Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informujemy, że w dniu 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta oraz zmiany w Kodeksie cywilnym.

Nowe zasady dotyczą zakupów w sklepach tradycyjnych, w Internecie i na pokazach. Konsumenci zyskali też nowe możliwości przy składaniu reklamacji. - wiecej na ten temat tutaj: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11397

Informacje dla konsumentów:

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11435

Bezpłatna infolinia konsumencka:
800 889 866
Czynna w dni powszednie w godz. 8:00-17:00

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Monika Ciechanowska
Starostwo Powiatowe
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56-683-53-80 lub 56-683-53-81 wew. 47

Rzecznik przyjmuje w pokoju numer S8

e-mail: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl


Do zadań Rzecznika należy:

1.  Z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów stosunek pracy nawiązuje Starosta.

2. Rzecznik Konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany Staroście.

3. Rzecznik Konsumentów jest organizacyjnie wyodrębniony w strukturze Starostwa.

4. Do zadań Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenta;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwą miejscowo delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

6) wykonywanie innych zadań określonych  w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

1. Przepisy konsumenckie
2. Rzecznik radzi   
3. Problemy zgłaszane przez konsumentów
4. Współdziałanie z innymi  
5. Lista rzeczoznawców   
6. Wzory umów      
7. Druki procesowe    
8. Klauzule abuzywne

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-05-31 14:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-28 20:16

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32726
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-28 20:16

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965043
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony