Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OK.RL.ZP/3421-3/07
Golub-Dobrzyń 17.09.2007r

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania map glebowo-rolniczych  w wersji cyfrowej dla 16 obrębów  ewidencyjnych.  Nr sprawy: OKRLZP.3421-3/07

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEOS
ul. Lisia 22C
87-100 Toruń
Cena brutto oferty : 36.600,00 zł
(słownie: trzydzieści sześć tys. sześćset zł. brutto)

 W postępowaniu złożono jeszcze jedną  ważną ofertę , którą złożyła firma:

 GEODEZJA” Zbigniew Panter
 Wrocki 77
 87-400 Golub-Dobrzyń
 Cena brutto oferty: 42.700,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tys. siedemset zł. brutto)

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzonym badaniu i ustaleniu, że obie spełniają wymogi  Państwa oferta  została uznana za najkorzystniejszą cenowo w prowadzonym postępowaniu.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Pzp Urzędu Zamawiającego informuje, że  w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty, nie wykluczono też    żadnego  wykonawcy z postępowania.

                                                  Starosta Golubsko-Dobrzyński
                                                           Wojciech Kwiatkowski

  • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Nowak
    data wytworzenia: 19.09.2007
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-19 13:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-09-19 13:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5270
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-09-19 13:57

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12877357
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 12:39

Stopka strony