Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu

Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

GD.ZUZ.5.421.536.2019.MK

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budową wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu (rowu melioracyjnego), na działkach o nr ewidencyjnych 9/3, 9/4, 10/2, 14 i 23 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń.

Wnioskodawca:                                             

PRINT Krzysztof Kaliski
Podzamek Golubski 47
87-400 Golub-Dobrzyń

Data złożenia wniosku:                4 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym informuję, ze strony na etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia z zastrzeżeniem, że termin ten nie biegnie w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, zgodnie z art. 15zzs ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz.U.
z 2020 r. poz. 374, poz. 568).

Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji akt sprawy celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą
sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail zz-torun@wody.gov.pl oraz monika.kielik@gdansk.rzgw.gov.pl.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 41 ustawy k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują (ZPO):

 1. Gmina Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń/ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
 2. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń/ePUAP/– z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
 4. aa MK.

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia (data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2020-05-15 15:11

Metryka

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2020-05-15 15:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17663
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-15 15:12