Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
456789dzień: 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

(56) 683 53 80, 81 wew. 53

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, Łukasz Mazurkiewicz, II piętro, pok. S22, l.mazurkiewicz@golub-dobrzyn.com.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, Agnieszka Wiwatowska, II piętro, pok. S22, a.wiwatowska@golub-dobrzyn.com.pl

Aneta Pietrzak - podinspektor, II piętro, pok. S22, a.pietrzak@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych:

1. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, a także związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych UE, innych zewnętrznych instrumentów finansowych oraz polityką rozwoju.
2. Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych należy:
1)  przeprowadzenie według procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych oraz dyrektywami Unii Europejskiej, Banku Światowego itp., przypisanym do realizacji Wydziałom Starostwa i powiatowym jednostkom organizacyjnym, a w szczególności:
a)  przygotowywanie dokumentacji celem ogłaszania przetargów (opisu przedmiotu zamówienia dokonuje stanowisko merytoryczne),
b) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c)  udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,
d) udział w pracach komisji przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej komisji,
e) udział w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
f) sporządzanie protokołów postępowania o zamówienie publiczne;
2)  opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji lub publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w ciągu 12 miesięcy zamówieniach o znacznej wartości lub planowanych umowach ramowych przewidujących udzielanie takich zamówień;
3)  prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
4)  prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się;
5)  koordynacja udzielania zamówień publicznych w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych;
6)  prowadzenie czynności kontrolnych nad postępowaniami prowadzonymi przez Wydziały Starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne pod względem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000 zł i określenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych o wartości przekraczającej 130.000 zł;
7)  prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych;
8)  opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorów postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się;
9)  wyszukiwanie i gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych;
10) pozyskiwanie środków, realizacja i rozliczanie projektów nieinwestycyjnych (miękkich) współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programów krajowych i regionalnych przypisanych do realizacji Starostwu;
11) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych;
12) przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, w tym w miarę potrzeb:
a)  powoływanie zespołów do opiniowania i pomocy w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wymagających współdziałania z innymi Wydziałami Starostwa,
b)  koordynacja i sprawowanie nadzoru nad pracami powoływanych zespołów;
13) koordynacja i nadzór nad sporządzaniem strategicznych dokumentów dotyczących polityki rozwoju Powiatu;
14) sporządzanie w miarę potrzeb sprawozdań na temat stanu realizacji strategii rozwoju obszaru społeczno-gospodarczego w zakresie dotyczącym Powiatu, przedstawianie zagrożeń w jej realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji.
2. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28410
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-03 14:03:25