Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1 z dnia 04.01.2000r. w sprawie ustalenia planu kont syntetycznych oraz tworzenia i prowadzenia kont analitycznych do określonych kont syntetycznych dla budżetu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego (jako organ) i budżetu Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej Pobierz
Zarządzenie nr 2 z dnia 04.01.2000r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 3 z dnia 04.01.2000r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz powiatowych służbach, inspekcjach i strażach "Instrukcji kanceleryjnej dla organów powiatu" Pobierz
Zarządzenie nr 4 z dnia 05.06.2000r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999r. dot. Powołania Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Pobierz
Zarządzenie nr 5 z dnia 05.06.2000r. w sprawie powołnia Powiatowej Rady Zatrudnienia  Pobierz
Zarządzenie nr 6 z dnia 01.03.2000r. w sprawie powołania Komisji ds.. Udzielania pożyczek i tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Pobierz
Zarządzenie nr 7 z dnia 06.06.2000r. w sprawie powołania komisji przetargowej Pobierz
Zarządzenie nr 8 z dnia 20.07.2000r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego nr 2/2000 z dnia 4 stycznia 2000r. Pobierz
Zarządzenie nr 9 z dnia 01.10.2000r. w sprawie obiegu dokumentów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 10 z dnia 15.11.2000r. w sprawie powołania komisji ds.. oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych - zapytanie o cenę kserokopiarek Pobierz
Zarządzenie nr 11 z dnia 20.12.2000r. w sprawie utworzenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu - Dobrzyniu Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 12 z dnia 20.12.2000r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 13 z dnia 20.12.2000r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 14 z dnia 20.12.2000r. w sprawie powołania komisji przetargowej Pobierz
Zarządzenie nr 15 z dnia 27.12.2000r. w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim Pobierz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-02-21 12:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-08 20:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7117
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-08 20:15

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12520573
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-14 10:19

Stopka strony