Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe

ul.Plac 1000-Lecia 25,

87-400 Golub-Dobrzyń, 

Stanowisko ds. kadr, Monika Ciechanowska, parter, pok. S8

tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 w. 47

m.ciechanowska@golub-dobrzyn.com.pl 

II. Zadania i kompetencje stanowiska ds. kadr:

1. Stanowisko do spraw Kadr realizuje zadania  w zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych.
2. Do podstawowych  zadań  w szczególności należy:
1) prowadzenie ewidencji osobowej i akt pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
2) organizowanie i przeprowadzanie naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych;
3) opracowywanie projektu regulaminu naboru pracowników Starostwa i jego nowelizacji;
4) prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami pracowników;
5) koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z organizacją służby przygotowawczej i egzaminów końcowych;
6) opracowywanie projektu regulaminu służby przygotowawczej pracowników Starostwa i jego nowelizacji;
7) wykonywanie zadań dotyczących nawiązania, przebiegu pracy, stażu pracy, nagród jubileuszowych, urlopów oraz rozwiązania stosunku pracy pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa i jego nowelizacji;
9) prowadzenie spraw związanych z awansowaniem i nagradzaniem pracowników Starostwa;
10) prowadzenie spraw dotyczących profilaktycznych badań lekarskich;
11) prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji dla pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
12) prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników;
13) prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi;
14) prowadzenie spraw dotyczących zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz staży w Starostwie; 
15) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy przez pracowników; 
16) prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
17) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
18) sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia;
19) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 432
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-28 19:54

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12863056
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-16 20:38

Stopka strony