Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały Zarządu Powiatu

 kadencja 2006 - 2010

Uchwała nr 3/1/06
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7.12.2006 r.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-15 13:22

Uchwała nr 3/2/06
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 07.12.2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę usługi opracowania operatów szacunkowych
nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – zakres prac na rok 2007.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-15 13:40

Uchwała nr 4/3/06
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14.12.2006r.

w sprawie określenia stawek za najem lokali użytkowych
stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-15 13:42

Uchwała nr 4/4/06
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14.12.2006r.
w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-15 13:45

Uchwała nr 4/5/06
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14.12.2006 r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-15 13:46

Uchwała nr 4/6/06
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14.12.2006 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
do dokonywania czynności prawnych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-15 13:47

Uchwała nr 5/7/06
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21.12.2006 r.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-15 13:49

Uchwała nr 7/8/07
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 stycznia 2007 r.

w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności powiatu dla kierowników
i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-15 13:51

Uchwała Nr 9/9/07
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 stycznia 2007r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-02 14:26

Uchwała Nr 10/10/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Powiatowej Komisji Stypendialnej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-02 14:29

Uchwała Nr 10/11/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2007r.
w sprawie upoważnienia osób do przejęcia mienia ruchomego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-02 14:31

Uchwała   nr 11/12/07
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie:  powołania komisji przetargowej  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  sprzętu komputerowego  z  przeznaczeniem dla Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej w Golubiu - Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-21 11:47

Uchwała   nr 11/13/07
Zarządu Powiatu  Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lutego 2007r.

W sprawie: zbycia przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu środka trwałego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-21 11:49

Uchwała NR 11/14/07
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie określenia stawek na najem lokali użytkowych
stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-21 11:52

Uchwała nr 13/15/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 08 marca 2007r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zniesienia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w sprawie uchylenia uchwały nr XV/147/2000 Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2000r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 13:58

Uchwała nr 13/16/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 08 marca 2007r.

w sprawie przekazania przez Starostwo Powiatowe środka trwałego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 13:58

Uchwała nr 14/17/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2007r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wielgiem

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 13:59

Uchwała nr 14/18/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2007r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wielgiem

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 13:59

Uchwała nr 16/19/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Dr J.G.Koppa 1A na potrzeby przeprowadzenia poboru 2007

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 13:59

Uchwała nr 18/20/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sprawie zbycia przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu - Dobrzyniu środka trwałego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:00

Uchwała nr 18/21/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2007

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:00

Uchwała nr 19/22/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 10 maja 2007r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych
prowadzonych przez powiat golubsko - dobrzyński

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:01

Uchwała nr  21/23/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 21 maja 2007r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:14

Uchwała nr  21/24/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 21 maja 2007r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wielgiem

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:46

Uchwała nr  21/25/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 21 maja 2007r.

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora zakładu budżetowego Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:46

Uchwała nr  21/26/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 21 maja 2007r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji do podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko - Dobrzyński

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:47

Uchwała nr  22/27/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-17 15:13

Uchwała nr  23/28/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 08 czerwca 2007r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego ramowe procedury udzielania przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu i jednostki organizacyjne Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego, zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 000 euro.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:48


Uchwała nr  23/29/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 08 czerwca  2007r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-17 15:13

Uchwała Nr 23/30/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 08 czerwca 2007r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:49

Uchwała Nr 23/31/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 08 czerwca 2007r.

w sprawie  powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:49

Uchwała Nr 24/32/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 12 czerwca 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez powiat golubsko - dobrzyński

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:49

Uchwała Nr 24/33/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 12 czerwca 2007r.

zmieniająca uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im .Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu, Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu i Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:49

Uchwała Nr 26/33a/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 29 czerwca  2007r.

w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu do załatwiania w jego imieniu spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-17 14:50

Uchwała Nr 26/34/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2007

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:46

Uchwała Nr 26/35/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie powołania komisji do kasacji składników majątku ruchomego, które stały się własnością Powiatu Golubsko -Dobrzyńskiego, po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:48

Uchwała Nr 27/36/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 06 lipca  2007r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wielgiem

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:49

Uchwała Nr 28/37/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 19 lipca 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2007

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:49

Uchwała Nr 28/38/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 19 lipca  2007r.

w sprawie określenia wysokości stawki za najem namiotu na imprezy i uroczystości organizowane na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego oraz przyjęcia regulaminu jego najmu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:50

Uchwała Nr 28/39/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 19 lipca  2007r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wielgiem

