Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1 z dnia 09.01.2002r. w sprawie powołania Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 2 z dnia 21.01.2002r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru zarządzającego nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości. Pobierz
Zarządzenie nr 3 z dnia 23.01.2002r. w sprawie powołania Komisji ds.. Opiniowania wniosków o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych oraz w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych Pobierz
Zarządzenie nr 4 z dnia 04.03.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w sprawie bankowej obsługi budżetu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Pobierz
Zarządzenie nr 5 z dnia 15.03.2002r. w sprawie powołania pełnomocnika ds.. Ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 6 z dnia 28.03.2002r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2002  
Zarządznie nr 7 z dnia 15.04.2002r. w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów biurowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu i placówek oświatowych podległych Powiatowi Golubsko - Dobrzyńskiemu Pobierz
Zarządzenie nr 8 z dnia 15.04.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawe środków czystości z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu i placówek oświatowych podległych Powiatowi Golubsko - Dobrzyńskiemu Pobierz
Zarządzenie nr 9 z dnia 24.04.2002r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką Pobierz
Zarządzenie nr 10 z dnia 16.05.2002r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę dotyczącym wykonania i dostawę tablic rejestracyjnych Pobierz
Zarządzenie nr 11 z dnia 22.05.2002r. w sprawie powolania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania spisu z natury w Powiatowym Zespole Usług Projektowych w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 12 z dnia 01.07.2002r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15.06.1999r. Dot. Powołania Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zmienionego Zarządzeniem Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego Nr 4/2000 z dnia 05.06.2000r. Pobierz
Zarządzenie nr 13 z dnia 18.06.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i instalację kserokopiarek z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 14 z dnia 01.07.2002r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia Pobierz
Zarządzenie nr 15 z dnia 15.07.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Pobierz
Zarządzenie nr 16 z dnia 25.07.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych Pobierz
Zarządzenie nr 17 z dnia 19.09.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zakupu i dostawy opału dla placówek oświatowych i dwóch budynków mieszkalnych podległych Powiatowi Golubsko - Dobrzyńskiemu Pobierz
Zarządzenie nr 18 z dnia 21.10.2002r. w sprawie powoałania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór agenta emisji obligacji powiatowych Pobierz
Zarządzenie nr 19 z dnia 25.10.2002r. w sprawie wyznaczenia jednostki usuwajacej pojazdy z drogi Pobierz
Zarządzenie nr 20 z dnia 25.10.2002r. w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego Pobierz
Zarządzenie nr 21 z dnia 05.12.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz akcesowiów komputerowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego Pobierz
Zarządzenie nr 22 z dnia 23.12.2002r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu golubsko - dobrzyńskiego Pobierz
Zarządzenie nr 23 z dnia 24.12.2002r. w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu pod nazwą: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-02-22 14:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-09 08:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3168
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-09 08:54

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112491
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony