Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniuna budowę oraz zgłoszeń budowy

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego uruchomiona została wyszukiwarka publiczna RWDZ, która umożliwia przeszukiwanie rejestrów wniosków  o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy, o której mowa w art.w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. zgłoszeń budowy dotyczących: wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych). Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

W rejestrze upubliczniane są tylko te informacje, które dotyczą wniosków o pozwolenie na budowę i opisanych wyżej zgłoszeń budowy, składanych do organów administracji architektoniczno-budowlanej po 1 stycznia 2016r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych po tej dacie.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 605
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-12 10:31

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12863265
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-16 20:38

Stopka strony