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:50

Uchwała Nr 28/40/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 19 lipca 2007r.
w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na przejazd w prodróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:51

Uchwała Nr 29/41/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 02 sierpnia  2007r.

w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali uzytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:51

Uchwała Nr 29/42/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2007r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu - Dobrzyniu do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:52

Uchwała Nr 29/43/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 02 sierpnia 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budzecie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2007

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:52

Uchwała Nr 30/44/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2007r.
w sprawie dokonania zmian w budzecie powiatu Golubsko - Dobrzynskiego na rok 2007

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:52

Uchwała Nr 30/45/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia  2007r.

w sprawie zasad zbywania oraz ustalenia cen drewna pozyskanego z wycinki na drogach powiatowych Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:53

Uchwała Nr 30/46/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:53

Uchwała Nr 30/47/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia  2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:53

Uchwała Nr 31/48/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 30 sierpnia  2007r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:54

Uchwała Nr 31/49/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2007

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-18 11:55


Uchwała Nr 32/50/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 11 września 2007r.

w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Nr 30/44/07

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-27 13:35


Uchwała Nr 32/51/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia  11 września 2007r.

w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg połozonych na terenie miasta Brodnicy
dotychczasowej kategorii drogii powiatowej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-27 13:36

Uchwała Nr 34/52/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 04 października 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2007

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-27 13:36

Uchwała Nr 34/53/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 04 października 2007r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji do podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko - Dobrzyński

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-27 13:36

Uchwała Nr 35/54/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia  11 października 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2007

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-27 13:37

Uchwała Nr 38/55/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 08 listopada 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, komputerowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-27 13:37

Uchwała Nr 38/56/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia  08 października 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2007

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-27 13:38

Uchwała Nr 39/57/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia  14 listopada 2007r.

zmieniająca uchwałę nr 52/36/04 Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-27 13:38

Uchwała Nr 39/57a/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia  14 listopada 2007r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2008

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-07 11:02

Uchwała Nr 41/58/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia  6 grudnia 2007r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego
zasady wyboru wykonawcy, który opracuje dokumentację niezbędną
do zbycia udziałów Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w spółce
Szpital Powiatowy Sp. z o.o w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-07 11:03

Uchwała Nr 41/59/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia  6 grudnia 2007r.
w sprawie powołania komisji ds. wyboru wykonawcy,
który opracuje dokumentację niezbędną do zbycia udziałów Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-07 11:03

Uchwała Nr 43/60/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia  20 grudnia 2007r.

w sprawie trybu prac nad sporządzeniem aktualizacji programu 
ochrony środowiska
z plenem gospodarki odpadami powiatu golubsko - dobrzyńskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-07 11:04

Uchwała Nr 43/61/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia  20 grudnia 2007r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-07 11:04

Uchwała Nr 43/62/07
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia  20 grudnia 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-07 11:05
Uchwała Nr 45/63/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10.01.2008r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-03 08:59
Uchwała Nr 47/64/08Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoz dnia 7 lutego 2008r.
w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji
programu ochrony środowiska
z planem gospodarki odpadami
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na lata 2007-2010
z perspektywą na lata 2011-2014
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-03 09:01
Uchwała Nr 47/65/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 lutego 2008r.
w sprawie upoważnienia
do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu dla kierowników
i dyrektorów powiatowych
jednostek organizacyjnych
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-03 09:02
Uchwała Nr 47/66/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 lutego 2008r.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-03 09:03
Uchwała Nr 48/67/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę
zestawów do składania
i weryfikacji podpisu elektronicznego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-03 09:06
Uchwała Nr 48/68/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy
w Golubiu-Dobrzyniu roli Beneficjenta
w projektach realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-03 09:11
Uchwała Nr 48/69/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie pełnienia przez
Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu
roli Beneficjenta w projektach
realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-03 09:14
Uchwała nr 49/70/08
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 6 marca 2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów
na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność
Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 13:13
Uchwała nr 51/71/08
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 20 marca 2008r.
w sprawie przyznawania przez Zarząd Powiatu
dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych,
związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 14:31
Uchwała nr 51/72/08
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 20 marca 2008r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert nr 1/ZW/08 na wykonanie zadania publicznego
pn."Konkurs fotograficzny - Uroki Doliny Drwęcy"
związanego z realizacją zadań
Samorządu Powiatowego w zakresie Kultury,
Oświaty, Ochrony Dóbr Publicznych
i Tradycji w 2008 roku.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 14:36
Uchwała nr 51/73/08
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 20 marca 2008r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert nr 1/DO/08 na dofinansowanie zadań publicznych
związanego z realizacją zadań Samorządu Powiatowego
w zakresie Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli w 2008r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 14:39

