Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Toruń, dnia 27 lipca 2020 r.

 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu

Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.74.2020.MT

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych, tj.: studni nr 3 i studni nr 4, zlokalizowanego w miejscowości  Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie pow. golubsko-dobrzyński na terenie działki ewid. nr 1/6 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo oraz odprowadzanie podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie działki ewid. nr 1/6 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego oznaczonego w ewid. R-W1, zlokalizowanego na terenie działki ewid. nr 75 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo

 

Wnioskodawca: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

reprezentowana przez: Pełnomocnika - Pana Witolda Maciejewskiego

 

Data złożenia wniosku: 12 luty 2020 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, Strony  mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji. Jednocześnie informuję, że  w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji akt sprawy celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym, e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-torun@wody.gov.pl i maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                        DYREKTOR

                                                                                                    Władysław Kołybski

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia (data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Otrzymują (ZPO):

 1. Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń /ePUAP/– z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie –m w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) w związku z art.401 ust. 3 ustawy Prawo wodne,
 5. a/a MT.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Witkowska
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2020-08-11 14:57

Metryka

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2020-08-11 14:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17849
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-11 14:58:29