Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Menu przedmiotowe

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:

Wybrany rok: 2019

Odnaleziono pozycji: 14

zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-06-13 godz. 13:10 do poniedziałek 2019-07-01 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-07-05 godz. 19:05
Zapytanie ofertowe nr 2/3/2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 1-dniowych warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy oraz rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wraz z usługą gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-05 19:05
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-06-03 godz. 15:15 do środa 2019-06-12 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-06-13 godz. 13:10
Zapytanie ofertowe nr 2/2/2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 1-dniowych warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy oraz rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wraz z usługą gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-13 13:10
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-05-20 godz. 19:05 do poniedziałek 2019-05-27 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-05-31 godz. 10:20
Zapytanie ofertowe nr 2/2019  Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 1-dniowych warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy oraz rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wraz z usługą gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
ostatnia aktualizacja: 2019-05-31 10:20
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2019-04-24 godz. 21:35 do wtorek 2019-05-14 godz. 10:00
I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO          Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu      ul. PTTK11; 87-400 Golub-Dobrzyń      NIP:503-003-54-77      e-mail: zdp@golub-dobrzyn.com.pl      tel./faks()-56) 683-22-86      godziny urzędowania- od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00    II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ...
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2019-03-14 godz. 14:00 do piątek 2019-03-29 godz. 10:00
Zapytanie ofertowe nr 1/2019 Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest poniżej.
ostatnia aktualizacja: 2019-04-17 12:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-03-01 godz. 14:45 do poniedziałek 2019-03-11 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-03-20 godz. 13:40
Ogłoszenie nr 520211-N-2019 z dnia 2019-03-01 r.    Zarząd Dróg Powiatowych: Dostawa emulsji asfaltowej oraz mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na gorąco na 2019 rok OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:  Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:  Zamówienia publicznego...
ostatnia aktualizacja: 2019-03-20 13:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-03-01 godz. 14:50 do poniedziałek 2019-03-11 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2019-03-20 godz. 13:35
Ogłoszenie nr 520327-N-2019 z dnia 2019-03-01 r.    Zarząd Dróg Powiatowych: „Dostawa materiałów drogowych do remontów dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:  Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:  Zamówienia publicznego...
ostatnia aktualizacja: 2019-03-20 13:35
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2019-03-13 godz. 14:55 do czwartek 2019-03-21 godz. 09:00
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Kelner, Kelner od win, Serwis Specjalny, Kelner Merchant, Barman &Hydrosommelier”  w ramach projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”. Postępowanie niniejsze jest przeprowadzane na zasadach przewidzianych przez Ustawę  z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-01-29 godz. 15:05 do czwartek 2019-02-14 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-02-20 godz. 20:05
Początek formularza Ogłoszenie nr 508156-N-2019 z dnia 2019-01-29 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2019-02-20 20:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-01-30 godz. 20:05 do czwartek 2019-02-14 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2019-02-20 godz. 20:00
Ogłoszenie nr 508507-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.    Zarząd Dróg Powiatowych: Zakup wraz z dostawą piasku 0/3 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:  Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:  Zamówienia publicznego Zamówienie...
ostatnia aktualizacja: 2019-02-20 20:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2019-02-12 do wtorek 2019-02-26 godz. 10:00
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wyposażenie pracowni dla zawodu TŻiUG w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim w ramach projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko – Dobrzyńskim” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach. Do...
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2019-01-23 godz. 14:00 do środa 2019-01-30 godz. 09:30
Powiat Golubsko-Dobrzyński zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Postępowanie niniejsze nie jest przeprowadzone na zasadach przewidzianych przez Ustawę z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (wyłączone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp, tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). ...
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2019-01-22 godz. 08:35 do wtorek 2019-01-22 godz. 10:00
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz odbiór zużytych tonerów/tuszy w 2019r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Postępowanie niniejsze nie jest przeprowadzone na zasadach przewidzianych przez Ustawę z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (wyłączone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy...
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2019-01-08 godz. 15:15 do piątek 2019-01-25 godz. 10:00
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza do złożenia oferty na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.     Postępowanie prowadzone jest na...

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12308907
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-18 14:31

Stopka strony