Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Biuro Prawne

Krzysztof Śmigielski, Sylwia Bolmańska-Gadomska, Krzysztof Cerankowski

tel. 56 683-53-80,81 wewn. 151

pokój nr S20, I piętro

Prawnicy zajmują się obsługą prawną Starostwa i jednostek podległych.

W budynku Starostwa znajduje się również punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

O nieodpłatnej pomocy prawnej można przeczytać tutaj.

II. Kompetencje i zadania Biura Prawnego:

1. Biuro Prawne zajmuje się pełną obsługą prawną Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. Do podstawowych zadań Biura Prawnego należy w szczególności:

1) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, wydziałów Starostwa  oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także jednostek organizacyjnych Powiatu;

2) opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty;

3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;

4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom);

5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

6) informowanie Zarządu, Starosty, kierowników wydziałów, a także osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu;

7) prowadzenie szkoleń w zakresie zmiany prawa oraz przekazywanie Staroście materiałów w tym zakresie.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-02-24 09:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-28 20:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22400
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-28 20:24

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12877409
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 12:39

Stopka strony