Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Finansowy

I piętro nad ZUSem, tel. 56 683-53-80,81 wew. 31-33, 51, 61-65

Skarbnik Powiatu - Zbigniew Szyjkowski, z.szyjkowski@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 51

Główny Księgowy - Wioletta Tucholska, w.tucholska@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 31

Mariola Romańczuk, m.romanczuk@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 31

Sylwia Waśkiewicz, s.waskiewicz@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 31

Elżbieta Chojnicka, e.chojnicka@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 61

Magdalena Klejnowska, m.klejnowska@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 62

Beata Trzpiot, b.trzpiot@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 62

Kinga Januszewska, k.januszewska@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 63

Mariola Piórkowska, m.piorkowska@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 64

Monika Wieluńska, m.wielunska@golub-dobrzyn.com.pl, wew. 65

 

II. Zadania i kompetencje Wydziału Finansowego:

1.  Wydział Finansowy prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez powiatowe jednostki organizacyjne, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

2. Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;

2) przygotowanie projektów uchwał w zakresie gospodarki finansowej i budżetu Powiatu;

3) przygotowanie projektu uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu oraz jej zmian wraz w wykazem przedsięwzięć;

4) informowanie jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży o zmianach w planach finansowych wydatków i dochodów wynikających z uchwała Zarządu i Rady;

5) nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;

6) windykacja należności budżetowych Starostwa Powiatowego, Powiatu i Skarbu Państwa;

7) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

8) przyjmowanie i kontrola okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych od jednostek organizacyjnych powiatu;

9) sporządzanie sprawozdawczości budżetowych i finansowych;

10) sporządzanie zbiorczych, skonsolidowanych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu Powiatu;

11) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

12) prowadzenie dokumentacji płacowej,  świadczeń z ubezpieczeń społecznych i świadczeń skarbowych;

13) prowadzenie obsługi kasowej starostwa;

14) rozliczanie podróży służbowych;

15) sporządzenie list płac – „diety radnych”;

16) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;

17) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową z zakresie budżetu;

18)opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;

19) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

20) obsługa finansowa i księgowa Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

21) obsługa finansowa i księgowa Funduszu Pracy;

22) obsługa finansowa i księgowa opłaty ewidencyjnej oraz sporządzanie sprawozdania;

23) obsługa finansowa i księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

24) obsługa finansowa i księgowa Starostwa Powiatowego;

25) ewidencja finansowo-księgowa i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych wymagających wyodrębnionej ewidencji księgowej;

26) kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji finansowo-księgowej;

27) prowadzenie ewidencji rejestru zakupu i sprzedaży podatku VAT;

28) sporządzanie deklaracji podatku VAT 7 oraz wystawianie faktur;

29) prowadzenie na podstawie stosownej uchwały rady Powiatu oraz zgodnie z zawartymi porozumieniami, pełnej obsługi finansowej i księgowej następujących jednostek organizacyjnych Powiatu:

a) Zespół  Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,

b) Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,

c) Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,

d) Zespół  Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim,

e) Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem,

f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu,

g) Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,

h) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem,

i) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu,

j) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu.

30) współdziałanie z inspektorem ds. oświaty w zakresie dokonywania wydatków przez poszczególne szkoły i placówki oświatowe.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30657
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-28 20:12

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12520535
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-14 10:19

Stopka strony