Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały Rady Powiatu

 kadencja 2006 - 2010

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:29

UCHWAŁA Nr IV/19/07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 19 stycznia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu  

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 12:18

UCHWAŁA Nr V/20/07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego


 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-02-16 09:36
UCHWAŁA Nr V/21/07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2007r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-02-16 09:51
UCHWAŁA Nr V/22/07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie delegowania radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-02-16 09:54

UCHWAŁA Nr V/23/07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-02-16 09:57
UCHWAŁA nr V/24/07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej drogowej.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-02-16 09:59

UCHWAŁA Nr V/25/07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-02-16 10:02


UCHWAŁA Nr V/26/07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-02-16 11:01
UCHWAŁA Nr V/27/07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego protestu przeciwko sytuacji na rynku mięsnym

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-02-16 11:07
Uchwała Nr VI/28/07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na rok 2007.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 10:54
UCHWAŁA Nr VI/ 29/ 07
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 11:09
UCHWAŁA NR VI/ 30/ 07
Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2007

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 11:13
UCHWAŁA Nr VI/ 31/ 07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2006

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 11:19
UCHWAŁA Nr VI/ 32/ 07
Rada Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 11:24
UCHWAŁA Nr VI/ 33/ 07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 11:39
UCHWAŁA Nr VI/ 34/ 07
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 11:49
UCHWAŁA Nr VI/ 35/ 07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia na rok 2007 Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji programu
w roku 2006

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 11:58
UCHWAŁA Nr VI/ 36/ 07
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, na okres powyżej trzech lat
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 12:00

UCHWAŁA Nr VI/ 37/ 07
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 12:04

UCHWAŁA Nr VI/ 38/ 07
Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na czynność organu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 12:06

UCHWAŁA Nr VI/ 39/ 07
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-02 12:08
UCHWAŁA Nr VII/ 40/ 07
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-05 13:06
UCHWAŁA Nr VII/ 41/ 07
RADY POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Domu Pomocy Społecznej.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-04-05 13:09
UCHWAŁA Nr VIII/42/07
RADA POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2006 roku .

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-05-08 09:49
UCHWAŁA Nr VIII/43/07
RADY POWIATU GOLUBSKO_ DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2007.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-05-08 09:57

UCHWAŁA Nr VIII/44/07
RADY POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącej Powiatowego Rynku Pracy w 2006 r.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-05-08 11:04

UCHWAŁA Nr VIII/45/07
RADY POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2008.


 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-05-08 11:08

UCHWAŁA Nr VIII/46/07
RADY POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na działania Starosty Golubsko -Dobrzyńskiego.

UCHWAŁA Nr IX/47/07
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego na rok 2007.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-05-30 13:46
UCHWAŁA NR IX/48/07
RADY POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-05-30 13:48
UCHWAŁA Nr IX/49/07
RADY POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-05-30 13:52
UCHWAŁA Nr IX/50/07
RADY POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-
Dobrzyniu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-05-30 14:13
UCHWAŁA Nr X/51/07
RADA POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
Z dnia 18 czerwca 2007 r.
 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2007

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-06-28 08:00
UCHWAŁA Nr X/52/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-06-28 08:02
UCHWAŁA Nr X/ 53/ 07
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-06-28 08:03

UCHWAŁA Nr X/ 54/ 07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-06-28 08:06
UCHWAŁA Nr X/ 55/ 07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-06-28 08:08
UCHWAŁA Nr X/ 56/ 07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na czynność organu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-06-28 08:10
UCHWAŁA Nr X/ 57/ 07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na czynność organu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-06-28 08:12

UCHWAŁA Nr X/ 58/ 07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej związanej
z działalnością organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-06-28 08:13

UCHWAŁA Nr X/ 59/ 07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, członków Zarządu oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-06-28 08:18
UCHWAŁA Nr XI/60/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-08-28 08:20
UCHWAŁA Nr XI/61/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego.

UCHWAŁA Nr XII/62/07
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 września 2007 roku


w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku.


 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-10-11 13:34
UCHWAŁA Nr XII/63/07
RADA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2007 ROKU

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2007.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-10-11 13:40
UCHWAŁA Nr XII/64/07
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 września 2007 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-10-11 13:43
UCHWAŁA Nr XII/65/07
RADY POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 września 2007 r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
27 czerwca 2007 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego
w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-10-11 13:46
UCHWAŁA NR XIII/66/07
RADA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

 w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2007
 
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-11-26 14:36
UCHWAŁA Nr XIII/67/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 października 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-11-26 14:40
UCHWAŁA Nr XIII/68/07
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-11-26 14:42
UCHWAŁA Nr XIII/69/07
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 października 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-11-26 14:44

UCHWAŁA Nr XIII/70/07
RADA POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Starosty
Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-11-26 14:47
UCHWAŁA Nr XIII/71/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XV/147/2000 Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia
27 listopada 2000 r.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-11-26 14:49
UCHWAŁA  NR  XIV/72/07
RADA  POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2007 r.
 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2007.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-12-13 13:46
UCHWAŁA Nr XIV/73/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowaniu o skutku niedopełnienia tego obowiązku.


 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-12-13 13:50
UCHWAŁA Nr XIV/74/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2007 r.
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-12-13 13:53
UCHWAŁA Nr XIV/75/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Golubsko – Dobrzyński, Gminę Golub-Dobrzyń i Gminę Miasto Kowalewo Pomorskie projektu: „E-powiat – rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego”.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-12-13 13:55

UCHWAŁA Nr XIV/76/07
RADY POWIATU GOLUBSO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-12-13 13:57
UCHWAŁA Nr XIV/77/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko– Dobrzyńskiego.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-12-13 13:59
UCHWAŁA Nr XIV/78/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2007-12-13 14:00
UCHWAŁA NR XV/79/07
RADA POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
Z  DNIA 18 GRUDNIA 2007 ROKU
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2007.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-01-03 14:48
UCHWAŁA Nr XV/80/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu - Dobrzyniu.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-01-03 14:50
UCHWAŁA Nr XV/81/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-01-03 14:53
UCHWAŁA Nr XV/82/07
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-01-03 14:55
UCHWAŁA Nr XVI/83/07
RADA POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2007 roku.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2007.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-01-08 12:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83116
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-10 09:55

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965261
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony