Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania czynności związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze Pobierz
Zarządzenie nr 2 z dnia 10.01.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę usługi opracowania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego oraz Skarbu Państwa zakres prac na rok 2006. Pobierz
Ogłoszenie Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 23.02.2006r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2006 Pobierz
Zarządzenie nr 4 z dnia 24.02.2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania czynności związanych z wyborem na wolne stanowisko urzędnicze Pobierz
Zarządzenie nr 5 z dnia 28.02.2006r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Pobierz
Zarządzenie nr 6 z dnia 21.03.2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Pobierz
Zarządzenie nr 7 z dnia 21.03.2006r. w sprawie ustalenia druków komunikacyjnych jako druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Dróg Pobierz
Zarządzenie nr 8 z dnia 21.03.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999r. dot powołania Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 9 z dnia 29.03.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu Inwentaryzacyjnego w celu przeprowadzenia weryfikacji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Pobierz
Zarządzenie nr 10 z dnia 03.04.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę zakupu i dostawy regałów: dwóch jezdnych przesuwanych dwustronnych i jednego stacjonarnego jednostronnego z przeznaczeniem na wyposażenie archiwum Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 11 z dnia 26.04.2006r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej i ustalenia zastępstwa w przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii tajnej w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 12 z dnia 12.05.2006r. w sprawie sprostowania zaistniałego błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 6/2004 Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 01.09.2004r. Pobierz
Zarządzenie nr 13 z dnia 24.05.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do powiatowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej pn. "Bezpieczne Życie" Pobierz
Zarządzenie nr 14 z dnia 26.05.2006r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 15 z dnia 07.07.2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Systemie zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 16 z dnia 07.07.2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania czynności związanych z wyborem na wolne stanowisko urzędnicze Pobierz
Zarządzenie nr 17 z dnia 19.07.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa Pobierz
Zarządzenie nr 18 z dnia 11.08.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji klas użytków i zalesień wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla potrzeb aktualizacji danych ewidencji gruntów części obrębów położonych na terenie gmin: Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno, Ciechocin i gminy Kowalewo Pomorskie. Pobierz
Zarządzenie nr 19 z dnia 18.08.2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania czynności związanych z wyborem na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze. Pobierz
Zarządzenie nr 20 z dnia 20.08.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: na wykonanie "Konwersji do systemu EWID2000 istniejących danych opisowych EGiB z programu EGBwin, danych graficznych z programu MACROSTATION, danych PODGIK z Programu Ośrodek, Programu Bank Osnów oraz Szkolenie pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie obsługi systemu EWID2000" Utworzenie bazy ewidencji budynków i lokali na mieście Golub-Dobrzyń (Obręb 4,5,7,8) i Kowalewo Pomorskie (Obręb 1,2,3,4) Pobierz
Zarządzenie nr 21 z dnia 12.09.2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej Pobierz
Zarządzenie nr 22 z dnia 12.09.2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 23 z dnia 14.10.2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds.. Rozwoju lokalnego Pobierz
Zarządzenie nr 24 z dnia 02.10.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa Pobierz
Zarządzenie nr 25 z dnia 02.10.2006r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i zakresu jego działania Pobierz
Zarządzenie nr 26 z dnia 07.12.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę usługi opracowania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - zakres prac na rok 2007 Pobierz
Zarządzenie nr 27 z dnia 07.12.2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego Pobierz
Zarządzenie nr 28 z dnia 20.12.2006r. w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu oraz jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 29 z dnia 20.12.2006r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 30 z dnia 28.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania czynności związanych z wyborem na wolne stanowisko urzędnicze Pobierz
Zarządzenie nr 31 z dnia 28.12.2006r. zmieniające zarządzenie nr 11 Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej i ustalenia zastepstwa w przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii tajnej w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-02-27 11:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-07 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8991
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-22 11:46

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112445
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony