Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Powiat jest podstawową jednostką zasadniczego podziału terytorialnego w Polsce. Przez to pojęcie poza odpowiednim terytorium rozumie się także lokalną wspólnotę samorządową. Konstytucja RP przyznaje samorządowi terytorialnemu uczestnictwo w sprawowaniu władzy państwowej. Jednocześnie opowiada się za zasadą decentralizacji władzy, która polega na przekazaniu przez centralne organy państwowe części zadań i kompetencji. Jako organ tej władzy wykonuje na podstawie i w granicach ustaw przysługującą mu część zadań publicznych, które służą zaspokajaniu potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Powiat ma prawo, a zarazem obowiązek podejmowania tylko tych zadań publicznych, które są mu wyraźnie przypisane przepisami ustaw. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne we własnym imieniu oraz na własną odpowiedzialność. Katalog zadań własnych powiatu ma charakter enumeratywny, który określony został w art. 4 ust. 1 u.s.p. "Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) pomocy społecznej, 3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4) polityki prorodzinnej, 5) wspierania osób niepełnosprawnych, 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 8) kultury fizycznej i turystyki, 9) geodezji, kartografii i katastru, 10) gospodarki nieruchomościami, 11) administracji architektoniczno-budowlanej, 12) gospodarki wodnej, 13) ochrony środowiska i przyrody, 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 18) ochrony praw konsumenta, 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 20) obronności, 21) promocji powiatu, 22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), 23) działalności w zakresie telekomunikacji". Zadania powiatu nie mogą naruszać ani pokrywać się z zadaniami gmin, które leżą w graniach danego powiatu. W kontekście zadań wykonywanych przez te gminy mają charakter uzupełniający i pomocniczy. Ponadto, powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej, która wykracza poza ramy zadań o charakterze użyteczności publicznej, co można uznać za przejaw osłabienia postulatu równości wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje, iż odrębne ustawy mogą określać inne zadania powiatu, mogą także określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41938
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-06 09:19