Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1 z dnia 18.01.2001r. w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego Pobierz
Zarządzenie nr 2 z dnia 18.01.2001r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego Pobierz
Zarządzenie nr 3 z dnia 19.02.2001r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie nieprzetargowym zapytania o cenę w sprawie zakupu, dostawy i instalacji sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 4 z dnia 22.02.2001r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie nie przetargowym zapytania o cenę w sprawie zakupu i dostawy materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu i placówek oświatowych podległych Powiatowi Golubsko - Dobrzyńskiemu Pobierz
Zarządzenie nr 5 z dnia 22.02.2001r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie nie przetargowym zapytania o cenę w sprawie zakupu i dostawy środków czystości na potrzeby placówek oswiatowych podległych Powiatowi Golubsko - Dobrzyńskiemu Pobierz
Zarządzenie nr 6 z dnia 22.02.2001r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie nie przetargowym zapytania o cenę w sprawie zakupu i dostawy opału na potrzeby palcówek oświatowych podległych Powiatowi Golubsko - Dobrzyńskiemu Pobierz
Zarządzenie nr 7 z dnia 22.02.2001r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie nie przetargowym zapytania o cenę w sprawie zakupu i dostawy paliw na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu i placówek oswiatowych podległych Powiatowi Golubsko - Dobrzyńskiemu Pobierz
Zarządzenie nr 8 z dnia 03.03.2001r. w sprawie Planu Akcji Kurierskiej dla Powiatu Golub-Dobrzyń Pobierz
Zarządzenie nr 9 z dnia 28.03.2001r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2001  
Zarządzenie nr 10 z dnia 28.03.2001r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w w trybie nie przetargowym zapytania o cenę w sprawie zakupu i dostawy środków czystości na potrzeby placówek oswiatowych podległych Powiatowi Golubsko - Dobrzyńskiemu. Pobierz
Zarządzenie nr 11 z dnia 02.04.2001r. w sprawie ustalenia norm przydziału napojów i środków higieny osobistej przypadających na jeden miesiąc pracy pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 12 z dnia 02.05.2001r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę w sprawie usługi likwidacji SP ZOZ Golub-Dobrzyń Pobierz
Zarządzenie nr 13 z dnia 21.05.2001r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę w sprawie usługi udzielenia kredytu długoterminowego Pobierz
Zarządzenie nr 14 z dnia 08.06.2001r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargowym dotyczącym wykonania - inwentaryzacji i przeglądu poziomej osnowy szczegółowej III klasy na obiekcie - Powiat Golub-Dobrzyń. Pobierz
Zarządzenie nr 15 z dnia 30.06.2001r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym wykonania modernizacji wejścia "B" w budynku administracyjnym przy ul. Plac Tysiąclecia 25 w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 16 z dnia 17.07.2001r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym wykonania modernizacji wejścia "B" w budynku administracyjnym przy ul.Plac Tysiącelcia 25 w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 17 z dnia 10.08.2001r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w sprawie realizacji projektu - "Remont świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wielgiem B-25-0114" Pobierz
Zarządzenie nr 18 z dnia 10.08.2001r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w sprawie zakupów krajowych na doposażenie światlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wielgiem Pobierz
Zarządzenie nr 19 z dnia 10.10.2001r. w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji Pobierz
Zarządzenie nr 20 z dnia 15.10.2001r. w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę dotyczącym zakupu i dostawy opału z przeznaczeniem dla placówek oswiatowych i budynków mieszkalnych podległych Powiatowi Golubsko - Dobrzyńskiemu na sezon grzewczy 2000-2001 Pobierz
Zarządzenie nr 21 z dnia 15.10.2001r w sprawie powołania komisji odbioru modernizacji wejścia "B" w budynku administracyjnym połozonym w Golubiu - Dobrzyniu Pl. Tysiąclecia 25 Pobierz
Zarządzenie nr 22 z dnia 15.11.2001r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli Pobierz
Zarządzenie nr 23 z dnia 15.11.2001r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i zakresu jego działania Pobierz
Zarządzenie nr 24 z dnia 28.11.2001r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do sprawdzenia znajomości topografii miejscowości przez kierujących taksówkami osobowymi. Pobierz
Zarządzenie nr 25 z dnia 26.11.2001r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2001 Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 10.08.2001r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w sprawie zakupów krajowych na doposażenie światlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wielgiem. Pobierz
Zarządzenie nr 26 z dnia 26.11.2001r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2001 Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 10.08.2001r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w sprawie realizacji projektu - "Remont świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wielgiem B-25-0114" Pobierz
Zarządzenie nr 27 z dnia 18.12.2001r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego. Pobierz
Zarządzenie nr 28 z dnia 18.12.2001r. dot. powołania Powiatowego Zespołu ds.. Ewakuacji (Przyjęcia) ludności  
Zarządzenie nr 29 z dnia 31.12.2001r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2000 z dnia 4 stycznia 2000r. dotyczącego planu kont w związku z wprowadzeniem obsługi finansowo-księgowej w wersji komputerowej oraz z wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2002r. zmianą w ustawie o rachunkowości (Dz.U.z 2000r. Nr 113 poz. 1186). Pobierz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-02-21 15:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-09 08:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7319
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-09 08:16

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112495
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony