Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2021» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Toruń, dnia 11 września 2020 r.

 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu

Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

 

GD.ZUZ.5.4210.75.2020.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się dwóch studni głębinowych, tj.: studni nr 2 (dz. ewid. nr 1/13 obręb ewid. nr 0021 Wielka Łąka) i studni nr 3 (dz. ewid. nr 32/9 obręb ewid. nr 0021 Wielka Łąka), zlokalizowanego w miejscowości Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński oraz odprowadzanie podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie działki ewid. nr 1/13 obręb ewid. nr 0021 Wielka Łąka istniejącym wylotem do rurociągu melioracyjnego na terenie działki ewid. nr 33/2 obręb ewid. nr 0021 Wielka Łąka uchodzącego do rowu melioracyjnego R-30 na wysokości działki ewid. nr 54/6 obręb ewid. nr 0021 Wielka Łąka.

 

Wnioskodawca: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie reprezentowana przez Pełnomocnika – Pana Witolda Maciejewskiego

 

Data złożenia wniosku: 12 lutego 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 po wcześniejszym telefonicznym – /56/ 306 71 28 ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji. Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji akt sprawy celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym, e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-torun@wody.gov.pl i maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia (data wywieszenia
i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Otrzymują (ZPO):

 1. Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie /ePUAP/ – z prośbą
  o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób
  w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń /ePUAP/ – z prośbą
  o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób
  w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 4. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne,
 5. a/a MT.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Witkowska
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2021-06-02 15:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5642
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-02 15:18:03