Uchwała nr 52/74/08
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 3 kwietnia 2008r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-11 13:56

Uchwała nr 52/75/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 03.04.2008r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu
ustnym nieograniczonym

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-28 14:06

Uchwała nr 54/76/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21.04.2008r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/DO/08 na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Powiatowego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-28 14:08

Uchwała nr 54/77/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21.04.2008r.

w sprawie: zawarcia ugody sądowej z Narodowym Funduszem Zdrowia Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-28 14:11

Uchwała Nr 56/78/08
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
z dnia 15 maja 2008r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wielgiem.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-05 08:23

Uchwała Nr 56/79/08
Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

z dnia 15 maja 2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-05 08:23

Uchwała nr 59/81/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 03.06.2008

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
nr 56/78/08 z dnia 15.05.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację sali gimnastycznej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-02 09:41

Uchwała nr 60/82/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12.06.2008r.

w sprawie:ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości
wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej
w Golubiu-Dobrzyniu, w obrębie V.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-02 09:41

Uchwała nr 61/83/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16.06.2008r.

w sprawie:przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-02 09:41

Uchwała nr 62/84/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24.06.2008r.

w sprawie: zmian w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1
do uchwały nr 23/28/07 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-02 09:42

Uchwała nr 63/85/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 04 lipca 2008r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Rokowań w sprawie zbycia udziałów
Szpitala Powiatowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-18 12:55

Uchwała nr 64/86/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2008r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14000 euro na przebudowę kotłowni z c.o. węglowej na dwufunkcyjną gazową w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-18 13:12

Uchwała nr 64/87/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2008r.

w sprawie przesunięcia środków finansowych na otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego oraz ogłoszenia nowego konkursu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-18 13:13

Uchwała nr 65/88/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 lipca 2008r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-18 13:19

Uchwała nr 65/89/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 lipca 2008r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14000 euro na: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Gałczewko-Golub-Dobrzyń nr 2114C i Dulsk-Obory nr 2130C

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-18 13:20

Uchwała nr 65/90/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 lipca 2008r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 euro na: Roboty remontowe dachów Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-18 13:20

Uchwała nr 66/91/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 sierpnia 2008r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyzej 14 000 euro na:
Przebudowę układu komunikacyjnego we wsi Wielgie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-18 13:21

Uchwała nr 66/92/A/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 sierpnia 2008r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-18 13:21

Uchwała nr 67/93/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-12 10:23

Uchwała nr 70/94/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 września 2008r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-10 14:19

Uchwała nr 73/95/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 października 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. Rokowań w sprawie zbycia udziałów Szpitala Powiatowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-10 14:19

Uchwała nr 75/96/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 06.11.2008 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-07 10:01

Uchwała nr 76/97/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 13.11.2008r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2009.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-04 09:17

Uchwała nr 78/98/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27.11.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-04 09:21

Uchwała Nr 80/99/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 grudnia 2008r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-16 14:36

Uchwała Nr 80/100/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 15 grudnia 2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14000 euro na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych komputerowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-16 14:42

Uchwała Nr 80/101/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 grudnia 2008r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-16 14:44

Uchwała Nr 82/102/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23.12.2008r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-27 12:13

Uchwała Nr 82/103/08
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23.12.2008r.

w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-27 12:36

Uchwała Nr 85/104/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22.01.2009r.

w sprawie określenia organizacji, składu, trybu pracy komisji przetargowej, zakresu obowiązków członków komisji przetargowej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-27 13:21

Uchwała Nr 85/105/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22.01.2009r.

w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-27 13:31

Uchwała Nr 86/106/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12.02.2009r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-27 13:33

Uchwała Nr 86/107/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12.02.2008r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-27 13:34

Uchwała Nr 86/108/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12.02.2008r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-27 13:36

Uchwała nr 87/109/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 lutego 2009r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, oraz wysokości wadium.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-31 14:32

Uchwała nr 90/110/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2009r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do podejmowania działań związanych z realizacją wspólnej inwestycji z Gminą Ciechocin.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-31 14:35

Uchwała nr 90/111/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2009r.

w sprawie upoważnienia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego do składania oświadczeń woli oraz zawierania umów w imieniu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją projektu pn. " Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2114C Gałczewko Golub-Dobrzyń" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-31 14:39

