Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1 z dnia 15.02.2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999r. dot. Powołania Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 2 z dnia 25.02.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę (praca z dokumentami posiadającymi klauzule zastrzeżone wobec osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji PoborowejPobierz
Zarządzenie nr 3 z dnia 04.03.2005 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Golubsko - DobrzyńskiegoPobierz
Zarządzenie nr 4 z dnia 08.03.2005r.zmieniające Zarządzenie nr 21/2004r. Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 07.12.2004r. w sprawie powołania Powiatowej Rady ZatrudnieniaPobierz
Zarządzenie nr 5 z dnia 05.04.2005r. w sprawie ogłoszenia w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu dnia 08.04.2005r. dniem wolnym od pracyPobierz
Ogłoszenie Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 31.03.2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w roku kalendarzowym 2005.Pobierz
Zarządzenie nr 7 z dnia 19.04.2005r. Zmieniające Zarządzenie nr 6/2003 Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 05.02.2003r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej i ustalenia zastępstwa w przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii tajnej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 8 z dnia 02.06.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: roboty budowlane dot. Wymiany wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią w Zespole Szkół w Kowalewie PomorskimPobierz
Zarządzenie nr 9 z dnia 09.06.2005r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę: usługa wyceny nieruchomości położonej w Kowalewie Pomorskim, stanowiącej własność Skarbu PaństwaPobierz
Zarządzenie nr 10 z dnia 15.06.2005r. w sprawie powołania Zespołu Inwentaryzacyjnego w celu przeprowadzenia weryfikacji zasobu nieruchomości Skarbu PaństwaPobierz
Zarządzenie nr 11 z dnia 15.06.2005r. w sprawie utworzenia systemu służby stałych dyżurów na terenie powiatu golubsko - dobrzyńskiegoPobierz
Zarządzenie nr 12 z dnia 15.06.2005r. w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia służby w systemie stałych dyżurów w Starostwie Powiatowym w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 13 z dnia 27.06.2005r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę usługi inwentaryzacji budowlanej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko - DobrzyńskiegoPobierz
Zarządzenie nr 14 z dnia 15.07.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu PaństwaPobierz
Zarządzenie nr 15 z dnia 15.07.2005r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: na wykonanie usługi ponownej klasyfikacji gleboznawczej gruntów (na wniosek stron) w gminach Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno.Pobierz
Zarządzenie nr 16 z dnia 26.06.2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999r. dot. Powołania Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Porozumienie w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego mlodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy z dnia 4 sierpnia 2005r.Pobierz
Zarządzenie nr 18 z dnia 29.08.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:"roboty budowlane - przebudowa sanitariatów wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i wbudowanie instalacji wentylacyjnej w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 6"Pobierz
Zarządzenie nr 19 z dnia 16.09.2005r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia analizy przydatności materiałów geodezyjnych i kartograficznych i zakwalifikowania ich do wyłączenia z zasobuPobierz
Zarządzenie nr 20 z dnia 16.09.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 21 z dnia 05.10.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę usługi polegającej na wycenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego: - położonej w Golubiu - Dobrzyniu przy ul. J.G.Koppa 1c/10, - położonej w Białkowie gm. Golub-Dobrzyń dz. Nr 14319 oraz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sierakowo gm. Golub-DobrzyńPobierz
Zarządzenie nr 22 z dnia 05.10.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na roboty budowlane dot. remontu kotłowni miałowej w budynkach Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim (budynki byłego internatu i byłego Sądu)Pobierz
Zarządzenie nr 23 z dnia 10.10.2005r. w sprawie wprowadzenia: "Systemu zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu"Pobierz
Zarządzenie nr 24 z dnia 25.10.2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnejPobierz
Zarządzenie nr 25 z dnia 18.11.2005r. w sprawie wznowienia działalności Powiatowej Komisji PoborowejPobierz
Zarządzenie nr 26 z dnia 08.12.2005r. w sprawie powołania Komisji InwentaryzacyjnejPobierz
Zarządzenie nr 27 z dnia 15.12.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów biurowych i akcesorii komputerowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu - DobrzyniuPobierz
Zarządzenie nr 28 z dnia 22.12.2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2000 z dnia 20 grudnia 2000r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 29 z dnia 29.12.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu PaństwaPobierz
Zarządzenie nr 30 z dnia 29.12.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu PaństwaPobierz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-02-27 07:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-02-27 08:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6556
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-22 11:45

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112462
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony