Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 poz.1393 ze zm.) Starosta Golubsko-Dobrzyński jako organ nadzorujący udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.1923 ze zm.), stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające mają obowiązek dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie od 20.05.2016 r. do 20.05.2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpsiów. (Dz.U. z 2016, poz. 644).

 

WYKAZ  STOWARZYSZEŃ (KRS) ZAREJESTROWANYCH

W EWIDENCJI STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
 

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze

imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 13 (Zamek), 87-400 Golub-Dobrzyń

 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

Oddział w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Mickiewicza 4, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH Koło Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Plac Tysiąclecia 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH „OKONIN” 
Biuro Zarządu: Nad Strugą 49, 87-122 Grębocin

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA”

Oddział  Miejski w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Rynek 19, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

Sekcja PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 13,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE ROLNIKÓW „STOROL” W KOWALEWIE POMORSKIM

ul. 23 Stycznia 16, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

Oddział Rejonowy w Kowalewie Pomorskim

ul. Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Oddział Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Lipnowska 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW  POLITYCZNYCH

KOŁO MIEJSKIE –  GOLUB-DOBRZYŃ

ul. Sportowa 8, OSiR, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE MARKETINGOWE ROLNIKÓW  INDYWIDUALNYCH„FARMER”

Dulsk 79, 87-404 Radomin

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY CIECHOCIN „NASZA GMINA”

Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin

 

TOWARZYSTWO AKTYWNOŚCI DLA ŚRODOWISKA

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie

Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO WSI NOWOGRÓD I OKOLIC

Nowogród 32, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE „TRIO”

Mlewo 4, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE

ul. Dr J. G. Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA

ul. Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SOKOŁOWO

Szkoła Podstawowa w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW AMATORÓW „ARS”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim

ul. Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE „TOBIE MY”

Szkoła Podstawowa w Kowalewie-Pomorskim

ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE „FORUM SAMORZĄDOWE NA RZECZ ROZWOJUREGIONU

GOLUBSKO-DORZYŃSKIEGO”

ul. M. Dąbrowskiej 2,87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – EKOLOGICZNE „TERRA NOVA”

Elgiszewo 176, 87-408 Ciechocin

 

TOWARZYSTWO KULTURY, EDUKACJI I PROMOCJI GMINY RADOMIN

Publiczne Gimnazjum Radomin 14, 87-404 Radomin

 

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE „STEEL PISTONS”

ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO NA RZECZ ROZWOJU WSI WĘGIERSK I MACIKOWO

Węgiersk 95, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE DZIECI I OSOBY   NIEPEŁNOSPRAWNE”DAJ SZANSĘ”

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W GOLUBIU-DOBRZYNIU

ul. Bohaterów Września 9, 87-400 Golub-Dobrzyń
 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY”

Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń

Biuro Stowarzyszenia: ul. Rynek 17,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

ul. Brzoskwiniowa 5, Ruziec, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU WSI SKĘPSK I OKOLIC

Skępsk 1, 87-400 Golub – Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE „KOBIETY NA RZECZ DZIAŁYNIA”

Działyń 27a, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

W PLUSKOWĘSACH

Pluskowęsy 77, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

KLUB MIŁOŚNIKÓW STARYCH TRAKTORÓW I MASZYN ROLNICZYCH„RETRO TRAKTOR”

ul. Brodnicka 14, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SKĘPSKU

Skępsk,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU WSI WILEGIE I OKOLIC

Wielgie 74a, 87-645 Zbójno

 

GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ul. Żeromskiego 5/8, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI OSTROWITE GOLUBSKIE

Ostrowite 45, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE „DZIECI WSI” GAJEWO

Gajewo 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE "NA SZLAKU ŻYCIA"

ul. Słuchajska 53, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GAŁCZEWKO

Gałczewko 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE KULTURY „MUZA”  W GOLUBIU –DOBRZYNIU

ul. Nowa 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

GOLUBSKO-TORUŃSKIE BRACTWO RYCERSKIE

Zamek   ul. PTTK 26,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO WSI LISEWO I OKOLIC

