Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1 z dnia 10.01.2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania czynności zwiazanych z wyborem na wolne stanowisko urzędnicze.Pobierz
Zarządzenie nr 2 z dnia 12.01.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową pracownikowi zatrudnionemu w Starostwie Powiatowym w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 3 z dnia 25.01.2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania czynności zwiazanych z wyborem na wolne stanowisko urzędnicze.Pobierz
Zarządzenie nr 4 z dnia 25.01.2007r. zmieniające Zarządzenie nr 21/2006 w sprawie powołania komisji likwidacyjnejPobierz
Zarządzenie nr 5 z dnia 19.02.2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonywania czynności związanych z wyborem na wolne stanowisko urzędnicze.Pobierz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-02-27 11:18
Zarządzenie nr 6 z dnia 07.03.2007r. w sprawie powołania 3-osobowej komisji, która podejmie czynności obejmujące przegląd przechowywanej w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw w dniu 12 listopada 2006r., wydzielenie z niej materiałów archiwalnych i niearchiwalnych, a także przekazanie dokumentacji archiwalnej Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu oraz zniszczenie dokumentacji niearchiwalnejPobierz
Zarządzenie nr 7 z dnia 14.03.2007r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań związanych z reorganizacją Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 8 z dnia 15.03.2007r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 9 z dnia 19.03.2007r. w sprawie uruchomienia służby stałych dyżurów i dyżurów całodobowych na terenie powiatu golubsko - dobrzyńskiegoPobierz
Zarządzenie nr 10 z dnia 20.03.2007r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnejPobierz
Zarządzenie nr 11 z dnia 21.03.2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999r. Dot. Powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Ogłoszenie Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 21.03.2007r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2007Pobierz
Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26.03.2007r. w sprawie mozliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób NiepełnosprawnychPobierz
Zarządzenie nr 14 z dnia 10.04.2007r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw społeczeństwa informacyjnegoPobierz
Zarządzenie nr 15 z dnia 22.05.2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do powiatowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej pn. "Bezpieczne Życie"Pobierz
Zarządzenie nr 16 z dnia 23.05.2007r. Zmieniające zarządzenie nr 31/2006 Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej i ustalenia zastępstwa w przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii tajnej w Starostwie Powiatowym w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 17 z dnia 30.05.2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania czynności związanych z wyborem na wolne stanowisko urzędniczePobierz
Zarządzenie nr 18 z dnia 22.06.2007r. w sprawie: zmiany Zarzadzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999r. dot. powołania Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 19 z dnia 04.07.2007r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2007-2011Pobierz
Zarządzenie nr 20 z dnia 19.07.2007r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowegoPobierz
Zarządzenie nr 21 z dnia 23.07.2007r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2006 Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 22 z dnia 31.08.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów, na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu PaństwaPobierz
Zarządzenie nr 23 z dnia 03.09.2007r. zmieniające Zarządzenie Nr 25/2006 w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i zakresu jego działaniaPobierz
Zarządzenie nr 24 z dnia 11.09.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 14 000 euro na opracowanie map glebowo-rolniczych w wersji cyfrowej dla 16 obrębów ewidencyjnychPobierz
Zarządzenie nr 25 z dnia 12.09.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 14 000 EuroPobierz
Zarządzenie nr 26 z dnia 01.10.2007r. w sprawie powołania komisji ds.. Oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ponieżej 14 000 euro dot. Wymiany stolarki okiennej z drewnianej zespolonej na PCV w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 27 z dnia 04.10.2007r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurówPobierz
Zarządzenie nr 28 z dnia 18.10.2007r. w sprawie powołania zespołu ds.. Oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ w Kowalewie Pomorskim Pobierz
Zarządzenie nr 29 z dnia 19.10.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale stanowiące własność Skarbu Państwa znajdujące się na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Pobierz
Zarządzenie nr 30 z dnia 31.10.2007r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro dot. wykonania mebli biurowych na potrzeby modernizacji i adaptacji obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPobierz
Zarządzenie nr 31 z dnia 05.11.2007r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro dot. wymiany okien w budynkach mieszkalnych przy ul. PTTK 5 i 7 będących własnością Starostwa Powiatowego w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 32 z dnia 08.11.2007r. w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego oraz jednostki usuwającej pojazdy z drogiPobierz
Zarządzenie nr 33 z dnia 12.11.2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 34 z dnia 12.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawki na pokrycie kosztów ogrzewania oraz wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku położonym przy ul. Plac Wolności 6 w Kowalewie PomorskimPobierz
Zarządzenie nr 35 z dnia 12.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawki na pokrycie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej do lokali oraz wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej do lokali dla budynku połozonego przy ul. Plac Wolności 6 w Kowalewie PomorskimPobierz
Zarządzenie nr 36 z dnia 12.11.2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania scieków do lokali mieszkalnych i użytkowych dla budynku położonego przy ul. Plac wolności 6 w Kowalewie Pomorskim stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.Pobierz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-01-24 11:14
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-01-24 11:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8287
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-22 11:46

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112502
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony