Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul. Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Joanna Zadylak 

tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 wew. 162  

pokój nr S3, parter

II. Zadania i kompetencje Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych, zadania związane z oświadczeniami, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym oraz zadania związane z wyborami.

2. Do podstawowych zadań  wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8;

10) nadzór na Kancelarią Informacji Niejawnych.

3. Do podstawowych zadań w zakresie  spraw związanych z oświadczeniami należy:

1) wykonywanie czynności technicznych dotyczących oświadczeń majątkowych, informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych informacji składanych Staroście przez:

a) członków Zarządu Powiatu,

b) Sekretarza Powiatu,

c) Skarbnika Powiatu,

d) kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

e) osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną,

f) osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty,

2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie oświadczeń.

4. Do podstawowych zadań związanych z wyborami należy organizacja i przeprowadzanie wyborów na obszarze Powiatu do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Sejmiku  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

III. Pion ochrony.

1.  Pion Ochrony to wyodrębniona komórka organizacyjna podległa bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych, realizująca zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych.

2. Do podstawowych zadań Pionu Ochrony należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

2) weryfikacja i kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego;

3) zapewnienie przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

4) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

5) ewidencjonowanie, wykonywanie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów uprawnionym osobom;

6) nadzór nad dokumentami zawierającymi informacje niejawne i obiegiem dokumentów;

7) wykonywanie innych zadań zbieżnych z zakresem realizowanych kompetencji wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23923
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-28 20:46

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«styczeń 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516dzień: 171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13239520
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 13:08

Stopka strony