Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

«kwiecień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Parter, pokój nr  S3
tel. 56 683 53 80 lub 56 683 53 81 wewn. 81-83
tel. bezpośredni: 56 682 18 37

Koordynator Biura: Marcin Nowak, e-mail: m.nowak@golub-dobrzyn.com.pl

Podinspektor ds. Informatyki, Inspektor Ochrony Danych: Bartłomiej Arentowicz, e-mail: b.arentowicz@golub-dobrzyn.com.pl

Zarządzanie kryzysowe: Krzysztof Skrzyniecki, e-mail: kryzys@golub-dobrzyn.com.pl 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor: Joanna Zadylak, e-mail: j.zadylak@golub-dobrzyn.com.pl 

Zadania i kompetencje Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego:

1.  Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego zapewnia obsługę i funkcjonowanie sieci komputerowej i informatycznej Starostwa oraz stosowanie w tym zakresie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych,  a także z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

2.  Do podstawowych zadań Biura w zakresie informatyki należy:

1) opracowywanie propozycji założeń polityki informatyzacji Starostwa;

2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem;

3) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci teleinformatycznych;

4) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i instalacją sprzętu komputerowego i oprogramowań;

5) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego;

6) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych oraz udzielanie bieżącego instruktażu w zakresie eksploatacji systemów i urządzeń informatycznych;

7) wykonywanie obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej powiatu;

8) pełnienie funkcji Administratora Systemu Informacji;

9) udostępnianie klientom wglądu do elektronicznej wersji Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich;

10) administrowanie stronami powiatu w mediach społecznościowych;

11) administrowanie Systemem Informacji Przestrzennej;

12) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą;

13) obsługa Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP;

14) zapewnienie wsparcia technicznego transmisji sesji Rady on-line.

3. Do podstawowych zadań Biura w zakresie bezpieczeństwa informacji należy:

1) przy współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji opracowywanie, monitorowanie oraz przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

2) utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację;

3) przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowanie działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy;

4) administrowanie uprawnieniami osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji do stopnia adekwatnego do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków;

5) zapewnienie zapoznania się  osób upoważnionych do przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami UE oraz prawa krajowego o ochronie danych oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji.

4. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej należy:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;

2) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego;

3) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;

4) wydawanie w imieniu Starosty organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego;

5) przedstawianie Staroście do zatwierdzenia gminne plany zarządzania kryzysowego;

6) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

7) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze  terrorystycznym oraz współdziałanie w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

8) współpraca z gminnymi (miejskimi i miejsko-gminnymi) zespołami zarządzania kryzysowego;

9) opracowywanie  powiatowych planów obrony cywilnej;

10) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń ludności  z zakresu obrony cywilnej;

11) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;

12) organizowanie akcji kurierskiej;

13) wykonywanie zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

14) realizowanie zadań w zakresie reklamowania radnych Rady oraz pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19055
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-12 21:27