrzyniu wniosek o założenie konta w portalu projektanta, który może pobrać ze strony BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (zakładka Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) lub w portalu WEBEwid (zakładka ,,Wnioski’’) lub zalogować się poprzez serwis login.gov.pl.

We wniosku należy określić przedmiot narady, lokalizację projektowanych sieci/przyłączy poprzez narysowanie zakresu oraz wypisanie działek, przez które będzie przebiegała trasa projektowanej sieci/przyłącza, należy także podpiąć niezbędne pliki (tj. projekt zagospodarowania terenu [w formacie ‘dxf oraz ‘pdf], warunki techniczne dla projektowanej sieci/przyłącza oraz oryginał mapy do celów projektowych sporządzony przez geodetę uprawnionego).

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK W PORTALU NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO!

W myśl art. 18b ust. 5a – rozpoczęcie narady następuje w każdy czwartek i trwa od 5 do 10 dni roboczych. Po zakończeniu narady koordynacyjnej projektant/inwestor może pobrać z portalu odpis protokołu z narady koordynacyjnej wraz z projektem zagospodarowania terenu opatrzonego klauzulą, iż projekt lokalizacji sieci/przyłącza był przedmiotem narady koordynacyjnej z załącznikami sporządzonymi przez branże.

4.       Opłaty za uzgodnienie lokalizacji sieci/przyłączy4.* Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu :
- 150 zł za pierwszą sieć uzbrojenia terenu
- Każdy następny rodzaj sieci ze współczynnikiem 0,7
*Uzgodnienie usytuowania projektowanego przyłącza :
- 105 zł za pierwszy rodzaj przyłączy
- Każdy następny rodzaj przyłączy ze współczynnikiem 0,7

Opis strony


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 65929
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-14 15:02:55