Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Finansowy

I piętro nad ZUSem, tel. 56 683-53-80,81 wew. 31-33, 51, 61-65

Skarbnik Powiatu - Zbigniew Szyjkowski, z.szyjkowski@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 51

Główny Księgowy - Wioletta Tucholska, w.tucholska@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 31

Mariola Romańczuk, m.romanczuk@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 31

Sylwia Waśkiewicz, s.waskiewicz@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 31

Elżbieta Chojnicka, e.chojnicka@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 61

Magdalena Klejnowska, m.klejnowska@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 62

Beata Trzpiot, b.trzpiot@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 62

Kinga Januszewska, k.januszewska@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 63

Mariola Piórkowska, m.piorkowska@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 64

Monika Wieluńska, m.wielunska@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 65

 

II. Zadania i kompetencje Wydziału Finansowego:

1. Wydział Finansowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez powiatowe jednostki organizacyjne, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

2. Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;

2) opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu;

3) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;

4) windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa;

5) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

6) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

7) sporządzanie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;

8) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

9) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;

10) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;

11) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;

12) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;

13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

14) obsługa finansowa i księgowa Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

15) prowadzenie na podstawie stosownej uchwały Rady Powiatu oraz zgodnie z zawartymi porozumieniami, pełnej obsługi finansowej i księgowej następujących jednostek organizacyjnych Powiatu:

a) Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,

b) Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,

c) Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,

d) Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim,

e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem,

f) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu,

g) Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,

h) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem,

i) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu;

16) współdziałanie z inspektorem ds. oświaty w zakresie dokonywania wydatków przez poszczególne szkoły i placówki oświatowe.

Budżet powiatu ...

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-05-31 14:29
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 20:46

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26304
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-30 11:25

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10528916
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-17 12:40

Stopka strony