Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ustawowe zadania publiczne o charakterze ponadgminnym wykonywane przez powiat.

1) Edukacja publiczna.

2) Promocja i ochrona zdrowia.

3) Pomoc społeczna.

4) Polityka prorodzinna.

5) Wspieranie osób niepełnosprawnych.

6) Transport i drogi publiczne.

7) Kultura i ochrona dóbr publicznych.

8) Kultura fizyczna i turystyka.

9) Geodezja, kartografia i katastrat.

10) Gospodarka nieruchomościami.

11) Zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany.

12) Gospodarka wodna.

13) Ochrona środowiska i przyrody.

14) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.

15) Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

16) Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

17) Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

18) Ochrona praw konsumenta.

19) Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji.

20) Obronność.

21) Promocja powiatu.

22) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

  • data wytworzenia: 25.01.2006
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-01-25 14:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-23 10:56

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20090
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-23 10:56

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12706567
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-13 15:16

Stopka strony