Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Zespół Szkół nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-26.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
1 - wywołanie strony głównej,
2 - przejście do menu głównego,
3 - przejście do treści strony,
4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
5 - przejście do wyszukiwarki,
6 - przejście do ułatwienia dostępności,
8 - wywołanie strony w wersji graficznej.
Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

Linux
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

macOS
Safari: Ctrl + litera/cyfra
Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Judyta Kwiatkowska, sekretariat@zs-2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 683 25 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87 - 400 Golub - Dobrzyń

Zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu odbywają się w trzech miejscach.

1. Pierwsze miejsce (budynek A): ul Kilińskiego 31, 87 - 400 Golub - Dobrzyń. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Do wejścia nr 1 (głównego) od strony ulicy Kilińskiego 31 nie prowadzą schody. Do wejścia nr 2 prowadzą dwustopniowe schodki. Do wejścia nr 3 nie prowadzą schody. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze po lewej stronie. W budynku nie ma przejść zabezpieczonych bramkami. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking  znajduje się z przodu budynku z wjazdem od strony ul. Kilińskiego 31. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Zespole Szkół nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Zespołem Szkół poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres: sekretariat@zs-2.pl

2. Drugie miejsce: ul Kilińskiego 10, 87 - 400 Golub - Dobrzyń. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia nr 1 prowadzą jednostopniowe schody. Do wejścia nr 2 prowadzą jednostopniowe schody.  W budynku nie ma przejść zabezpieczonych bramkami. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking  znajduje się z przodu budynku z wjazdem od strony ul. Kilińskiego 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Trzecie miejsce: ul. PTTK 10, 87 - 400 Golub - Dobrzyń (gospodarstwo przyszkolne). Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia nr 1 prowadzą jednostopniowe schody. Do wejścia nr 2 nie prowadzą  schody.  W budynku nie ma przejść zabezpieczonych bramkami. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking  znajduje się z przodu budynku z wjazdem od strony ul. PTTK 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Brzostowska
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2020-03-31 20:09
 • zmodyfikował: Marcin Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-26 12:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21229
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-26 12:59