Lisewo 36,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU WSI WROCKI I OKOLIC

Wrocki 14, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIECHOCINIE

Ciechocin 140,  87-408 Ciechocin

 

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-WĘDKARSKIE „ZACISZE BRZEŹNO”

Leśno 103, 87-408 Ciechocin

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH NA RZECZ WSI OBORY I OKOLIC

Obory 55, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOSW W WIELGIEM

Wielgie 80a, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OWIECZKOWO I SOKOLIGÓRA „OWOS”

Owieczkowo 13,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE NOWOCZESNYCH GOSPODYŃ Z RADOMINA IOKOLIC

Radomin 23/3, 87-404 Radomin

 

STOWARZYSZENIE JAKUBOWE W PŁONNEM

Płonne 49, 87-404 Radomin

 

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO HUBERTA

Lisak 5, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Wielkie Rychnowo 68, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW MIASTA I GMINY

ul. Kościuszki 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI

Nowa Wieś 63, 87-408 Ciechocin

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DULSKA I OKOLIC

Dulsk 92A, 87-404 Radomin

 

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA  KULTURY „ANIMATOR”

Antoniewo 25,  87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE „CZAS DLA ZBÓJNA”

Zbójno 35 A, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE „MIESZKAŃCÓW SITNA”

Sitno 76,  87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE „SZANSA NA ZDROWIE”

ul. Równinna 5, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE FABRYKA KULTURY

ul. Sienkiewicza 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RUŻA I OKOLIC

Ruże 9,  87-645 Zbójno

 

GOLUBSKO-DOBRZYŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ośrodek Chopinowski w Szafarni, 87-404 Radomin

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin

 

STOWARZYSZENIE KLUB JEŹDZIECKI "KARBÓWKO"

ul. Kościuszki 41, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MACIKOWA I OKOLIC
Macikowo 30, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PŁONNE
Płonne44, 87-404 Radomin


STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ZWIERZĄT „PRZYJAZNA BUDA”
ul. Piłsudskiego 28/6, 87-400 Golub-Dobrzyń


ZBÓJEŃSKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ZBÓJNO „ZOSP”
Zbójno 142, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE SZKOŁY”
ul. Jana Pawła II 2, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MLEWIE
Mlewo24/2 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ZBÓJNIE
Publiczne Gimnazjum w ZbójnieZbójno 178, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ REKONSTRUKCJI CHORĄGWII KUJAWSKIEJ
Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE „ARS AMICUS”

Gimnazjum im .I . Działyńskiegoul.Szkolna 37, 87-400 Golub- Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI DZIAŁYŃ I ZESPOŁU SZKÓŁ„SZKOŁA MARZEŃ”

Działyń 57, 87-645 Zbójno

 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY

ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW

Nowa Wieś 11, 87-408 Ciechocin

 

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-EKSPLORACYJNE PRZEDMOSCIE

Lisewo 56, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZ MŁODZIEŻY I DZIECIOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI „BŁĘKITNI”

Szafarnia 17 A, 87-404 Radomin

 

STOWARZYSZENIE SZANSA DLA SZAFARNII I OKOLIC

Szafarnia 28, 87-404 Radomin

 

FUNDACJE ZAREJESTROWANE W EWIDENCJI

STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 

 

FUNDACJA DZIEDZICTWO NARODOWE „ TE CUM ET PRO TE”

ul. PTTK 13 87-400 Golub-Dobrzyń

 

FUNDACJA CHOPIN W OGRODZIE

Szafarnia 1 87-404 Radomin

 

FUNDACJA TOMASZA CURYŁO „OCALONY ŚWIAT”

Główny Dworzec 11 87-410 Kowalewo Pomorskie

 

FUNDACJA „WSRÓD NAS”

Ciechocin 44 87-408 Ciechocin

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44764
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-04 09:05

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112544
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony