Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Toruń, dnia 14 maja 2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu

Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.477.2020.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, tj.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2021 r. wydałem Gminie Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.477.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – polegające na przebudowie ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń, gm. Zbójno na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń, usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń, gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński, składającego się ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń oraz usługę wodną – wprowadzanie ścieków – wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Działyń (dz. ewid. nr 726/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń), podczyszczonych w dwukomorowym odstojniku wód popłucznych, istniejącym wylotem PVC o Æ 160 mm zlokalizowanym na działce ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń poprzez studnię włączeniową do krytego rowu, tj. rurociągu melioracyjnego (dz. ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń) uchodzącego do otwartego rowu melioracyjnego (dz. ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń).

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji znajdującej się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym e-mailowym – maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl ustaleniu terminu
z osobą prowadzącą sprawę.

Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji decyzji celem zapoznania się, po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-torun@wody.gov.pl oraz maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia (data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Otrzymują (ZPO):

 1. Urząd Gminy w Zbójnie, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej
  ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń /ePUAP/
  z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne;
 5. a/a MT.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Witkowska
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2021-05-25 14:46
 • zmodyfikował: Marcin Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-25 14:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12952
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-25 14:48:42