Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II w 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu przypomina, iż od dnia 1 września 2021 r. do dnia 10 października 2021 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2021/2022) osoby z niepełnosprawnością posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (bądź równoważny) będący uczniami szkół policealnych lub studentami mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”- Moduł II
 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz na stronie internetowej https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/168,powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie , a także w darmowym systemie SOW na stronie  https://sow.pfron.org.pl/:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W 2021 r. kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia

– do 1 000,00 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

 – do 1 500,00 zł dla pozostałych Wnioskodawców;

 1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł;
 2. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona  o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2 000,00 zł jest możliwe wyłącznie, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę. Udział własny ponosi zatrudniony uczeń/student
w wysokości co najmniej 15 % wartości czesnego gdy korzysta z pomocy w ramach jednej formy kształcenia, zaś 65 % na drugiej i kolejnych.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia:

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 500,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 2. 700,00 zł (kryterium Realizatora) – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub/i ma niepełnosprawność sprzężoną lub/i jego niepełnosprawność istnieje od urodzenia,
 3. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
 5. 200,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2020 r. lub
  w 2021 r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 800,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (System Obsługi Wsparcia), przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie to jest jednorazowe),
 9. 500,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1 000,00 zł lub 1 500,00 zł ze zwiększeniami) jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki
  w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie  przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia  następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał  na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu pn.  „Aktywny samorząd" w 2021 r. zamieszczonymi na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/ oraz o osobisty bądź telefoniczny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1,

tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266, e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy  do uczestnictwa w programie!!!

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jurkiewicz
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2021-09-01 12:07
 • zmodyfikował: Marcin Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-01 12:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5026
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-01 12:47