Uchwała nr 95/122/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 02.07.2009r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim do pobierania w imieniu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego czynszu z tytułu najmu lokali.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:27

Uchwała nr 96/123/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:28

Uchwała nr 96/124/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:29

 Uchwała nr 96/125/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:30

Uchwała nr 96/126/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:31

Uchwała nr 96/127/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:32

Uchwała nr 96/128/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:33

Uchwała nr 96/129/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:34

Uchwała nr 96/130/09
Zarządu Powaitu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:35

Uchwała nr 96/131/09
Zarządu Powaitu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:36

Uchwała nr 96/132/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:37

Uchwała nr 96/133/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:40

Uchwała nr 96/134/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 13.07.2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:43

Uchwała nr 96/135/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13.07.2009r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-31 14:25

Uchwała nr 98/137/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11.08.2009r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-31 13:14

Uchwała nr 98/138/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11.08.2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-31 13:20

Uchwała nr 98/139/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11.08.2009r.

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru agenta emisji obligacji Powiatu
Golub-Dobrzyń.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-31 13:22

Uchwała nr 99/140/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12.08.2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane dot. przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-31 13:25

Uchwała nr 100/141/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-22 18:50

Uchwała nr 101/142/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 września 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-22 18:44

Uchwała nr 102/143/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 września 2009r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego oraz Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pani Beaty Tucholskiej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPKP.01.01.00-04-024/09, pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław na odcinku o długości 7,373km".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-23 12:20

Uchwała nr 103/144/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 września 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-23 12:24

Uchwała nr 104/145/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 października 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-23 13:02

Uchwała nr 105/146/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 października 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-06 20:07

Uchwała nr 105/147/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 października 2009r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego oraz Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pani Beaty Tucholskiej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPKP.01.01.00-04-024/09, pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław na odcinku o długości 7,373km".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-06 20:08

Uchwała nr 106/148/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie upoważnienia Dyrektorów: Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim
im. Lecha Wałęsy - Haliny Dąbrowskiej i Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Grzegorza Różańskiego - pełniących funkcję koordynatorów projektu pt. " Dzisiaj uczeń, jutro poszukiwany fachowiec na rynku" do przeprowadzenia zamówień dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych i środków przewidzianych w projekcie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-27 14:36

Uchwała nr 106/149/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 listopada 2009r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-27 14:40

Uchwała nr 106/150/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie określenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-27 14:44

Uchwała Nr 107/151/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 listopada 2009 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-27 11:26

Uchwała Nr 107/152/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 euro na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych komputerowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na 2010r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-27 11:26

Uchwała Nr 107/153/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 listopada 2009 roku

W sprawie powołania sądu konkursowego w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu na: Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego kompleksu dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-27 11:22

Uchwała Nr 107/154/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 listopada 2009 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-27 11:20

Uchwała Nr 108/155/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania sądu konkursowego w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu na: Opracowanie projektu architektonicznego - budowlanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego kompleksu dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-31 08:07

Uchwała Nr 108/156/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 grudnia 2009 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-31 08:09

Uchwała nr 108/157/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie zapytania o cenę w ramach realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie golubsko-dobrzyńskim" nr WND-POKL.09.01.02-04-020/09.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-31 08:10

Uchwała nr 109/158/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-31 08:11

Uchwała nr 109/159/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-31 08:15

Uchwała nr 109/160/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-31 08:16

Uchwała nr 109/161/09
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie nadania Powiatowemu Urzędowi Pracy w Golubiu-Dobrzyniu Regulaminu Organizacyjnego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-31 08:22

Uchwała nr 111/162/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 stycznia 2010r.

w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 11:59

Uchwała nr 111/163/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 stycznia 2010r.

w sprawie określenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:00

Uchwała nr 111/164/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 stycznia 2010r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do podejmowania działań związanych z realizacją wspólnej inwestycji z Gminą Kowalewo Pomorskie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:02

Uchwała nr 111/165/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 stycznia 2010r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do podpisania w 2010 roku umowy na "Dostawy benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju opałowego oraz LPG".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:22

Uchwała nr 113/166/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, oraz wysokości wadium.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:24

Uchwała nr 113/167/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym, oraz wysokości wadium.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:27

Uchwała nr 113/168/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 lutego 2010r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:29

Uchwała nr 114/169/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2115C Wrocki-Golub-Dobrzyń na odcinku ul. Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu o dł. 1+460,74m, w km od 11+590,00 do 13+050,74

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:34

Uchwała nr 114/170/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/DO/10 na dofinansowanie zadań publicznych związanego z realizacją zadań Samorządu Powiatowego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:35

Uchwała nr 114/171/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 13:04

Uchwała nr 114/172/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2009.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 13:06

Uchwała nr 114/173/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zarządzania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 13:20

Uchwała nr 115/174/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do zawarcia umowy na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2115C Wrocki-Golub-Dobrzyń na odcinku ul. Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu od dł. 1+460,74 m, w km od 11+590,00 do 13+050,74, nadzorowania wykonania i dokonania odbioru robót oraz
rozliczenia umowy.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 13:22

Uchwała nr 117/175/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 kwietnia 2010r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 13:23

Uchwała nr 118/176/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę bankowej obsługi budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:17

Uchwała nr 118/177/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:22

Uchwała nr 119/179/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 maja 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:24

Uchwała nr 119/180/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 maja 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego, budowlano-wykonawczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:29

Uchwała nr 119/181/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 maja 2010r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:31

Uchwała nr 120/182/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:32

Uchwała nr 121/183/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 2 czerwca 2010r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwarego konkursu ofert nr 1/DO/10 na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Powiatu.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:33

Uchwała nr 121/184/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 2 czerwca 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Marii Konopnickiej.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:35

Uchwała nr 121/185/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 2 czerwca 2010r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do podpisania umowy na inwestycje pn. "Remont nawierzchni dróg Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego poprzez wykonanie nakładek z masy bitumicznej o łącznej długości 9,738 km".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:38

Uchwała nr 122/186/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:39

Uchwała nr 123/187/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie: zaciagnięcia kredytu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:41

Uchwała nr 123/188/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2010r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:42

Uchwała nr 124/189/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, oraz wysokości wadium.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:43

Uchwała nr 124/190/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:45

Uchwała nr 124/191/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:46

Uchwała nr 124/192/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:48

Uchwała nr 124/193/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:56

Uchwała nr 124/194/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:57

Uchwała nr 124/195/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 07:58

Uchwała nr 124/196/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 08:00

Uchwała nr 124/197/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 08:01

Uchwała nr 124/198/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 08:02

Uchwała nr 124/199/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, oraz wysokości wadium.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 08:03

Uchwała nr 125/200/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lipca 2010r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do podpisania umowy na wykonanie inwenstycji pn. "Przebudowa dróg Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 2109 C Chełmonie-Ostrowite w km 2+404 do 3+900 i nr 2105 C Wielka Łąka-Szewa w km 4+355 do 5+376 oraz remontu drogi nr 2114 C Gałczewko- Golub-Dobrzyń w km od 1+382 do 3+770".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 08:05

Uchwała nr 126/201/10
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 lipca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 08:06

Uchwała nr 127/202/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 5 sierpnia 2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: udzielenie i obsługę przez bank kredytu długoterminowego w wysokości 5.900.000 PLN na sfinansowanie inwestycji dotyczących modernizacji i remontu dróg powiatowych oraz modernizacji siedzib jednostek organizacyjnych Powiatu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 13:09

Uchwała nr 128/203/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 sierpnia 2010r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 13:11

Uchwała nr 128/204/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 sierpnia 2010r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 13:13

Uchwała nr 128/205/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 sierpnia 2010r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 13:15

Uchwała nr 128/206/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 sierpnia 2010r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 13:17

Uchwała nr 129/207/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 123/187/10 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2010r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 13:19

Uchwała nr 130/208/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 13:20

Uchwała nr 134/209/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 października 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-16 14:41

Uchwała nr 134/210/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 października 2010r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim Pani Haliny Dąbrowskiej pełniącego funkcję asystenta koordynatora projektu "Szkoła sukcesu zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" do przeprowadzania zamówień dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych i środków przewidzianych w projekcie.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-16 14:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-16 14:48

Uchwała nr 134/211/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 października 2010r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Pana Grzegorza Różańskiego pełniącego funkcję koordynatora projektu "Szkoła sukcesu zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" do przeprowadzania zamówień dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych i środków przewidzianych w projekcie.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-16 14:50

Uchwała nr 135/212/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 października  2010r.

w sprawie wyrażenia opinii do propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Golub-Dobrzyń do kategorii dróg gminnych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-16 14:52


Uchwała nr 137/213/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 listopada 2010r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-16 14:55

Uchwała nr 137/214/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-16 14:57

Uchwała nr 137/215/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie zapytania o cenę w ramach realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim - kontynuacja" nr WND-POKL.09.01.02-04-021/10.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-16 15:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 192066
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-06 09:29

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12977166
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony